pnomedia.nl

Website:https://pnomedia.nl/
Upvotes ontvangen7
Downvotes ontvangen8
Karma:-2 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (34)

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Franchise


U bouwt niet over uw gehele salaris pensioen op. Van uw totale bruto jaarsalaris wordt een vast bedrag afgetrokken. Dit bedrag is de franchise. Als u 65 jaar wordt, ontvangt u van de overheid een AOW-uitkering. Door de franchise van uw bruto jaarsalaris af te halen houdt het pensioenfonds rekening met deze AOW-uitkering. De franchise verschilt per [..]
Bron: pnomedia.nl

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Anw


Is uw partner jonger dan 65 jaar op het moment dat u overlijdt, dan heeft hij of zij op basis van de Anw mogelijk recht op een uitkering van de overheid. Uw partner moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als uw partner niet aan deze voorwaarden voldoet, dan kan hij of zij aanspraak maken op een tijdelijk partnerpensioen van PNO Media.
Bron: pnomedia.nl

3

1 Thumbs up   5 Thumbs down

AOW


De AOW is een basispensioen dat u als inwoner van Nederland vanaf 65 jaar van de overheid ontvangt.
Bron: pnomedia.nl

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Toeslagverlening


Verhoging van pensioenaanspraken van deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers. Bij een verhoging worden de pensioenaanspraken (gedeeltelijk) aangepast aan de algemene prijsstijging. Het bestuur van PNO Media bepaalt jaarlijks of en hoeveel toeslag wordt toegekend. Overwegingen bij dit besluit zijn onder andere: de hoogte van de dekkin [..]
Bron: pnomedia.nl

5

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Waardeoverdracht


Overdracht van de waarde van de pensioenaanspraken als u van werkgever én pensioenuitvoerder verandert. Als u deelnemer wordt bij PNO Media, kunt u het pensioen dat u bij uw vorige werkgever(s) heeft opgebouwd overdragen naar PNO Media. Andersom geldt ook dat u bij uitdiensttreding uw opgebouwde pensioen bij PNO Media kunt overdragen naar de pensio [..]
Bron: pnomedia.nl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Afkoop/Afkoopwaarde


Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om uw opgebouwde pensioenaanspraken te vervangen door een eenmalige uitkering. U krijgt dan eenmalig een bedrag uitgekeerd. Dit heet afkoop. PNO Media kan uw opgebouwde pensioenaanspraken afkopen als deze in totaal minder bedragen dan het hiervoor door de overheid vastgestelde grensbedrag. Na afkoop heeft [..]
Bron: pnomedia.nl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbeidsongeschiktheidspensioen


Pensioenverzekering van PNO Media als aanvulling op de WAO-/WIA-uitkering. Zie ook Excedent arbeidsongeschiktheidspensioen en Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen.
Bron: pnomedia.nl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aspirant-deelnemer


Deelnemer die jonger is dan 21 jaar.  
Bron: pnomedia.nl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bijzonder partnerpensioen


Uitkering die uw ex-partner na uw overlijden ontvangt. 
Bron: pnomedia.nl

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CConversie


Bij echtscheiding kunnen u en uw ex-partner overeenkomen dat de pensioenen waar uw ex-partner recht op heeft (deel van het ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen) worden omgezet in een eigen pensioen voor uw ex-partner. Uw ex-partner ontvangt dit pensioen op zijn of haar eigen pensioendatum. Na conversie is uw ex-partner voor de uitkeri [..]
Bron: pnomedia.nl


Login in om alle 34 betekenissen te bekijken