Betekenis Franchise
Wat betekent Franchise? Hieronder vind je 24 betekenissen van het woord Franchise. Je kunt ook zelf een definitie van Franchise toevoegen.

1

10   0

Franchise


1) In het verzekeringswezen: het eigen risico dat iemand die verzekerd is blijft dragen, ondanks de verzekering. De verzekerde zal moeten opdraaien voor de franchisekosten in het geval de schade of het waardeverlies onder een bepaalde grens blijft.

2) Wanneer een grote (meestal multinationale) onderneming kleine, particuliere ondernemers het recht geeft om te handelen onder de naam van de grotere onderneming, en hen toegang geeft tot bepaalde stockproducten, kennis, promotiematerialen, ... spreekt men van franchise.


De lichte blikschade bij dat ongeval valt onder de franchise.
martijnver - 30 november 2018

2

7   1

Franchise


Drempelbedrag waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt. De hoogte van de franchise is gebaseerd op een in het pensioenreglement omschreven vast bedrag. Xerox (Nederland) B.V. past de franchise jaarlijks per 1 januari aan, waarbij als uitgangspunt de prijsindex wordt gebruikt. Een en ander gebeurt met inachtneming van de fiscaal toegestane minimumf [..]
Bron: xeroxpensioenfondsen.nl

3

6   1

Franchise


Een franchise is een methode van zakendoen waarbij een ondernemer (de franchisenemer) een contract sluit met de eigenaar van een handelsnaam (de franchisegever) die de franchisenemer het recht geeft o [..]
Bron: nl.wikipedia.org

4

6   2

Franchise


Een franchise is een bedrijfskundige term, het betekent een winkelketen met één moederbedrijf, baas (franchisegever) en huisstijl. De winkels worden meestal geleid door particulieren (franchisenemers), die zelf ook wat invloed hebben in hun winkel, mits ze de marketingstrategieën van het hoofdkantoor volgen. Fastfoodketen McDonald's is een bekend voorbeeld van een franchise.
marjolein - 7 augustus 2011

5

5   1

Franchise


Een franchise is een zaak die zelfstandig wordt uitgebaat, maar onder een overkoepelende organisatie valt. Bij een franchise behoudt de uitbater dus een heleboel zelfstandigheid, maar maakt hij bijvoorbeeld wel gebruik van de naam of promoties van de organisatie waarbij hij in franchise is. Een voorbeeld hiervan is een uitbater van een broodjeszaak die nationale vestigingen heeft, die allemaal zelfstandig worden uitgebaat.
katrien - 9 augustus 2011

6

5   1

Franchise


Bij een pensioenregeling is de franchise dat deel van het salaris waarover geen premie wordt betaald en geen pensioen wordt opgebouwd. Het systeem van de franchise is gebaseerd op de aanname dat het [..]
Bron: nl.wikipedia.org

7

4   1

Franchise


Franchise in de sport is een term waarmee wordt aangeduid dat een team of een competitie/divisie een bepaalde structuur heeft. Franchise komt voornamelijk voor in de Verenigde Staten en is in Europa e [..]
Bron: nl.wikipedia.org

8

4   1

Franchise


Een franchise is een vorm van ondernemen waarin de franchisegever (eigenaar van het merk en het moederbedrijf) een ondernemer de mogelijkheid biedt om een eigen vestiging te openen van de onderneming. [..]
Bron: bedrijfspand.com

9

5   3

Franchise


Een franchise is een zelfstandig ondernemer die opereert onder naam van een groot label. Je kunt als zelfstandig ondernemer dan profiteren van de al gevestigde merknaam, klantenkring, aanwezige procedures enzovoort. Het nadeel is echter dat je vaak weinig eigen inbreng hebt in een franchise.
Loraine - 2 augustus 2011

10

3   1

Franchise


U bouwt niet over uw gehele salaris pensioen op. Van uw totale bruto jaarsalaris wordt een vast bedrag afgetrokken. Dit bedrag is de franchise. Als u 65 jaar wordt, ontvangt u van de overheid een AOW-uitkering. Door de franchise van uw bruto jaarsalaris af te halen houdt het pensioenfonds rekening met deze AOW-uitkering. De franchise verschilt per [..]
Bron: pnomedia.nl

11

3   1

Franchise


1. De bij overeenkomst verleende bevoegdheid om een bepaalde bedrijfsformule te gebruiken. 2. Een drempelbedrag: - bij belastingen: een belastingvrijstelling, waarbij belasting wordt geheven over het [..]
Bron: kennisconsult.nl

12

2   0

Franchise


De franchise is het bedrag dat niet meetelt voor de opbouw van uw pensioen. U ontvangt later namelijk ook AOW. De hoogte van de franchise houdt dan ook verband met de hoogte van de AOW. Dat wat overblijft na aftrek van de franchise heet de 'pensioengrondslag'. Gewezen deelnemer Een gewezen deelnemer is iemand die niet meer bij Boskalis werkt en daa [..]
Bron: pensioenfondsboskalis.nl

