Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden!. Betekenis toevoegen.

Nieuwste betekenissen
0   0

Cino


Voornaam van mezelf. Was vroeger tevens een bekende wielrenner Cino Cinelli was een Italiaans wielrenner. In het interbellum won hij drie etappes in de Ronde van Italië en reed hij zeven dagen in de roze trui. Hij richtte ook het bedrijf Cinelli op, dat fietsonderdelen fabriceert
Cino van Haaren - 4 december 2021

0   0

dogla


Dougla people (or Doglas peoples) are Caribbean people who are of mixed African and East Indian descent
The word Dougla (or Dogla) originated from doogala (दुगला), which is a Caribbean Hindustani word that literally means "double" and may also mean "many", "much" or "a mix". The word has its etymological roots in Hindi, where "do" means two and "gala" means "throat". The word might have been used as a way to refer to people who could speak Indian and African languages
kennis is macht - 4 december 2021

0   0

Magic


Niet perse de betekenis, maar meer wat Magic is en hoe het ong werkt alles op onze planeet bestaat uit energie zoals mensen planten dieren en de planeet zeld simpel gezecht zijn er 2 soorten energie zoals magneet en stroom je hebt positieve energie en negatieve energie bij de basis van magie is het de kunst op die energie die overal om ons heen is die energie bewust te beïnvloeden, door middel van rituelen om bv meer positieve energie naar je toe te sturen om bv voor gezondheid of simpel weg voor wat meer geluk te hebben
Berny - 4 december 2021

0   0

anatidaefobie


anatideafobie is een fobie dat je op een of andere manier in de gaten gehouden wordt door een eend of gans. niet veel mensen hebben het en dus niet veel mensen zijn er over te spreken, de mensen die er aan lijden echter, beweren het echt te voelen en ongeveer 45 mensen zitten er voor therapie op.
waarheidspreker - 4 december 2021

0   0

Christus de Verlosser


Hij staat symbool voor de stad Rio de Janeiro. Bij het eerste woord Christus denk ik meteen aan Jezus Christus en bij het tweede woord Verlosser denk ik er aan dat hij mensen een soort van helpt.

Conclusie: Christus de Verlosser betekent eigenlijk Jezus die mensen helpt.
Nikki - 4 december 2021

0   0

culinair


Culinair in het kort en volgens de Van Dale: “wat de keuken of kookkunst betreft”.

Ook werd culinair gebruikt voor het eten in een hotel restaurant.
Hedendaags wordt het woord “culinair” echter verkeerd gebruikt. Er wordt bij culinair vaak gedacht aan “uitstekend eten wat in een duur restaurant kan worden geserveerd”. Echter is dit niet waar. Het gaat hier dan om een “culinair hoogstandje” of een “culinair hoogtepunt”.

Het vermoeden is wel, dat er bijvoorbeeld door franse koks in hotels veel culinaire hoogtepunten werden bereikt. Vandaar dat de associatie is gemaakt met culinair en gastronomie.
Sjar - 4 december 2021

0   1

wappie


Een Wappie is nu iemand van die 70% witte pseudo kwakzalvers, ongevaccineerd, op ICU ligt dood te gaan, na 180 dagen zorg, zorgpersoneel uitscheld, aggresief tegen alles en nog wat, met name eigenlijk zichzelf, en beweert dat hij/zij het allemaal beter weet. De kinderpolio tijd jaren 60 vergetend.Tsja.
chefsache - 4 december 2021

0   0

Messias


'Messias' betekent 'gezalfde'. Bij de Joden is zalving een teken van goddelijke uitverkiezing. Aan de Joden is een bijzondere Messias beloofd, geroepen om een rijk van vrede en gerechtigheid te vestigen. Christenen geloven dat de beloofde Messias daadwerkelijk is verschenen in de persoon van Jezus van Nazaret.
Dina - 4 december 2021

0   0

kwartet


1) een groep van 4 mensen die seks hebben
2) een spelletje waarbij 4 dezelfde kaarten bij een gespeeld moeten worden.
3) een groep van 4 muzikanten, instrumenten of stemmen (bij zang)
is dit interessant genoeg? ik hoop het wel, fijne dag en een gelukkig nieuw jaar en fijne feestdagen
sophie - 4 december 2021

