Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden!. Betekenis toevoegen.

Nieuwste betekenissen
2   1

Spoenk


Pippi Langkous verzint het woord "spoenk" terwijl ze kijkt naar een magisch bloemetje in een glas water. Ze vindt het woord zo mooi dat het wel iets MOET betekenen. ... Met 'Spoenk' omschreef Pippi zaken die ze niet begreep en waar ze geen bestaand woord voor wist. En zo kan Spoenk alles zijn wat je maar wilt.
JD - 16 februari 2021

0   2

POV


Point Of View is de betekenis van POV. Vaak geeft men POV aan op sociale media waaronder tiktok. Dit wordt aangegeven waneer er een verhaal word verteld en er nog een kleine bijvoeging moet zijn zodat u het verhaal begrijpt.
hannah - 16 februari 2021

0   1

vreten


Onbeschoft en op gierig wijze eten, ook op een brutale manier laten zien dat je trek hebt.Meestal gezegd van brutale onbeschofte gierige persoon wiens gedrag  je niet opprijs stelt. Dat is volgens mij vreten.
Chefara - 16 februari 2021

0   1

Uitgelicht


1. extra aandacht geven
2.uitlichten werkw.Afbreekpatroon: 'uit - lich - ten Verbuigingen: lichtte uit (verl.tijd ) Verbuigingen: uitgelicht (volt.deelw.) extra aandacht geven, in de schijnwerpers zetten Voorbeeld: `Ik wil één punt uit het rapport even uitlichten....
Graaffiekje - 16 februari 2021

0   1

Taveon


Een Tielse. Tennisvereniging gedronken de jaren 40 tm 25 Febr 1971. Toen werden de 3 verenigingen Happy Day's, Taveo, en Ready samengevouwen tot de nieuwe Tennisvereniging Tc Groenendaal, welke as 25 februari 2021 50 jaar bestaat.
L.Kouwenhoven - 16 februari 2021

0   1

Kawaii


kawaii is een japans cartoon de figuren zien er schattig uit en je kan ze herkennen aan zijn grote ogen als je kawaii letterlijk naar de nederlands vertaald betekent het lieflijk schattig
jochem - 16 februari 2021

2   0

afstandsonderwijs


Scholing en training waarbij docent en cursist fysiek niet bij elkaar zitten, maar schriftelijk of via elektronische middelen zoals internet met elkaar contacten onderhouden.
Bron: kennisconsult.nl
luwam - 16 februari 2021

1   0

persona


Dit is een fictief persoon die de gebruiker van jouw dienst of product representeert. De persona heeft alle aspecten van een levend mens, zoals naam, leeftijd, uiterlijk, beroep, woonplaats, hobby’s, doelen, behoeften, opvattingen, motieven etc. Hij of zij geeft je doelgroep dus letterlijk een gezicht.
Romana Schuurs - 16 februari 2021

1   0

Usquert


Usquert is een wierdedorp, ontstaan vóór het begin van de jaartelling als radiale wierde op een kwelderwal. Het wordt in de 9de eeuw voor het eerst vermeld als ‘Wyscwyrd’.

Het zou dan dus kunnen betekenen: onze wierd.
edith lindhout - 16 februari 2021

3   0

minimumvoorraad


De minimumvoorraad is het aantal voorraad dat je minstens of minimaal hebt of moet hebben...

bevoorbeeld mijn minimumvoorraad is 4 sokken maar ik heb nu als voorraad 10 sokken.
dus je hebt voldoende voorraad

maar als ik er maar 2 heb en de minimumvoorraad is 4 , ja dan heb ik te weinig voorraad
lolly - 16 februari 2021

1   0

AOM


Acoustic optical modulator een electronisch apparaatje die door middel van n cristal een laser beam afbuigt die bedoelt is om foto papier te belichten
Aad van der heijden - 16 februari 2021

1   0

faxnummer


Telefacsimile, meestal afgekort tot fax, is een communicatiemiddel. De naam kan via het Griekse woord τήλε, wat ver betekent, en het begrip facsimile worden herleid tot 'replica op afstand'. De digitale fax is in Japan ontwikkeld, parallel met de ontwikkeling van de telex in de westerse wereld.
Mikiel - 16 februari 2021

1   0

institutionele reclame


Themareclame: Reclame die tot doel heeft dat het merk bekender word. Bijvoorbeeld dat je een reclame doet op tv en dat je dan laat zien welke goede dingen je allemaal hebt bij je caming.
Nathan - 16 februari 2021

