online-pensioen-advies.nl

Upvotes ontvangen13
Downvotes ontvangen11
Karma:1 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (40)

1

10   5

indexering


Verhoging van het pensioen naar aanleiding van prijsstijging of loonontwikkeling. Geldt voor het pensioen van gepensioneerden en slapers. Ook actieve deelnemers aan een middelloonregeling hebben er mee te maken. Men noemt dit ook wel toeslag. Indexering is echter nagenoeg altijd voorwaardelijk. Dat betekent dat er alleen geïndexeerd wordt indien er [..]
Bron: online-pensioen-advies.nl

2

1   0

for


De (fiscale) oudedagsreserve. Een belastingfaciliteit voor de zelfstandige ondernemer. Door een toevoeging te doen aan de oudedagsreserve kun je als ondernemer belastingheffing uitstellen.
Bron: online-pensioen-advies.nl

3

1   3

aow


Algemene Ouderdomswet. Inkomen waarop iedere inwoner van Nederland vanaf zijn 65e recht heeft. De hoogte van de AOW is afhankelijk van je leefsituatie. Iedere burger die tussen zijn of haar 15e en 65e levensjaar in Nederland woont, bouwt jaarlijks 2% AOW op. Wanneer je gedurende deze periode in het buitenland woont, heeft dit gevolgen voor de AOW-u [..]
Bron: online-pensioen-advies.nl

4

1   0

anw


De Anw voorziet in uitkeringen bij je overlijden aan je partner. In sommige gevallen is er ook een uitkering voor je ex-partner. Het recht op een Anw-uitkering is afhankelijk van eigen inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling en mate van arbeids(on)geschiktheid van de nabestaande. De kans dat je partner recht heeft op een Anw-uitkering is niet zo gro [..]
Bron: online-pensioen-advies.nl

5

0   0

u bent hier


Home » Woordenlijst » Woordenlijst pensioen P - T
Bron: online-pensioen-advies.nl

6

0   0

opbouwpercentage


Per jaar bouw je een deel van je uiteindelijke pensioen op. In een eindloon- of middelloonregeling bouw je vaak ieder jaar 1/40e deel op, ofwel 1,75%. Deze 1,75 is het opbouwpercentage per dienstjaar. Maar ook andere opbouwpercentages kom je tegen, bijvoorbeeld 2 of 2,25%. Oudedagslijfrente Deze lijfrente is bedoeld als een levenslange ouderdomsvoo [..]
Bron: online-pensioen-advies.nl

7

0   0

nabestaandenpensioen op opbouwbasis


Als je nabestaandenpensioen opbouwt, vorm je een 'potje'. Hieruit ontvangt je nabestaande na jouw overlijden een uitkering. Stop je met opbouwen, omdat je bijvoorbeeld niet meer aan een pensioenregeling meedoet, dan houd je recht op het nabestaandenpensioen dat tot op dat moment is opgebouwd. Is het nabestaandenpensioen opgebouwd dan houd je recht [..]
Bron: online-pensioen-advies.nl

8

0   0

nabestaandenpensioen


Pensioen dat - doorgaans levenslang - wordt uitgekeerd aan de partner (of kinderen) van de deelnemer aan een pensioenregeling. Verzamelnaam voor weduwen-, weduwnaars-, wezen- en partnerpensioen.
Bron: online-pensioen-advies.nl

9

0   0

middelloonregeling


In de middelloon- of opbouwregeling wordt je pensioen berekend op basis van het gemiddelde salaris dat je tijdens je loopbaan hebt verdiend. Je in eerdere jaren opgebouwd pensioen wordt niet opgehoogd tot het niveau van het laatste salaris. Je eenmaal opgebouwde rechten worden bij een middelloonregeling meestal wel geïndexeerd. Indexering is echter [..]
Bron: online-pensioen-advies.nl

10

0   0

lijfrentepremieaftrek


De premie betaald voor een lijfrenteverzekering kan onder bepaalde voorwaarden in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen. Over de lijfrenteuitkering moet te zijner tijd belasting worden betaald.
Bron: online-pensioen-advies.nl


Login in om alle 40 betekenissen te bekijken