0   0

FSO


Full Scale Output (FSO) can have two meanings. The first meaning is that it is the resulting output signal or displayed reading produced when the maximum measurement for a given device is applied. The second meaning applies to the difference between the minimum and maximum output value.
Casper Ouwejan - 4 december 2021

0   0

customer care


Persoonlijk klantcontact is in de tijd van digitalisering extra belangrijk geworden. Er zijn steeds meer manieren en kanalen om te communiceren, iedere klant heeft zo zijn eigen voorkeur. Customer Care activiteiten richten zich op het te woord staan, van klanten en prospects op een manier en tijdstip die hen aanspreek met als doel het leveren van een optimale klantbeleving.
Bron: https://www.cbmk.nl/customer-care/
Johan - 4 december 2021

0   0

Simon


Simon stamt af van een Zuid-Lybreeuwse stam. Als je simon heet hou je van likken aan tafels. Dit is uit onderzoek gebleken waarin verschillende Simons waren verzameld en ze allemaal aan een tafel likte. Dit beweerde het RIVM, in 2004. Toch blijkt het zo te zijn dat sommige simons aan plantenbakken likken in plaats van tafels. Dit beweert MorrisGamer in zijn nieuwe vlog. De vrouwlijke naam van simon is simone, simona, simonetje, berend en simonita. Pas op! Sommige Simon's hebben afwijkingen en die kunnen niet stoppen met Blaffen.
Simon - 4 december 2021

0   0

vrijheid


Absolute vrijheid: "Niet hoeven kiezen." Keuze houdt juist vrijheidsbeperking in. Absolute vrijheid associeer ik met de Natuur en het Leven in hun totaliteit. Het woord "vrijheid" is voor allerlei doeleinden een propagandawoord geworden. Het "niet meer hoeven kiezen" is niet te verwarren met het "niet hebben vam een keus, zoals bij geestesgestoorden, verslaafden en onderdrukten. Ten slotte wordt het woord "vrijheid" uit gemakzucht en onnadenkendheid gebruikt daar waar een ander woord beter op zijn plaats zou zijn.
Robert van Slooten - 4 december 2021

0   1

Eindtijd


Toen het koninkrijk in de hemel was opgericht begon de eindtijd en de tegenwoordigheid van de Zoon des mensen! Openbaring 12: vanaf vers 7 zegt:
En er brak oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen streden tegen de draak, en de draak en zijn engelen streden, maar hij zegenvierden niet, en ook werd er voor hem geen plaats meer gevonden in de hemel. Neer geslingerd werd daarom de grote draak, de oorspronkelijke slang. Die Duivel en Satan wordt genoemd, die de gehele bewoonde aarde misleid: Neer geslingerd werd hij naar de aarde, en zijn engelen werden met hem neer geslingerd! En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen! Nu is gekomen de redding en de kracht en het koninkrijk van onze God en de autoriteit van zijn Christus, want de beschuldiger van onze broeders die hen dag en nacht voor onze God beschuldigden is neer geslingerd
Vers 12 zegt: Weest hierom vrolijk gij hemelen en gij die daarin verblijft! Wee, de aarde en de zee, want de Duivel is tot u neergedaald en hij heeft grote toorn, daar hij weet dat hij slechts een korte tijdsperiode heeft!
Die korte tijdsperiode is 120 jaar lang en deze begon in 1914, toen Satan de eerste wereldoorlog ontketende, met alle ellende van dien. En later de tweede wereldoorlog, en nu zitten wij met de corona virus crisis, en straks kom de Grote Verdrukking die gevolgd wordt door de oorlog van Armageddon, in het jaar 2034, als de 120 jaren vanaf 1914 vol zijn! Openbaring 16: vers 16.
Anne - 1 december 2021

3   2

Effectiviteit


Effectiviteit: De mate waarin iets of iemand effectief tewerk gaat en/of effectief wordt ingezet. Hij moest een stapel bakstenen verplaatsen en deed dit baksteen voor baksteen. Als hij een kruiwagen had kon hij dit veel effectiever aanpakken.
Sander - 16 november 2021

1   1

Ziekte van Crohn


chronische auto-immuunziekte gekenmerkt door chronische ontstekingen in de darmen, waarbij ook symptomen buiten de darm kunnen optreden, bijvoorbeeld huiduitslag of aften
ErinnB - 16 november 2021