0   0

Fictie


Met fictie wordt een verhaal of gedachtegang aangeduid, die zich hoofdzakelijk in de fantasie van de auteur of lezer afspeelt. Dit in tegenstelling tot de non-fictie, die op de feitelijke werkelijkheid berust. De term is ontleend aan het Franse fiction.
fred - 16 februari 2021

1   0

Vroonlanden


een land die bij de heer hoort. niet vrije land. wordt bestuurt door de heer en werken allerlei horigen op de voornland. als je daar dingen wou doen moest je toestemming van de heer krijgen bijvoorbeeld als je ging trouwen of als je ging vissen of heien. maar horigen kon je niet verkopen.
Maya - 16 februari 2021

0   0

Diaspora


Diaspora betekent groep mensen uit een bepaald land die tussen andere culturen en mensen wonen maar nog steeds banden hebben met de land van oorsprong/herkomst . B.V de joden van europa met Israel maar ook surinamers die in europa wonen met suriname.
Chefara - 16 februari 2021

0   0

IMR


Illness Management and Recovery (IMR) programma. Dit is gericht op volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen, bij wie sprake is van ernstige beperkingen in sociaal en maatschappelijk functioneren.
D. Wortelboer - 16 februari 2021

2   3

wappie


Ontevreden mensen, die niet open staan voor andersmans mening, zich alleen laten informeren door sociale media en vooral bezig zijn met wat zij niet mogen en niet willen zien hoe goed wij het hebben en hoe bevoorrecht wij zijn om in Nederland geboren te zijn. De term verbeter de wereld begin bij jezelf kennen zij niet.
Ingrid - 16 februari 2021

0   0

Altin


Altin is een jongensnaam dat teruggaat naar de tijd van de Illyrsche krijgers. Diegene die Altin werden genoemd, groeide uit tot krijgers die geen angst kende. De naam word veel gebruikt door de tegenwoordige Albanezen, die afstammelingen zijn van de eeuwenoude stam (Illyrië). Heden word de naam gebruikt in het Turks als vertaling naar goud(uitspraak”altun”). Ook kan de naam gebruikt worden voor vrouwen, namelijk (“altina”).
Bardhi - 16 februari 2021

1   1

Raghad


het betekenis van de naam Raghad is mooi leven en het is heelemaal niet een marocanse naam maar een syries naam en die naam gebruikte de eerste mensen ter weereld om mooi leven te zegen
Raghad - 16 februari 2021

1   3

cliënt


Correctie: Begripsbepalingen art. 1.1. Wft: Consument: een niet in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep handelende natuurlijke persoon aan wie een financiële onderneming een financiële dienst verleent. Zie art. 4.23 Wft lid 1 Client wordt men pas als het een financieel instrument of verzekering betreft!
Raymond van Aubel - 4 februari 2021

2   1

O.N.O.


Onder normale omstandigheden

(nog wat extra tekens omdat het 50 tekens lang moet zijn :) )
Esmee - 4 februari 2021

0   1

horizontale relatie


Een horizontale relatie als
Landschapsvormende lagen NAAST ELKAAR voorkomen en elkaar beïnvloeden.
Yasmin - 4 februari 2021

0   0

God


betekenis van het woord god is " machtige " en dus een titel en daarom hebben alle Griekse en Romeinse afgoden een Naam. Wordt ook in de bijbel toegepast op de duivel als " de god van deze wereld " 2kor 4:4. De god van de bijbel heeft ook een naam om hem te onderscheiden van elke andere entiteit die god genoemd wordt. Tetagram JHWH Jahwe of Jehovah is de naam van de schepper en komt 7000 maal in de bijbel voor.Ibaart
I,baart - 4 februari 2021

1   0

ma


"Ma"= "Groot" in het sanskriet; hiervan afgeleid: het "ma" van "macro".
Tom Dorbeck - 4 februari 2021

0   0

Fabel


Een fabel is een fictief verhaal met een moraal. De personnages in een fabel zijn dieren. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de fabels van Reinaert de vos.
anoniem - 4 februari 2021

1   0

doeze


Weet niet wat het is, maar Walter Grootaers gebruikt het woord in zijn optreden in de AB in Nederland. Moeten we hem dus vragen wat ie ermee bedoelt. https://www.youtube.com/watch?v=d2L_75bhoHo
wyw8817@telenet.be - 4 februari 2021

