Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden!. Betekenis toevoegen.

Nieuwste betekenissen
0   1

Gerjanne


Gerjanne, een Nederlandse meisjesnaam.
Samengesteld uit de namen van haar beide oma's, die Gerda en Jeannette heten. Ger,... en J(e)anne,....
Hermine Essink - 30 juli 2021

0   1

Ding an sich


Het concept van het ding an sich is vooral bekend van de 18e-eeuwse Duitse filosoof Immanuel Kant. Voor Kant betekent dit het ding zoals het is, dat wil zeggen voordat het in tijd en ruimte aan onze geest verschijnt. Volgens Immanuel Kant is het onmogelijk om iets over het ding zelf te weten, behalve dat het er noodzakelijkerwijs moet zijn. Andere filosofen zoals Schopenhauer en Hegel hadden hun eigen opvattingen over het ding an sich. (Jules Grandgagnage in ENSIE)
Jules Grandgagnage - 30 juli 2021

0   1

a posteriori


Een concept uit de kennisleer dat onderscheid maakt tussen kennis die is opgedaan door middel van ervaring (a posteriori, 'ach­ter­af be­schouwd'), en a priori-kennis ('vooraf beschouwd').
(Jules Grandgagnage in ENSIE)
Jules Grandgagnage - 30 juli 2021

1   0

Metafilosofie


Metafilosofie (Grieks meta μετά: "achter" en "zelf") of filosofie van de filosofie betreft het onderzoek naar de aard van de filosofie. Het is een tak van de filosofie die de definitie, reikwijdte, methoden en doelen van de filosofie bestudeert. Metafilosofie is dus zelfreflectief van aard. (Jules Grandgagnage in ENSIE)
Jules Grandgagnage - 30 juli 2021

0   1

Apeiron


Apeiron (Oudgrieks: ἄπειρον) duidt op een onveranderlijke oersubstantie. Het is een filosofisch concept over de oermaterie of het oorspronkelijk principe dat in de zesde eeuw v.Chr. voor het eerst werd geformuleerd door de Griekse presocratische filosoof Anaximander. (Jules Grandgagnage in ENSIE)
Jules Grandgagnage - 30 juli 2021

0   1

Demiurg


De demiurg (van het Oudgrieks dēmiourgos, dat 'vakman' betekent), is bij Plato een godheid die de materiële wereld vormgeeft vanuit de chaos. Zo beschrijft hij in zijn dialoog Timaeus deze 'Maker' van het universum als een soort goddelijke metselaar of timmerman die zich bij zijn scheppend werk baseert op de eeuwige platoonse Ideeën of Vormen die hij als perfect model en bouwplan gebruikt. (Jules Grandgagnage in ENSIE)
Jules Grandgagnage - 30 juli 2021

0   1

wappie


Iemand die denkt in termen van Wappies en Niet-Wappies
Joshua Maggid - 30 juli 2021

0   1

Aktenummer


11A0325 wat betekent dit nou presies? Omdat alle geboorteakte uit 6 cijvers bestaan ! Ik ben geboren in 1986 kunt u me hier mee helpen Mvg Priscilla Kanters mjjg
Priscilla kanters - 30 juli 2021

0   1

Marilène


Ster van de zee, schoonheid dat betekent het ik weet niks anders erover te zeggen maar ik moest minimaal vijftig letters gebruiken dus ik hoop dat dit eindelijk genoeg is
Marilene Harskamp - 30 juli 2021

0   1

idiosyncratisch


Ideosyncratische mensen zijn niet overgevoelig. Ze vinden het gewoon vanzelfsprekend om met respect behandeld te worden. In een wereld waar dat steeds minder vanzelfsprekend is, wordt dat dan beschouwd als 'wereldvreemd'. Ik zou dus zeggen dat ideosyncratische mensen niet '(te) snel verontwaardigd' zijn, ze zijn eerder (te) beschaafd opgevoed!
Alles hangt er vanaf hoe je tegen de mens in kwestie aankijkt. Ben je zelf heel beschaafd, dan vindt je hem gewoon, is dat niet het geval dan vind je hem of haar een 'kruidje-roer-me-niet'.
anoniem - 30 juli 2021