2   4

wappie


pejoratief; ander woord voor een complotdenker, een persoon die vergezochte theorieën over allerlei onderwerpen aanhangt; soms gebruikt als geuzennaam. Tijdens de coronapandemie is het woord ten onrechte gebruikt om critici en vaccinweigeraars te stigmatiseren
ErinnB - 16 november 2021

2   4

HC


HC is de afkorting van high class als je high class bent dan vind je jezelf heel wat je gaat je voordoen als iemand anders maar eigenlijk heb schijt aan iedereen
yara - 16 november 2021

1   2

Statio


3. Staaij, staai of stade (afgeleid van 1)
Plaats langs rivier of grote beek waar schippers hun boot kunnen "parkeren": aanlegplaats; niet voor niets voorkomend in gebieden waar de Romeinen "stationes" hadden. In oud-Nederlands "stathe", dat waarschijnlijk ook moet worden gelezen in het (huis) "Scathe" dat men bij Pannerden vermeldt. Stathe" (ten onrechte zo gelezen?).
Willem Spann - 16 november 2021

1   3

Z.K.H.


daar zijn 2 woorden voor.
het kan ZieKenHuis zijn of Zijn Koninklijke Hoogheid.
dank je wel voor dit bericht
Groeten van juf Romy Van Elsden.
Juf Romy Van Elsden - 16 november 2021

3   2

wappie


Een wappie is een bij broekhoest stinkend weg-wapperend windje.
Stewie - 16 november 2021

0   2

wokkelen


rollen van de trap met een zak wokkels in je hand, dit is zeer belangrijk voor het wokkel proces heb je geen wokkels in je hand is wokkelen super moeilijk om te doen! neem hierbij een voorbeeld: ‘wij wokkelen samen tegelijkertijd’ dit betekent dat je samen van de trap af valt met wokkels in je habd
meinii - 16 november 2021

0   2

Oekel


een oekel is domoor die eigenlijk niks kan en gwn super dom is. meestal zijn dit de soort mensen die over een glazen muur klimmen om te zien wat er aan de andere kant is. Dit is een symptoom van het oekel-syndroom. oekels zijn gwn dom en ze leven om deze planeet. Hierdoor is het onmogelijk om normaal met ze te kunnen praten. Dus kijk uit. Je krijgt een golf van oekeligheid. Veel mensen weten dat dit echt raar is en willen dat dit ook nog eens stop. Dat begrijp ik. Want oekels zijn er nou eenmaal. Meestal kan een oekel evalueren in een omega-oekel. Een grote oekel is vaak een dikke vette zak patat. Met het denkvermogen van een pot pindakaas
henk (tano mazzone) - 16 november 2021

3   6

wappie


Wappie is een verbastering van Wuppie.
Die "beestjes" die je in de jaren 90 had tijdens de voetbalperiode.
Dat waren speeltjes met een heel groot hoofd maar geen hersenen.
Marco - 16 november 2021

0   2

vliegende schotel


een vliegende schotel is een rond ding dat schotel vormig is en die kan naar de ruimte en daar word die ook voor gebruikt en het word NIET bestuurd door buitenaardse wezentjes maar gewoon door mensen
blub - 16 november 2021

1   2

hoogtegordels


hoogtegordels zijn verschillende soorten buiken met een grote navel erin. Het kan verschillen wat voor navel een ingedeukte of een navel die uitsteekt, maar dat is dus een hoogtegordel graag gedaan alvast.
ella - 16 november 2021

1   1

Private kosten


De werkelijke uitgaven van de producent aan bijvoorbeeld de lonen en de grondstoffen. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met negatieve externe effecten.
Bijvoorbeeld: productie van vlees zorgt voor erg veel dierenleed. Dierenleed is hierbij een negatief extern effect. De producent houdt in zijn berekening alleen rekening met de daadwerkelijke kosten, namelijjk de interne of private kosten.
anoniem - 16 november 2021

0   1

Elp


“Ieder geestelijke en lichamelijke kwaal of ziekte is de
manifestatie van een Emotionele overtuiging, (ELP)
uit dit of vorige levens. Deze moet eerst inzichtelijk
gemaakt worden alvorens ze kunnen transformeren.
Op deze emoties trekt men vaak auralifters aan die
wisselstemmingen, vermoeidheid en depressies geven.
Jaco Elken - 16 november 2021

