Betekenis tijd
Wat betekent tijd? Hieronder vind je 22 betekenissen van het woord tijd. Je kunt ook zelf een definitie van tijd toevoegen.

1

10 Thumbs up   4 Thumbs down

tijd


Tijd = beweging,
Om beweging te creëren is energie noodzakelijk, dus geen energie is ook geen tijd. Zolang je leeft en er adem in je is, is er tijd, of, zolang de aarde in beweging is, is er tijd.
neerman fernand - 18 augustus 2019

2

4 Thumbs up   5 Thumbs down

tijd


Het tempo, de duur, de maat, het ritme, de frasering, en de mate van versnellen of vertragen waarin de dansbeweging plaats vindt. [naar boven]
Bron: dansmaar.kunstkijker.org

3

4 Thumbs up   5 Thumbs down

tijd


De tijd is de stroom van gebeurtenissen, waardoor de geest ervaringen opdoet. Door de noodzaak deze ervaringen te verwerken om staande te kunnen blijven in de druk, die de kracht van die stroom op de [..]
Bron: geestkunde.net

4

0 Thumbs up   2 Thumbs down

tijd


Tijd is geschiedenis. De toekomst is tijdloos. Alles wat tussen toekomst en geschiedenis ligt is nu.
Harry Kip - 6 januari 2023

5

4 Thumbs up   6 Thumbs down

tijd


Duur De afstand tussen twee gebeurtenissen.
Volgorde De volgorde waarin we gebeurtenissen waarnemen in het heden die zorgt voor een constante beweging van verleden naar toekomst.
Kris Vanhaverbeke - 17 oktober 2013

6

2 Thumbs up   6 Thumbs down

tijd


Tijd kan na hoogte, breedte en lengte gezien worden als de vierde dimensie. Van een gebeurtenis kan gezegd worden dat deze na een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een ti [..]
Bron: nl.wikipedia.org

7

2 Thumbs up   7 Thumbs down

tijd


 • de onstuitbare gang der dingen van toekomst door het heden naar het verleden Doorheen de tijd heeft de aarde al heel wat evoluties meegemaakt. Bijwoord tijd
 • bijwoordelijk dee [..]
 • Bron: nl.wiktionary.org

  8

  1 Thumbs up   6 Thumbs down

  tijd


  Een tijd of tijdsnede (Engels: age) is in de geochronologie een onderverdeling van de geologische tijdschaal. Een tijdsnede is een onderverdeling van een tijdvak. In Nederland wordt de term age soms n [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  9

  1 Thumbs up   6 Thumbs down

  tijd


  tijd (de; m; meervoud: tijden) 1opeenvolging van ogenblikken; tijdsverloop, tijdsduur of tijdstip: na verloop van tijd; op tijd beginnen tijdig; te allen tijde altijd; te zijner tijd als het zover is; [..]
  Bron: vandale.nl

  10

  1 Thumbs up   6 Thumbs down

  tijd


  ieder voor zich, de afstand tussen geboren worden en sterven.
  neerman fernand - 3 december 2019

  11

  1 Thumbs up   7 Thumbs down

  tijd


  een belangrijk structuurelement bij epiek, waarin niet alleen een chronologisch tijdsverloop voorkomt, maar waarin volop met tijd ‘gespeeld’ kan worden. Prospectie en retrospectie, flashbacks en flashforwards alsook tempowisselingen behoren tot de mogelijkheden die de auteur in dit spel ten dienste staan.
  Bron: fontys.nl

  12

  2 Thumbs up   8 Thumbs down

  tijd


  de gespeelde tijd, de reële tijd en de historische tijd; de verbeelde of echte ruimte/plaats waar het zich afspeelt.
  Bron: scholieren.com

  13

  0 Thumbs up   6 Thumbs down

  tijd


  Een periode om van A naar B te komen.
  Waarin veranderingen plaats vinden die verder in de geschiedenis staan.
  Jim - 23 maart 2016

  14

  4 Thumbs up   10 Thumbs down

  tijd


  iedere verandering binnen de drie dimensies.
  Embee - 1 december 2013

  15

  0 Thumbs up   6 Thumbs down

  tijd


  Tijd, m. (-en), duur, uitgestrektheid van duur, tijdruimte; tijdstip; uitstel; saizoen; ouderdom; gelegenheid; ledige tijd; den - dooden (nutteloos -, werkeloos doorbrengen); de - der jeugd, de jaren [..]
  Bron: dbnl.org

  16

  2 Thumbs up   9 Thumbs down

  tijd


  Afrikanen zeggen wel: God heeft Europeanen de klok gegeven en de Afrikanen de tijd.
  anoniem - 19 september 2012

  17

  0 Thumbs up   7 Thumbs down

  tijd


  tijd is de periode waarin het verhaal zich afspeelt.
  Bron: scholieren.com

  18

  0 Thumbs up   8 Thumbs down

  tijd


  Eerst dan, daarna eens toen vroeger later voordat, nadat
  Bron: scholieren.com

  19

  0 Thumbs up   8 Thumbs down

  tijd


  1. De gespeelde tijd waarbinnen het dramatisch spel zich afspeelt. 2. De reële tijd waarbinnen het dramatisch spel zich afspeelt. 3. De historische tijd(middeleeuwen, huidige tijd) waarbinnen het dram [..]
  Bron: scholieren.com

  20

  0 Thumbs up   8 Thumbs down

  tijd


  is de filosofie die alles terugvoert op materiële, kwantificeerbare grootheden. Materialisme kenmerkt zich door een zekere moraal die simpelweg neerkomt op het vooropstellen van de dierlijke waarden v [..]
  Bron: theorderoftime.com

  21

  0 Thumbs up   9 Thumbs down

  tijd


  Duur, Poos, Poosje, Tijdsruimte, Wijl, Wijle; Hora, Stond, Stonde, Tijdstip, Ure, Uur
  Bron: complete-encyclopedie.nl

  22

  1 Thumbs up   10 Thumbs down

  tijd


  Time is motion in space. Het is schijnbaar en bestaat niet.
  Vannylandt - 21 september 2015

  << tijdsinterval Tiernan >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen