Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden!. Betekenis toevoegen.

Nieuwste betekenissen
1   1

Celademhaling


celademhaling is de cellen die je bloed zuiveren die ook eens boven water moeten komen dus afentoe een wonde veroorzaken of je kunt die zelf ook oplopen door dat je valt of iets anders hierbij zal er warschijnlijk bloed bij komen daar zittrn witte en rode bleodcellen in zo komen die in de zuurstpf teeht en kunnen ze ademen
ik - 20 december 2019

0   1

stem


Science
Technology
Engineering
Mathematics

STEM is een letterwoord dat staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics en omvat een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen.
Day - 20 december 2019

0   1

EOS


In het latijn betekent dit woord zij, ook eas betekent zij, ea betekent ook zij, dit zijn persoonlijke voornaamwoorden. Eos en eas staan in het accusatief, in het nominatief heb je ii eae en id deze woorden betekenen ook zij. Ik hoop dat dit interessant was en een beetje hebben bijgeleerd.
anoniem - 20 december 2019

0   1

CSR


CSR = Cheyne Stokes Respiratie
Ongeveer de helft van de patiënten met chronisch hartfalen heeft een vorm van slaapapneu. Het merendeel heeft centrale slaapapneu (CSA) met of zonder cheyne-stokesrespiratie (CSR) . Het is aangetoond dat CSA/CSR een onafhankelijke voorspeller is van toegenomen mortaliteit. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) , dat ook veel voorkomt bij patiënten met hartfalen. Het is tot op heden echter niet geheel duidelijk of het optreden van slaapapneu een teken is van ernstig hartfalen of dat slaapapneu direct verantwoordelijk is voor de verminderde levensver-wachting.
Don Op 't Eijnde - 20 december 2019

0   1

NVRD


Was Nederlandse Vereniging van Reinigings Directeuren. Is later uitgebreid met directeuren van o.a. afvalverwerking (scheiding/verbranding/recycling) en veranderde in Nederlandse Vereniging van Reinigings- en afvalverwijderings Deskundigen.
B.N. Dekker - 20 december 2019

0   1

Volvo


het Latijnse werkwoord "volvere", dat "rollen" betekend. "Volvo" is de eerste persoon enkelvoud daarvan: "ik rol". Een eenvoudige naam, zonder de letters R en S en daardoor overal ter wereld goed uit te spreken.
floris - 20 december 2019

0   1

Wortelprimordia


onder de schors vvan vele planten bevinden zich kleine knobbeltjes . dit zijn punten waaruit ook gemakkelijk nieuwe wortels onstaan. Zo'n knobbeltje, dat uit meristeem weefsel bestaat, noiemen we wortelprimordium.
als je wat schors van een tak van een wilg afhaalt merk je dat zich daaronder van die kleine knobbeltjes bevinden.
bron: mijn cursus biotechniek
kaasman - 20 december 2019

1   1

Wereldgradennet


Het wereldgradennet bestaat uit een aantal denkbeeldige lijnen op het aardoppervlak.er zijn breedtelijnen en lengtelijnen wanneer je de breedte en de lengteligging samenvoegt krijg je de sterrenkundige ligging in het wereldgradennet
Mouhamed - 20 december 2019

1   2

VGM


VGM is een afkorting van volgens mij en word veel gebruikt onder de jeugd net zoals wdj betekenis :wat doe je?
zo zijn er nog wel meer afkortingen en de enige juiste in Volgens mij. ik zag al zo veel gezeik over wat het nou eigenlijk is simpel VOLGENS MIJ
ano - 20 december 2019

0   1

Russische roulette


Russische roulette - spel op leven en dood waarbij de deelnemers beurtelings een revolver met slechts één kogel in het magazijn, tegen het hoofd plaatsen en afdrukken. Alvorens men de trekker overhaalt, laat men eerst de cilinder een paar maal ronddraaien, zodat men niet precies weet waar de kogel zit. Ook figuurlijk voor een roekeloze onderneming, bijvoorbeeld onveilige seks in het aidstijdperk.
Leo - 18 december 2019

2   4

zeuren


Steeds klagen over onbelangrijke zaken soms ziekelijk aan toe. Steeds vervelend doen over onbelangrijke zaken die belangrijk zijn voor soms gestoorde mensen zeurende mensen zijn echt ziekelijk gestoord soms. Kankeren azijn plassers.
Chefara - 9 december 2019

2   3

uitwendig


Stoffelijk - Gen 3:19 "in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren."
van der Kamp - 9 december 2019

2   4

snack


Meike, een lief snakje. Lust geen harde kaas. Maar is wel heel lief. Ik noem haar altijd een snack, maar mijn zusjes ook. Toen kwamen we op deze site en vonden dat we haar een betekenis moesten geven. Dus hierbij je bent echt een hele lieve kleine snack! Bedankt voor het snack zijn.
Ruben - 9 december 2019

5   2

Synergie


Synergie is meerwaarde ten opzichte van de afzonderlijke delen. Zo ook bij het gebruik van onze zintuigen: Zien, Ruiken en horen. Het beleven van synergie tijdens de waarneming van Kleuren, Geuren en Muziek heet Synesthesie.
Frans M. de Vries - 9 december 2019

4   2

Cephalus


Wetenschappelijke benaming voor de kop van een Arthropoda.
(Geleedpotigen)
Bij een arthropoda heb je segmenten zoals:
de kop (cephalus), de thorax en de abdomen.
Bij samensmelting van de cephalus en de thorax krijg je de cephalothorax.
Deze wordt ook het kopborststuk genoemd.
De kop ( Cephalus ) bestaat soms nog uit aparte segmenten.
Jade Vercruysse - 6 december 2019

3   2

ERB


een lichaam maakt een eenparig rechtlijnige beweging als het lichaam beweegt volgens een rechte baan, in de zelfde zin en waarbij in geleike tijdsintervallen, hoe klein ook genomen, gelijke afstanden worden afgelegd.
David Geerts - 6 december 2019

3   2

tussencelstof


In veel weefsels zit tussen de cellen tussencelstof. Er zijn verschillende typen tussencelstof. Soms is het een vloeistof, bijvoorbeeld de hersenvloeistof tussen de zenuwcellen in de hersenen. Soms is het een harde stof die wordt gemaakt door de cellen van het weefsel. Botcellen bijvoorbeeld maken een kalkachtige stof als tussencelstof. De botcellen zelf zijn aan elkaar verbonden met uitsteeksels. Door de tussencelstof en de uitsteeksels is het weefsel stevig en sterk.

Bron: VWO/GYMNASIUM biologie voor jou, boek 1a
K - 6 december 2019

3   2

CPL


Polarisatiefilter CPL , Circulair Polarisatiefilter, een glaasje op delens van een camera zetten.
Maak wolken witter, bladeren kleurrijker, onbedoelde reflecties onzichtbaar en verwijder de blauwachtige tint van landschappen met de CPL filters.
Jan Sommeling - 6 december 2019

3   2

Bathynomus


het woord Bathynomus betekent Reuzepissebed dat is een soort kreeftachtig dier met veertien poten aan zijn lijfje alloewel lijfje hij kan tot zesenveertig centimetergroot worden
#real - 6 december 2019

3   2

media-event


Sommige gebeurtenissen houden een heel land of zelfs de hele wereld aan de buis gekluisterd. Op het moment zelf dat ze plaatsvinden en uitgezonden worden, worden ze deel van onze cultuur. Ze brengen ons met andere woorden samen achter onze schermen. We spreken dan van MEDIA-EVENEMENTEN
slimmerik - 6 december 2019

Pagina:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10