0   1

jits


Patatten eter, hij houdt heel veel van patatten. Het komt uit het Germaans, van het woord jit, wat dus patatten eter betekent. Het was een roepnaam voor dikke mensen met veel eetlust die ook heel erg gemakkelijk dik konden worden. Ze gebruikten het woord ook wel voor de rijke dikke kinderen als een soort scheldwoord.
Jits - 30 juli 2021

0   1

Fara


Reizend volk. Germaans. Zoals gebruikt in het Langobardische "edictus Rothari", afgeleid van Germaans werkwoord waar het moderne Duitse 'fahren' ook van is afgeleid.

"Alboenus … cum omni exercitu relinquens … Pannoniam … cum mulieribus vel omni populo suo in fara Italiam occupavit"

https://www.dh-lehre.gwi.uni-muenchen.de/?tag=edictus-rothari#chapter:eine-offene-frage-das-langobardische-und-die-oberdeutschen-dialekte
C.O. - 30 juli 2021

0   1

Velsen


Volgens Nederlandse.Plaatsnamen, van Berkel en Samplonius, Prisma, Utrecht,.1993, betekent Velisan, in de oudste
opgetekende vorm (1120) "aan de stromende wateren".
Pieter Sierdsma - 30 juli 2021

1   3

wappie


Een wappie is als een bepaalde groep mensen die denken te weten dat er nooit jodenvervolging is geweest, de tweede wereldoorlog een verzinsel was en dat Hitler een braaf en goed opgevoed jongetje was. Oogkleppen, dus.
eriK - 30 juli 2021

0   1

Faachira


marokkaanse naam
en de betekennis is trots en ik ben zelf trots op mij naam faachira ik vind mij naan heel mooie dus ik ga mij naam nooit meer veranderen ik wist eerst niet dat het een marokaanse naam was een dat dat trots betekkende ik hou van mij naam
faachira - 30 juli 2021

0   1

draak


Wordt vaak in verband gebracht met sprookjes, waardoor de daadwerkelijke achtergrond uit onze kennis is verdwenen. Ooit een fysiek wezen op aarde, nu slechts terugkerende lichtlichamen om de mensheid bij de staan in de ascensie naar een hoger bewustzijn door de trillingsfrequentie in samenwerking met het individu te verhogen. Enkel zij die ervoor openstaan, zullen hun onoverwinnelijke creatie-kracht kunnen ontvangen. Gerelateerd: leylijnen, vroeger drakenlijnen genoemd, maar als term eeuwen geleden verstoten door het Christendom.
Suuss - 30 juli 2021

0   1

SRT


Bij de firma C-RO hebben wij een S R T . Dat wil zeggen : Sea Ro Tally . Vroeger was onze firma Sea-Ro . Cobelfret heeft dat overgenomen en nu heet de firma C-Ro . Datis met de C van Cobelfret . Een tally is een Markeerder . Die zegt tegen elke vrachtwagen die geladen is met auto's waar ze die auto's mogen zetten . Die Tally scant dan elke auto op positie . Elke wagen krijgt dan een blok , van a tot z en een ncijfer dat is de rij welke ze staan en dan nog een cijfer dat is dan de hoeveelste auto ze staan in de rij .
Luc Valcke . - 30 juli 2021

0   1

Makamba


Op de eerste plaats zijn Antillianen van Afrikaanse komaf allen houders van een Nederlands paspoort. Een houder van een Nederlands paspoort is een Nederlander. Alleen zijn Antillianen van Afrikaanse komaf in 99 van de 100 gevallen niet blank. Er zou per slot van rekening een blanke Zuid-Afrikaan op de Antillen kunnen wonen.

De twee kernpunten in de betekenis van het woord Makamba zijn dan eigenlijk alleen nog maar huidskleur en land van herkomst, te weten blank en Nederland.

