Betekenis AOW
Wat betekent AOW? Hieronder vind je 30 betekenissen van het woord AOW. Je kunt ook zelf een definitie van AOW toevoegen.

1

9   2

AOW


AOW
algemene ouderdomswet
leangelo - 29 mei 2013

2

7   5

AOW


Algemene ouderdomswet; regelt een uitkering voor iedereen die 65 jaar of ouder is.
Bron: thesauruszorgenwelzijn.multites.net

3

4   2

AOW


AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is de uitkering die u ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vanaf de maand waarin u 65 wordt. De hoogte van de AOW is afhankelijk van het aantal jaren dat u in Nederland gewoond heeft en van uw partnersituatie. Op het moment is de regeling als volgt: Als u een partner heeft, ontvangt u beiden AOW. [..]
Bron: nedlloydpensioenfonds.nl

4

2   1

AOW


Afkorting voor de Algemene Ouderdomswet. Het is een volksverzekering, die geldt voor alle ingezetenen van Nederland en voor degenen die in dienst zijn van een Nederlandse werkgever. De uitkeringen gaan in op de eerste dag van de maand waarin de verzekerde 65 jaar wordt. De hoogte van de uitkeringen is niet afhankelijk van het loon dat gedurende een eventuele loopbaan is verdiend, maar is afhankelijk van de burgerlijke staat en de gezinssituatie waarin de verzekerde verkeert.
anoniem - 17 februari 2016

5

0   0

AOW


Algemene ouderdoms wet. De wet die in werking treed zodra een Nederlander de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt bron: https://www.aow.nu
sue - 18 mei 2021

6

4   4

AOW


Afkorting voor de Algemene Ouderdomswet.
Bron: homefinance.nl

7

2   2

AOW


De Algemene ouderdomswet (AOW) is een volksverzekering voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier werkt en loon- of inkomstenbelasting betaalt.
Bron: pensioenfonds.vopak.com

8

1   1

AOW


Algemene Ouderdomswet. Deze wet geeft recht op ouderdomspensioen bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. 
Bron: bellevueholidayrentals.com

9

1   1

AOW


Algemene Ouderdomswet; wordt vanaf 2015 zelfstandig per ingezetene
Bron: verzekeringen-online.nl

10

1   1

AOW


Algemene Ouderdomswet; wordt vanaf 2015 zelfstandig per ingezetene
Bron: verzekering.nu

11

2   3

AOW


De afkorting "AOW" betekent "Algemene Ouderdomswet".
anoniem - 6 december 2009

12

4   6

AOW


Gebruikt voor:Algemene Ouderdomswet
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

13

0   2

AOW


De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt in Nederland het verplichte, collectieve ouderdomspensioen dat als algemene basis dient voor Nederlandse ouderdomspensioenen. Verzekerd voor de AOW zijn ingezete [..]
Bron: nl.wikipedia.org

14

0   2

AOW


De Arbeidsongevallenwet is de Belgische wet van 10 april 1971 die alles betreffende het arbeidsongeval in de private sector regelt. Ze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 april 1971 en [..]
Bron: nl.wikipedia.org

15

1   3

AOW


Algemene Ouderdomswet. Inkomen waarop iedere inwoner van Nederland vanaf zijn 65e recht heeft. De hoogte van de AOW is afhankelijk van je leefsituatie. Iedere burger die tussen zijn of haar 15e en 65e levensjaar in Nederland woont, bouwt jaarlijks 2% AOW op. Wanneer je gedurende deze periode in het buitenland woont, heeft dit gevolgen voor de AOW-u [..]
Bron: online-pensioen-advies.nl

16

1   3

AOW


Algemene ouderdomswet.
Bron: dehelianthus-haarlem.nl

17

1   3

AOW


Het ouderdomspensioen dat iedere ingezetene ontvangt vanaf het 65e jaar op grond van de Algemene Ouderdomswet.
Bron: pensioenadviesutrecht.nl

18

0   2

AOW


Algemene Ouderdomswet.
Bron: ppf-apg.nl

19

0   2

AOW


Algemene Ouderdomswet; overheidsuitkering voor iedere ingezetene van Nederland vanaf 65 jaar.
Bron: opfmn.nl

20

0   2

AOW


Afkorting voor de Algemene Ouderdomswet.
Bron: pensioenschade.nl

21

0   2

AOW


Algemene Ouderdomswet. Nederlandse wettelijke ouderdomspensioen
Bron: go-euregio.eu

22

0   2

AOW


De Algemene ouderdomswet (AOW) is een volksverzekering voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier werkt en loon- of inkomstenbelasting betaalt. De AOW biedt een levenslange pensioenuitkering vanaf uw 65e jaar.
Bron: pensioenfondsboskalis.nl

23

0   2

AOW


Algemene Ouderdomswet. Voor iedere ingezetene in Nederland Een bodempensioen voor iedereen in Nederland, gelijk aan het netto minimumloon; wordt verzelfstandig vanaf 2015; indien partner jonger dan 65 met inkomnen: inkomenstoets
Bron: verzekeringen-online.nl

24

0   2

AOW


Algemene Ouderdomswet. Voor iedere ingezetene in Nederland Een bodempensioen voor iedereen in Nederland, gelijk aan het netto minimumloon; wordt verzelfstandig vanaf 2015; indien partner jonger dan 65 [..]
Bron: verzekering.nu

25

1   4

AOW


( initiaalwoord ) , ( afkorting ) de afkorting voor Algemene Ouderdomswet , een regeling voor het Nederlandse verplichte, collectieve ouderdomspensioen
Bron: nl.wiktionary.org

26

1   4

AOW


De AOW ofwel de Algemene Ouderdomswet is een volksverzekering die Nederlanders een uitkering verschaft vanaf 65 jaar. Bovenop die uitkering ontvangen de meeste Nederlanders nog een pensioen. De AOW-uitkeringen in een bepaald jaar worden betaald uit de AOW-premies [..]
Bron: the-web-library.com

27

1   4

AOW


Algemene Ouderdoms Wet. Oud worden kan betekenen dat je geen inkomen meer kunt verdienen. Uit solidariteit is de AOW opgericht (volgens omslagstelsel)
Bron: scholieren.com

28

1   4

AOW


Algemene Ouderdomswet. Dit is een wet waarin staat dat als je 65 jaar of ouder bent recht hebt op een uitkering, zodat je niet meer hoeft te werken. Het huidige kabinet heeft nu het plan deze leeftijd [..]
Bron: finler.nl

29

1   4

AOW


Algemene Ouderdomswet. Dit is een wet waarin staat dat als je 65 jaar of ouder bent recht hebt op een uitkering, zodat je niet meer hoeft te werken. Het huidige kabinet heeft nu het plan deze leeftijd te verhogen van 65 jaar naar 67 jaar of misschien wel ouder.
Bron: ondernemersunited.nl

30

1   5

AOW


De AOW is een basispensioen dat u als inwoner van Nederland vanaf 65 jaar van de overheid ontvangt.
Bron: pnomedia.nl

Betekenis van AOW toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< AOV AOW-uitkering >>