5   5

wappie


Mensen die vrijwel blindelings overheid, mainstream media, de witte jassen religie opvolgen en andere beschuldigen wappie te zijn wat niet in hun realiteitsbeeld past die gedeeld word door een overgrote meerderheid,(kuddegedrag) en in hun vertrouwen vast blijven haken in de verkeerde informatie "feiten".Technocratie en Scientism als religie hebben jullie. Het bedreigt deze mensen hun valse veilige gevoel gebaseerd hierop, en een minderheid die het verstoord word als "wappie" aangewezen. En iedereen met een andere mening dan "officieel" word als het kind met het badwater weg-geworpen.
Diepe denker - 4 februari 2021

0   0

Nasty


alles dat wild is is Nasty :wilde mensen ,mensen die wilde dingen willen doen ,wilde dieren
Jade - 4 februari 2021

1   1

Uitgangsmateriaal


Stukjes plant/ weefsel die onder kunstmatige omstandigheden verder kunnen opgekweekt worden.
Ella P - 4 februari 2021

0   0

Mouna


Mouna (Mauna) is een meisjes naam uit India en betekent "stilte" (silence, quiet).
Mouna - 4 februari 2021

0   1

trommelholte


Middenoor: de holte achter het trommelvlies, waarin de gehoorbeentjes liggen en die met slijmvlies bekleedt is. Het middenoor is verbonden via een buis (van Eustachius) met de neusholte en via het ovale venster met het binnenoor
Bron: www.dokterdokter.nl
anoniem - 3 februari 2021

0   2

detectivebureau


Een bureau waar mensen (detectives) werken, die je in kan huren om een mysterie op te lossen.
anoniem - 3 februari 2021

1   0

DCN


Data Communicatie Netwerk is een netwerk voor data-overdracht tussen twee of meer apparaten.
F.Smink - 3 februari 2021

0   0

steaming


Steaming is een Engels woord dat letterlijk 'stomen' betekend. Het woord staat voor misdrijven zoals diefstal/geweld/afpersing waarbij minstens 1 minderjarige dader bij het misdrijf betrokken is. Meestal zijn dit jongens (meisjes doen dit zelden of nooit), meestal zijn ze ook in groep.
anoniem - 2 februari 2021

3   3

Toxic


Toxic = giftig

Gedrag van een of meerdere personen, wat zorgt voor een negatieve stemming, of gedrag wat andere personen negatief beinvloed.

Een stereotype toxic persoon is iemand die direct of indirect zorgt voor negativiteit.
Het kan bijvoorbeeld iemand zijn die altijd klaagt, andere mensen afzeikt, geen kritiek kan verdragen, discrimineerd, narcistisch is, etc etc.

Elke negatieve eigenschap die iemand kan hebben is 'toxic'(giftig), want het is aanstekelijk.
Vooral jonge mensen zijn geneigd om bepaalde gewoontes over te nemen van vrienden.
In deze zin is het 'giftig', want gif verspreid zich, en maakt infecteert de omgeving.
Mitch - 2 februari 2021

1   1

RWW


Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers. Is een bijstandsuitkering, die op 01 januari 1998 is afgeschafd en vervangen door Algemene Bijstandswet (ABW). ABW is vervangen door Participatiewet (PW).
A. El Kadi - 2 februari 2021

1   1

Kelfies


Kwelgeestig persoon meestal vrouwelijk. Lastige kwelgeestige, vrouwelijke eenzame vrouw met kinderen die leven van mensen in haar omgeving zuur maakt en op en aanmerkingen heeft op hun manier van leven. Jaloerse zieke chizofrene eenzame vrouw met obessieve trekjes denkt dat alles ze alles onder controle kan krijgen met haar zieke chizofrene geest en geen hulp wil zoeken voor haarzelf.
Chirin - 2 februari 2021

0   1

WS


WS kan in het onderwijs de betekenis hebben van WOORDENSCHAT.
Een voorbeeld hiervan WS van Dossier 1
gebruiker - 2 februari 2021

1   0

hoogtegordels


de betekenis van hoogtegordels is eigenlijk dat op verschillende hoogtes verschillende begroeing of juist helemaal geen begroeing is zoals bij de rotgordel
lisa - 2 februari 2021

Pagina:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10