Dit is wat de internationale gemeenschap zegt over bijvoorbeeld het maken van onderscheid op gromd van huidskleur en nationale afstamming :

"Raciale discriminatie betekent elke vorm van onderscheid , uitsluiting , beperking of voorkeur op grond van ras, huidskleur , afkomst ,  of nationale of etnische afstamming die ten doel heeft de erkenning, het genot of de uitoefening, op voet van gelijkheid, van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel gebied, of op andere terreinen van het openbare leven, teniet te doen of aan te tasten, dan wel de tenietdoening of aantasting daarvan ten gevolge heeft."

Zie ook het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie.

Volgens de definitie van dit Internationale Verdrag is de onderscheiding 'Makamba' een vorm van raciale discriminatie.
YDK - 30 juli 2021

0   1

Anta


Anta = Is het beperkte veld( district ) van de Higgs Boson deeltjes die de sub en niet- deeltjes en elementen discrimineren voor bezieling ! Dit als het er op aan komt dat men vanuit het Hart Onvoorwaardelijk Liefde dezen allen kwantum dient implementeren om in deeltjes materie te schenken ! En dezen allen eerst dan vanuit het etherisch kwantum binnen de ontelbare opties van scheppingen, dit vanuit de optiek der Alle......
Multiversum !
Anta_Christ Kalki ! - 30 juli 2021

0   1

Unalome


De unalome is een boeddhistisch teken dat staat voor de zeven stappen van verlichting.
Onderaan begint de unalome met een spiraal of een vorm die daarvan is afgeleid. Dat is het zienend oog. De unalome draait dan rechtsom om dan naar links te gaan. Eenmaal links volgen er 7 stappen (stijgende lijnen) alvorens de unalome omhoog stijgt en recht omhoog eindigt (het nirvana). Een unalome in het boeddhisme heeft altijd en nooit meer dan 7 stijgende lijnen, de 8e lijn omhoog is de bereikte verlichting die lijdt naar het nirvana.
Bodhi - 30 juli 2021

0   1

Tot ziens


Inderdaad beleefdheidsgroet in winkels, bedrijven en wat dies meer zijn. Ook in familiekring gebruik. Onder goede vrienden. Van horen zeggen.
Stricker - 30 juli 2021

0   1

Main


Main, als je tegen iemand zegt je bent mijn Main dat betekend dat die persoon jou number 1 is en jij ook van hem/haar. Het is dus je beste vriend(in).
Anoniem - 30 juli 2021

0   1

schier


'Schier' betekent 'grijs', hetgeen verwijst naar de Cisterciënzer monniken die Schiermonnikoog als eersten bewoonden.
P.H. le Clercq - 30 juli 2021

0   3

wappie


Wappie stamt af uit de Hardcore muziek stijl. Stijf staan van de speed of extasy pillen. Helemaal wappie ben je dus als je je met onbekende drugs, medicijnen of injecties volpropt. Dat juist deze groot gebruikers, mensen die juist NIET al die rommel tot zich nemen wappies noemen spreekt dus voor zich. Alsof alcoholisten, mensen die niet drinken voor dronkenlap uitmaken!
Herrkenneth - 30 juli 2021

0   1

aardgoden


Keltisch(Ierland): Ainé: Schutsgodin en dochter van Owel
De heuvel Knockainey is naar haar vernoemd. Op verzoek van haar zoon graaf Gerald beplantte zij in één nacht Knochainey met erwten.
John - 30 juli 2021

0   2

Gesegregeerde samenleving


Gesegregeerde samenleving.Daar leven we in, kijk hoe de franstaligen en vlamingen met elkaar omgaan? Kijk naar de pensioenen tussen ambtenaren en pensioenen van niet ambtenaren? Kijk naar alle supplementaire voordelen van politiekers? Kijk naar de belastingen betaald door
de multinationals in Belgie en de gewone Belg? Kijk naar de moslims die hier een staat in een staat willen vormen? Besluit, hoe noemt men zo een samenleving? Juis ja!
Poel Jos - 30 juli 2021

2   4

wappie


Een wappie doet zijn boodschappen bij appie, met mondkappie.
Turturro - 30 juli 2021