13

2   0

Franchise


bijna alle verzekeringen voorzien in een franchise of vrijstelling. Dat is het bedrag dat u bij een schadegeval zelf moet betalen. De vrijstelling in de brandverzekering bedraagt ongeveer €240. Bv. wanneer door een storm het dak van uw huis beschadigd wordt en de kostprijs van de herstelling €500 bedraagt, zal u van de brandverzekering €500 - [..]
Bron: kantoordriesen.be

14

2   2

Franchise


Het begip franchise kent meerdere betekenissen, namelijk: 1. Een vrijgesteld bedrag bij de belastingen, bij invoerrechten bij sociale verzekeringen een dergelijke. 2. Een percentage of een absoluut bedrag waar onder door een verzekering geen uitkering voor schade wordt gedaan. 3. De toegestane prijsaftrek voor het verlies en de beschadiging van [..]
Bron: the-web-library.com

15

2   2

Franchise


Bij pensioenopbouw via uw werkgever wordt rekening gehouden met het feit dat u te zijner tijd AOW zult gaan ontvangen. Over het bodemgedeelte van uw salaris bouwt u geen ouderdomspensioen op. Dit gedeelte wordt franchise (uitgesproken op z'n frans) genoemd en wordt gebruikt om de zogenaamde pensioengrondslag uit te rekenen. Uw pensioensal [..]
Bron: nedlloydpensioenfonds.nl

16

2   2

Franchise


De franchise (ook wel AOW-franchise) is een vastgesteld bedrag, dat van uw pensioengevend salaris wordt afgetrokken, bij de berekening van uw pensioen. De franchise wordt buiten beschouwing gelaten va [..]
Bron: pensioenadviesutrecht.nl

17

2   2

Franchise


De franchise is het deel van het salaris dat niet meetelt voor de opbouw van uw pensioen. U ontvangt later namelijk ook AOW. De hoogte van de franchise houdt dan ook verband met de hoogte van de AOW. Wat overblijft na aftrek van de franchise heet de ‘pensioengrondslag’.
Bron: pensioenfonds.vopak.com

18

0   0

Franchise


Het deel van uw salaris waarover u en uw werkgever geen pensioenpremie betalen en u geen pensioen opbouwt, omdat u vanaf het moment dat u 65 jaar bent ook een uitkering (AOW) van de overheid krijgt.
Bron: ppf-apg.nl

19

1   2

Franchise


Vorm van bedrijfsvoering waarbij zelfstandige bedrijven zoals winkels tegen betaling gebruik maken van de naam het merk de inrichting verkoopinspanningen en de producten van een centrale onderneming Mc. Donalds Hema De franchisenemer is financieel zelfstandig maar de beslissingen over opzet en exploitatie wo [..]
Bron: ondernemersunited.nl

20

0   1

Franchise


Een franchise is een percentage van de verzekerde som of een vast bedrag waaronder schade niet voor rekening van de verzekeraar komt. In tegenstelling tot bij een eigen risico vergoedt de verzekeraar [..]
Bron: nl.wikipedia.org

21

0   1

Franchise


Dat deel van je salaris dat niet meetelt voor de opbouw van je pensioen. Je krijgt immers later ook AOW, dus je hoeft niet over je hele salaris pensioen op te bouwen. Het franchisebedrag is vaak afgeleid van de AOW. Je salaris minus de franchise is de pensioengrondslag.
Bron: online-pensioen-advies.nl

22

1   2

Franchise


Dat deel van het inkomen waarover geen pensioen wordt opgebouwd (en geen pensioenpremie wordt betaald), omdat de AOW al zorgt voor een basisinkomen vanaf 65 jaar.
Bron: opfmn.nl

23

0   1

Franchise


Een klein deel van het bedrag van de schade dat u zelf moet betalen. In bepaalde gevallen is deze franchise een percentage, in andere een vast bedrag. Soms wordt een franchise afgetrokken van de vergoeding, soms wordt ze van u teruggevraagd. Soms is er helemaal geen franchise, bv. wanneer u een kapotte autoruit laat vervangen bij een erkende herste [..]
Bron: verzekeringen.van.hoeyveld.be

24

0   4

Franchise


Franchise heeft 5 verschillende betekenissen:

Franchise - ondernemen: ondernemen is een vorm van Franchise.
Franchise - werknemersverzekeringen & pensioenen: Het bedrag wat premie vrij is.
Franchise - sport: sportterm in het Amerikaans.
Franchise - verzekering: Dit is het bedrag waaronder schade niet wordt vergoed, maar dat bij grotere schade niet wordt afgetrokken.
Franchise - Mediafranchise: Het intellectueel eigendom omtrent handelsmerken, maar oom omtrent omgevingen en personages


Een franchise bedrijf lijkt op een normaal filiaal, maar is eigendom van het moederbedrijf.
Een filiaal wordt door een werknemer van het moederbedrijf geleid en een franchisenemer is zelfstandig.
micha - 2 augustus 2011

Betekenis van Franchise toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< Franchessk franchising >>
Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen