Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden!. Betekenis toevoegen.

Nieuwste betekenissen
0   0

WHOA


Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Hiermee is een nieuwe regeling in de Faillissementswet geïntroduceerd, waarmee schuldenaren hun schulden kunnen saneren door middel van het aanbieden van een onderhands akkoord.
Annemerel - 10 juli 2021

1   0

badge


Een badge is een
kleine stoffen, kunststoffen, houten of metalen “uitsnijding” en/of grafisch kunstwerk, meestal als achtergrond voor en met daar op geborduurd, bedrukt of geweven, een logo, tekst, naam, een rang of stand, waarmee d.m.v. vormgeving en stijl een uiting van een bedrijf, vereniging of andere instellingen en/of organisaties, wordt weergegeven om te promoten en/of identificeren.

In die hoedanigheid kun je badges onderscheiden in emblemen, insignes, schuifpassanten, kamplapjes, naambadges en onderscheidingen.

Niet te verwarren dus met een patch. Want…;

Een patch is een
(op)lap middel. Een kapotte broek of sok kan d.m.v. een patch (net zoals patchwork), ook wel een lap stof genoemd, gerepareerd worden. Een reparatie of pleister.

Maar..., je kunt dus zeggen; "een batch badges om als patches te gebruiken. :-)
ronald lubach - 10 juli 2021

0   1

Moonchild


Een MoonChild is iemand die met de maanfases mee leeft, bijvoorbeeld blij is als de maan wast en verdrietig is als de maan afneemt, iets was veel moonchilds hebben is dat ze niet kunnen slapen bij vollemaan. ze blijven de hele nacht wakker en pas als de zon opkomt worden ze moe.

meer weten? dm mij op instagram @tokyo.cos16
Mika - 10 juli 2021

0   1

goedang


Van het Engelse “ godown” de kelder waar voorraad opgeslagen ligt. In onze goedang lag alle voorraad opgeslagen voor eten en huishouding. Alleen mijn moeder had de sleutel.
Nelly Grace Meijnema - 10 juli 2021

0   0

Bedrijfsproces


Repeterende gebeurtenissen in een bedrijf die direct leiden tot, of indirect bijdragen aan, het realiseren van een vooraf gedefinieerd(e) product of dienst.
Manuel - 10 juli 2021

0   1

company


Company is engels en betekent "bedrijf".
Bijvoorbeeld: "Google and Apple are large companies".

Het kan ook gezelschap betekenen.
"Please bring company" (Breng gasten mee aub)
anoniem - 24 juni 2021

0   2

ceel


Meer in het algemeen betekent ceel een officieel uittreksel, een document dat juridische waarde heeft en als bewijs kan dienen.

Denk aan “doopceel” als bewijs dat je gedoopt bent.
Peter - 24 juni 2021

3   4

Bitch


Een vrouw die gemeen en stikem is , die een ander kapot wil hebben dat zijn de bitche , niet de vrouw die baas speeld dat hoeven geen bitche te zijn of met een grote mond , daar kan je wat tegen doen bij een stikeme niet men weet niet waar ze mee bezig zijn ( onvoorspelbaar ) en bij een bazige vrouw weet men dit (voorspelbaar ) dat denk ik dan toch .......ik bedoel er de menselijke vorm in niet als dog
p rommers - 24 juni 2021

2   1

Asociaal gedrag


mensen die geen rekening houden met gevoelens vav anderen en daarbij geen respect tonen in uitlatingen en gedrag.
joop leemans - 24 juni 2021

4   1

wappie


Wappie is een oude meisjes naam uit het Fries. In Friesland woont een vrouw van 77, Het woord bestaat dus al een paar jaar!...Wappie Gillebaard (77), born in Wjelsryp (Gemeente Waadhoeke).
H W Wagenaar - 24 juni 2021

0   0

Zieuwent


De betekenis van Zieuwent of Het Zieuwent is lage weidegrond of een moerassig gebied. Binnen de gemeente Bronckhorst ligt aan de Kipstraat te Hummelo een boerderij/gebied met deze naam.
EenPaedze - 24 juni 2021

1   1

Willemijn


Ik heet Willemijn. de naam stamt af van Wilhelm. Wil betekent wilskracht en helm betekent beschermer of koning
Willemijn - 24 juni 2021

3   2

passief


Passief zijn is het niet actief bezig zijn met iets: Hij is zeer passief, hij heeft vandaag nog niets gedaan.
Jeff - 24 juni 2021