0   0

PSU


Project Start Up
De startdatum van een project wordt aangeduid met PSU, om van daaruit doorlooptijden en vervolgstappen te kunnen beschrijven.
Patrick - 10 juli 2021

0   1

teugen


In haar schitterende debuut gebruikt Lise Spit het woord 'teugen' als werkwoord.
Bv. " Ik teugde langzaam mijn blikje leeg."
Jef Vromant - 10 juli 2021

0   1

Konnichiwa


Het betekend goedendag of Hallo.
Het is niet goedemorgen of goede avond want daar zijn andere woord voor. Als je japans wilt leren kun je op Busuu.com Japans en andere talen oefen. Je kan betalen ma ik doe da niet. Dit is wat ik weet over dit woord. B/ LOL
ik - 10 juli 2021

0   0

Praatziek


Gestoord persoon meestal vrouw die alleen wil praten om zieke gevoel van binnen te verzadigen en tevreden te stellen en ermee te pronken een zieke kick te krijgen van binnen. Zieke kick gevoel van binnen is praatziek.
Chefara - 10 juli 2021

0   0

Praatziek


Gestoord persoon meestal vrouw die alleen wil praten om zieke gevoel van binnen te verzadigen en tevreden te stellen en ermee te pronken een zieke kick te krijgen van binnen. Zieke kick gevoel van binnen is praatziek.
Chefara - 10 juli 2021

0   0

Rocker


Ze Dragen Band's t Shirts Sneakers
Ze zijn ook Stoer en ook ruige kant laten Zien favoriete kleur zijn Zwart En Grijs En Jeans Luisteren naar Rock en HardRock of Metal en ze Dragen ook Zonnebrillen
Joey de vries - 10 juli 2021

0   0

ziel


Wat je geeft krijg je terug.
Het empathisch vermogen is
redelijkerwijs in staat om te handelen
in de geest van de situatie.
De ziel ben jezelf zoals je hem
openbaart volgens de leer van
de Barmhartige Samaritaan.
W.J. van Kasteren - 10 juli 2021

0   0

Insecten ogen.


Insecten ogen: Betekenis gemene enge vrouw hatelijk jongevrouw met kinderen die met enge ogen kijkt en alles uit je ogen trekt en je in je ogen loert een gestoorde enge kijkende vrouw en die steeds loopt te schelden op een ziekelijke manier ook wel wegens eigen tekortkomingen.
Chefara - 10 juli 2021

0   1

Spoenk


SPOENK is een " zeer " zeldzame piraten-ziekte....Helaas zijn er nog maar 2 gevallen bekend.Volgens de piraten zee-codes mag er niet over gepraat worden.Hierbij neem ik afstand en hanteer de PARLEY standaard maatregelen. ( AR! AR! AR! )
Madelief Spoenk - 10 juli 2021

0   2

Faka


je kan het gwn gebruiken als “hallo” of “hoe gaat ie?” mensen denken dat het iets slecht betekend fs mr dat is helemaal niet.
anoniem - 10 juli 2021

0   0

Doortje


doortje betekent bolle of vlezig doortje betekent dus eigenlijk andere woorden voor dikheid de meeste mensen die doortje heten zijn ook een beetje bol en velzig
bolle doortje - 10 juli 2021

1   0

Catalogusprijs


De originele web prijs zonder korting berekeningen. Als je het er niet mee eens bent gebruik dan maar een woordenboek in plaats van al die dislikes...
Jacob - 10 juli 2021

0   0

duiding


Duiding: De manier waarop mensen iets intrepreteren/betekenis ergens aan geven. Het is een soort uitleg geven. In een omgevingsanalyse verduidelijk je wat mensen ergens van vinden en welke emoties er leven. Voorbeeld: Iemand stelt dat een stad eruit ziet als Tsjernobyl. Het is dan niet zomaar een stad, maar hij duidt aan dat de stad eruit ziet als een spookstad. Synoniem: Betekenisgeving of interpretatie.
Channah - 10 juli 2021

Pagina:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10