Betekenis Anw
Wat betekent Anw? Hieronder vind je 20 betekenissen van het woord Anw. Je kunt ook zelf een definitie van Anw toevoegen.

1

4   0

Anw


1: Avond, nacht en weekend. 2: Algemene natuur-wetenschappen. 3: Algemene nabestaandenwet.
Bron: dehelianthus-haarlem.nl

2

2   0

Anw


De afkorting "Anw" betekent "Algemene nabestaandenwet".
anoniem - 6 december 2009

3

2   0

Anw


Algemene nabestaandenwet; regelt dat nabestaanden geboren voor 1.1.1950 recht hebben op een uitkering; nabestaanden geboren na 1.1.1950, alleen wanneer ze een kind jonger dan 18 jaar verzorgen; vervan [..]
Bron: thesauruszorgenwelzijn.multites.net

4

2   0

Anw


De ANW ofwel de Algemene Nabestaandenwet is een volksverzekering die een uitkering verschaft aan weduwen, weduwnaars en wezen.
Bron: the-web-library.com

5

1   0

Anw


Algemene Nabestaanden Wet. Het recht op een uitkering voor de naaste verwanten in geval van overlijden. De nabestaande krijgt deze uitkering alleen als hij/zij niet zelf in staat is een inkomen te ver [..]
Bron: scholieren.com

6

1   0

Anw


Algemene Nabestaanden Wet. Regelt het recht op een uitkering voor de naaste verwanten in geval van overlijden: de weduwe/weduwnaar, wezen en halfwezen. Hoogte van uitkering voor de nabestaande (weduwe [..]
Bron: scholieren.com

7

1   0

Anw


Is uw partner jonger dan 65 jaar op het moment dat u overlijdt, dan heeft hij of zij op basis van de Anw mogelijk recht op een uitkering van de overheid. Uw partner moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als uw partner niet aan deze voorwaarden voldoet, dan kan hij of zij aanspraak maken op een tijdelijk partnerpensioen van PNO Media.
Bron: pnomedia.nl

8

1   0

Anw


Afkorting van de Algemene Nabestaandenwet
Bron: homefinance.nl

9

1   0

Anw


De Anw voorziet in uitkeringen bij je overlijden aan je partner. In sommige gevallen is er ook een uitkering voor je ex-partner. Het recht op een Anw-uitkering is afhankelijk van eigen inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling en mate van arbeids(on)geschiktheid van de nabestaande. De kans dat je partner recht heeft op een Anw-uitkering is niet zo gro [..]
Bron: online-pensioen-advies.nl

10

1   0

Anw


De Algemene Nabestaandenwet (ANW) is op 1 juli 1996 wet geworden. Deze sociale voorziening zorgt voor een uitkering aan de weduwe/weduwnaar en de eventuele kinderen. Deze regeling is voor alle Nederla [..]
Bron: pensioenadviesutrecht.nl

11

1   0

Anw


Anw (Algemene nabestaandenwet) is de wettelijke basisvoorziening bij overlijden voor de nabestaanden. Niet iedereen komt voor Anw in aanmerking, aangezien het afhankelijk is van het inkomen van de partner. De Anw loopt tot de nabestaande AOW ontvangt.
Bron: pensioenfonds.vopak.com

12

1   0

Anw


Afkorting van de Algemene Nabestaandenwet ANW-hiaat Het ANW-hiaat is het verschil tussen de nabestaandenuitkering volgens de inmiddels vervallen Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW) en de uitkering die uw partner nu krijgt volgens de ANW.
Bron: pensioenschade.nl

13

1   0

Anw


ANW (Algemene nabestaandenwet) is de wettelijke basisvoorziening bij overlijden voor de nabestaanden. Niet iedereen komt voor ANW in aanmerking, aangezien het afhankelijk is van de gezinssituatie en het inkomen van de partner. De ANW loopt tot de nabestaande 65 wordt. Daarna ontvangt hij of zij AOW. Voorwaarden voor een ANW-uitkering zijn: •&n [..]
Bron: pensioenfondsboskalis.nl

14

1   0

Anw


Algemene Nabestaanden Wet. Uitkeringsgerechtigden: Weduwe / weduwnaar mits : a. geboren voor 1-1-50 of kinderen 45% AO of Zwanger; inkomenstoets
Bron: verzekeringen-online.nl

15

1   1

Anw


( juridisch ) , ( initiaalwoord ) , ( afkorting ) de afkorting voor Algemene Nabestaandenwet De ANW wordt nu in sommige landen geïntroduceerd. enkelvoud meervoud naamwoord [..]
Bron: nl.wiktionary.org

16

0   0

Anw


Algemene Nabestaanden Wet. Uitkeringsgerechtigden: Weduwe / weduwnaar mits : a. geboren voor 1-1-50 of kinderen <18 jaar of =>45% AO of Zwanger; inkomenstoets
Bron: verzekering.nu

17

0   0

Anw


Afkorting voor de Algemene nabestaandenwet. De Anw heeft vanaf 1 juli 1996 de AWW vervangen. Het is een volksverzekering, die geldt voor alle ingezetenen van Nederland en degenen die in dienst zijn van een Nederlandse werkgever. De Anw voorziet in uitkeringen bij overlijden van een verzekerde aan de man of vrouw met wie de verzekerde was gehuwd of ongehuwd samenwoonde. Tevens kent de Anw een uitkering voor de ex-echtgeno(o)t(e) ten opzichte van wie de overleden verzekerde een alimentatieplicht had, en voor kinderen die door het overlijden van een verzekerde ouderloos zijn geworden. Het recht op een Anw-uitkering (met uitzondering van de uitkering voor wezen) is afhankelijk van leeftijd, gezinssamenstelling en mate van arbeids(on)geschiktheid van de nabestaande. Een eventueel eigen inkomen is van invloed op de hoogte van de Anw-uitkering.
anoniem - 17 februari 2016

18

0   0

Anw


Afkorting voor de Algemene nabestaandenwet. De Anw heeft vanaf 1 juli 1996 de AWW vervangen. Het is een volksverzekering, die geldt voor alle ingezetenen van Nederland en degenen die in dienst zijn van een Nederlandse werkgever. De Anw voorziet in uitkeringen bij overlijden van een verzekerde aan de man of vrouw met wie de verzekerde was gehuwd of ongehuwd samenwoonde. Tevens kent de Anw een uitkering voor de ex-echtgeno(o)t(e) ten opzichte van wie de overleden verzekerde een alimentatieplicht had, en voor kinderen die door het overlijden van een verzekerde ouderloos zijn geworden. Het recht op een Anw-uitkering (met uitzondering van de uitkering voor wezen) is afhankelijk van leeftijd, gezinssamenstelling en mate van arbeids(on)geschiktheid van de nabestaande. Een eventueel eigen inkomen is van invloed op de hoogte van de Anw-uitkering.
anoniem - 17 februari 2016

19

0   1

Anw


Algemene nabestaandenwet.
Bron: ppf-apg.nl

20

0   1

Anw


Algemene nabestaandenwet. Nederlandse wettelijke nabestaandenpensioen
Bron: go-euregio.eu

Betekenis van Anw toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< Antun Antverpia >>
Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen