verzekeringen-online.nl

Upvotes ontvangen92
Downvotes ontvangen162
Karma:-69 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (325)

1

8 Thumbs up   0 Thumbs down

subrogatie


Subrogatie is verhaalsrecht van de particuliere schadeverzekeraars. De schadeverzekeraars kunnen de door hen uitbetaalde schade aan hun verzekerde verhalen op de schadeveroorzakende partij. Bij sommenverzekeringen geldt geen verhaalsrecht.
Bron: verzekeringen-online.nl (offline)

2

5 Thumbs up   8 Thumbs down

begunstigde


Is degene die de uitkering ontvangt.
Bron: verzekeringen-online.nl (offline)

3

5 Thumbs up   2 Thumbs down

jurisprudentie


De uitleg van de rechters op de wetsartikelen heet jurisprudentie
Bron: verzekeringen-online.nl (offline)

4

5 Thumbs up   3 Thumbs down

preventie


Maatregelen ter voorkoming of ter beperking van schade is preventie. Preventiemaatregelen kunnen genomen worden op het gebied van brand of van inbraak.
Bron: verzekeringen-online.nl (offline)

5

5 Thumbs up   5 Thumbs down

smelten


Smelten is geen bandschade, daar er geen vuur of vlammen bij gepaard gaan. Dit soort schaden zijn te verzekeren op de extra uitgebreide gevarenverzekering
Bron: verzekeringen-online.nl (offline)

6

4 Thumbs up   12 Thumbs down

index


Jaarlijkse aanpassing van de verzekerde som op basis van de welvaart (bij inboedel) of op basis van herbouwkosten (bij opstallen) door middel van een cijfer dat wordt vastgesteld door het CBS.
Bron: verzekeringen-online.nl (offline)

7

3 Thumbs up   6 Thumbs down

hoop


Dit is een pool voor zware levensverzekeringen.
Bron: verzekeringen-online.nl (offline)

8

2 Thumbs up   1 Thumbs down

aanvullend recht


Regelend recht. Men kan van het wetsartikel afwijken.
Bron: verzekeringen-online.nl (offline)

9

2 Thumbs up   4 Thumbs down

arbiter


Indien verzekerde niet eens is met de vaststelling van het schadebedrag door een expert, mag hij zelf een expert benoemen (contra-expert) Zodra deze contra-expert is benoemd, benoemd deze samen met de eerste expert een derde expert (Arbiter). Deze beslist, indien er een verschil van mening is tussen de vastgestelde bedragen van de twee expert het u [..]
Bron: verzekeringen-online.nl (offline)

10

2 Thumbs up   0 Thumbs down

borg


Stichting Kwaliteitsborging Preventie heeft een risicoindeling gemaakt voor de inbraakgevoeligheid
Bron: verzekeringen-online.nl (offline)


Login in om alle 325 betekenissen te bekijken