0   2

assimilatie


Het is een term van spelling waarbij je een samentelling hebt en na het laatste letter van het eerste woord het zelfde klinkt als het eerste letter van het laatste woord.
Bob - 22 juni 2021

0   2

opstand


tegen iets of iemand in gaan! bijvoorbeeld tegen Henk in gaan, of tegen Annie in gaan, of tegen Gerda in gaan, of tegen Herman in gaan, of tegen Hennie in gaan, of tegen Pieter in gaan, of tegen Jan in gaan, of tegen Astrid in gaan, of tegen Asnes in gaan!
henk - 22 juni 2021

0   2

Poésie pure


Expressionistische poëzie, de concrete inhoud moet plaats maken voor het oproepen van sfeer of gevoel. Het gedicht is een autonoom geheel van klank, ritme en beeld. Dat alleen nog maar naar zichzelf verwijst.
Ann - 22 juni 2021

0   1

SW


SW is de betekenis voor een super leuk intelligent interessant fascinerend woord: de betekenis is Superintelligent Wagenonderdeel.
Bedankt voor het luisteren
Jozef Van Den Stok - 22 juni 2021

0   2

EOD


Evil or die is de naam van een west vlaams festival waar bands in het genre metal en hardcore optreden. Het festival is opgericht in 2011 door Eveline Debaeke en Dieter Willem.
anoniem - 22 juni 2021

1   3

God


Wezen bedacht door mensen om bepaalde gebeurtenissen, toestanden en het bestaan van alles wat de mens niet zelf gemaakt heeft, te verklaren. De oorzaak van die bedenkingen was oorspronkelijk een gebrek aan wetenschappelijke kennis. De kenmerken van de goden verschillen naargelang de fantasie van de bedenkers maar hebben altijd menselijke karaktertrekken, vaak een mannelijk geslacht en als er vrouwelijke goden zijn dan zijn ze ondergeschikt aan mannelijke oppergoden. Dit doet vermoeden dat de bedenkers mannen waren.
Freddy Warmoes - 22 juni 2021

1   1

Kluiveduiker


De Kluiveduiker is het broertje van de opportunist. Hij probeert op slinkse wijze een voordeeltje te behalen, van de gelegenheid gebruik te maken.
T. J. Kaan - 22 juni 2021

0   2

tille


Hy ik ben tille ik heb lang niet geweten wat men naam was en wat dat eigenlijk betekend mijn naam tille komt eigenlijk uit Friesland het betekend de machtige strijdster strijd in macht het komt van de naam mathilde het kan ook zijn dat je bent genoemt naar de revier in frankrijk die noemt ook tille de baam zelf n het fries vetekend plank
Tille - 22 juni 2021

0   1

Revolutie


Door omstandigheden beëindigde noodzakelijk - geestelijke evolutie opende kortgeleden door een dan toe geblokkeerde mogelijkheid na mijn geopende vrijheid van denken en van doen al mijn deurtjes die tot dan toe latent/gesloten waren.
Kan ik mijn omstandigheid heden beschouwen als een Geestelijke Revolutie?
anoniem - 22 juni 2021

0   1

Heterofobie


Het, al dan niet, individueel, of in groepsverband, uitsluiten van de overlevering van de mensheid op basis van niet adequate zienswijzen gevoed door egoïsme en identiteitsgemis.
De Hetero mens heeft als functie een leven te leiden waarin uiteindelijk voortplanting de mensheid zal onderhouden cq. prolongeren.
Henri - 22 juni 2021

0   2

tjappie


Zelfs mensen die nooit lezen, weinig tot geen studie volgen hebben behoefte aan ontwikkeling van hun vocabulaire. Door in eigen kring woorden te introduceren kunnen mensen zich beter uiten en begrijpt men elkaar beter. Dit is een interessante eigenschap van mensen die vooral opvalt in minder ontwikkelde groepen. Bij ontwikkelde mensen vindt men dit gedrag als vanzelfsprekend, maar het komt juist voor bij alle mensen. Een andere vergelijkbaar gedrag is “rap”. In plaats van een boek of artikel schrijven of een complexer muziekstuk met tekst te componeren uiten mensen zich op deze manier.
Ali - 22 juni 2021

0   1

semi periferie


Land of gebied dat ontwikkeld is de afgelopen tijd of aan het ontwikkelen is. Brazilië is een voorbeeld van een semi periferie.
NERD - 22 juni 2021