0   1

Makamba


Ik ben nu op Bonaire (6/11/2021) en zie telkens op borden en muren de uitspraak 'Dutch Makama Go Home!' Er wordt in dezelfde context verwezen naar moderne slavernij en het koloniale verleden. Ik ben nieuwsgierig wat er zou gebeuren als ik, bij wijze van experiment, in Rotterdam het bord 'Antillianen Ga Naar Huis' zou ophangen. Maar dinsdag vliegen we dus boeie
Frans Bommeldijk - 16 november 2021

0   1

ng


Ng = naamwoordelijk gezegde. Een naamwoordelijk gezegde zijn alle werkwoorden in de zin en een zinsdeel met een zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord dat iets zegt over het onderwerp. Het geeft ook een toestand aan.
<3 - 16 november 2021

0   2

wappie


Ik leef in mijn eigen (social media) wereld, wereld,wereld,wereld.... :)
Petenew - 16 november 2021

0   1

Rahab


Rahab en het zeemonster duiden op
Egypte onder de farao die Israël uittocht uit Egypte wilde verhinderen.
Maar dit monster werd verpletterend toen Jehovah er de tien plagen over uitstortte.
Het werd doorboord,zwaar verwond en verzwakt toen zijn leger werd vernietigd in de wateren van de rode zee.
Marty Heymans - 16 november 2021

0   1

WD-40


Volgens de website van de fabrikant wd40.com betekent wd40 'Water Displacement perfected on the 40th try', oftewel waterverdringing geperfectioneerd bij de 40ste poging
Roland - 16 november 2021

0   1

Warrens


Konijnenberg is een woord uit de Engelse vertaling.
Het is een veel voorkomende naam in Zeeland.
Hendricus Warrens was ee bemanningslid in 17e eeuw op een schip dat slaven vervoerde.
Marc.jl.warrens - 16 november 2021

1   2

ABO


◦ Ab ovo (Latijn: vanaf het ei): verhaal begint bij het begin. ◦ In medias res (Latijn: in (het) midden (van de) zaken): verhaal begint zonder duidelijke inleiding of sfeerschepping, maar ergens in het midden. Eerdere gebeurtenissen worden pas later verteld.
anoniem - 16 november 2021

0   1

IMR


MR, Intelligent Mind Resetting, is voor iedereen die goed met zichzelf en anderen wil omgaan. Iedereen die zich dus dagelijks goed wil voelen door o.a. de groei van zelfvertrouwen. En dat bereik je door je ‘de taal van het onderbewuste’ je eigen te maken en daarmee beter te communiceren.
Riny van As - 16 november 2021

1   1

HEUEN


Het in de middagtrein op weg naar huis op dwangmatige wijze zoeken naar woorden met de letters die je nog hebt om punten te scoren zodat je nier verliest met wordfeud
Emma - 16 november 2021

5   1

nigga


Nigga is een woord dat vroege en nu nogsteeds gebruikt om zwarte mensen te onderdrukken nu gebruiken zwarte mensen het als een begroeting of om aan te tonen dat het over een zwart persoon gaat dus zwarte mensen mogen het zeggen maar alle andere mensen niet
black girl - 16 november 2021

1   2

nigga


Het betekent zwarte in het spaans en werd vroeger gebruikt om zwarte mensen te onderdrukken nu wordt het gebruikt als een begroeting tussen zwarte mensen of/en wordt het gebruikt in liedjes om aan te tonen dat de persoon dat zingt zwart is dus alleen zwarte mensen mogen het gebruiken of mensen die een van de ouders zwart is als een persoon die niet afrikaans of afro amerikaans is het gebruikt is dit racistisch.
BLACK GIRL - 16 november 2021

0   0

aderlating


Een manier om van iets af te komen waar je te veel van hebt.
Bv om om te kunnen gaan met de hoeveelheid stress van tegenwoordig ( we worden meegenomen in veel maatschappelijke en politieke en wereld zorgen) zorgt een psycholoog voor aderlating.
Karin - 16 november 2021

Pagina:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10