1   1

Sil


Sil betekend beschermer van het volk. Volgens mij Is het de mooiste naam ter wereld maar dat komt ook omdat ik zelf zo heet
Sil - 22 juni 2021

0   2

shit


dat betekent ''poep'', bijvoorbeeld: ''Hey ik ga even shit(ten).'' Het woord wordt gebruikt ook in Engels.
guest - 22 juni 2021

0   1

amen corner


Er is ook weleens gezegd dat de plek, net buiten de kerk, waar veelal jongere kerkgangers, zich verzamelden voordat de misviering ten einde was. Zij konden daar
-vaak al rokend- het einde van de kerkdienst horen en hun kerkgang voltooien met een luidkeels ‘amen’, terwijl de kerkdeuren al open stonden.
CGM Veldt - 22 juni 2021

0   1

ASA


A.S.A. is de betekenis van het gedeponeerde en dus eigen fietsenmerk van rijwielhandelaar Arend Schoppert te Almelo.
De rijwielzaak was tot de jaren 60 gevestigd in de Oranjestraat 26-28 in Almelo.
A. Schoppert - 22 juni 2021

0   0

Sederschotel


De gerechten die worden gegeten op de Sederavond. Matse is daar een van en staat voor het overhaast vertrekken uit Egypte zonder dat ze tijd hadden om het brood te laten rijzen. Er zit ook charoset op dat staat voor het geluk na de bevrijding de andere moet je lekker zelf opzoeken, want daar heb ik geen zin
anoniem - 22 juni 2021

0   1

Aponia


Wij zijn onze voorouders en die zijn weg! Wij zijn nazaten, net als onze voorouders! Onbewust ooit voor ons geleefd te hebben en verdwijnen in het niets meer weten ooit geleefd te hebben! Het elkaar later terug zien is onzin!
Vermeulen JG Mathene - 22 juni 2021

0   1

liefdesrelatie


Een connectie hebben met elkaar, op elk gebied.
Het delen van belevenissen zal het eerste worden gedaan met deze partner. Hij/zij is immers het eerste waar je aandenkt wanneer je opstaat en het laatste waar je aandenkt wanneer je naar bed gaat.
No one - 22 juni 2021

0   1

museaal


Historisch object, kunst, antiek ,een niet te vervangen stuk ( bv schilderij, keramiek, glas in lood raam, beeldhouw werk ect.
Fred - 22 juni 2021

0   2

Ruimtegebruik


Stront is juicy queen rules queens have a great Christmas egg sale in a few days but it’s okay to be a nice girl to see ur friends or friends who love ur life so you don’t know how much they life are so adorable in this
Queen - 22 juni 2021

6   9

wappie


WAP = Waarheidsontkennend Asociaal Persoon
Een Wappie wil de realiteit niet zien en zorgt ervoor dat een ander het probleem wel oplost.
Fruitje - 22 juni 2021

0   1

sporkel


Sporkel is een gender-identiteit die mensen zich kunnen toe-eigenen die zich identificeren als non-binair.

Anderen kunnen dit dan gebruiken als aanspreekvorm. Ook in meervoud kan men een gemengde groep aanspreken met ‘sporkels’, in plaats van ‘jongens’.
Robin Bruisje - 22 juni 2021

1   2

sporkel


Sporkel is een gender-identiteit die mensen zich kunnen toe-eigenen die zich identificeren als non-binair.

Anderen kunnen dit dan gebruiken als aanspreekvorm. Ook in meervoud kan men een gemengde groep aanspreken met ‘sporkels’, in plaats van ‘jongens’.
Robin Bruisje - 15 juni 2021

0   1

kasboek


Een huishoudboekje (kasboek) is een overzicht waarin je kunt zien hoeveel geld je maandelijks binnen krijgt aan inkomsten en ook wat er uit gaat aan uitgaven.
Ritschl - 15 juni 2021

0   3

Teek


Vervelende persoon die zich aan je vast wil klampen tegen je zin. Je afpersen of afdwingen om vast te klampen en bang is om alleen te zijn of te leven zielig zo'n persoon is een teek ziek persoon ook wel een teek genoemd. Teek zoekt zuigt ook bloed.
Chefara - 15 juni 2021

1   2

passief


Passief zijn betekend het niet actief meewerken aan iets: Ik was passief toen ik geen zin hed om mee te doen.
Geen moed hebben om actie te ondernemen
Jeff - 15 juni 2021

Pagina:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10