pensioenfondsboskalis.nl

Upvotes ontvangen22
Downvotes ontvangen17
Karma:6 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (26)

1

10   7

rendement


De directe en indirecte beleggingsopbrengsten. Dit kan huur zijn (bij beleggingen in vastgoed), rente (bij obligaties) dividend (bij aandelen) of de vermeerdering of vermindering van de marktwaarde van de bezittingen van een pensioenfonds. Het rendement wordt uitgedrukt in een percentage van de balanswaarde van de bezittingen.
Bron: pensioenfondsboskalis.nl

2

9   5

indexeren


Het verhogen van 'opgebouwde' pensioenrechten, zodat deze aangepast zijn aan de stijging van het prijsniveau. Het doel van indexeren is om de koopkracht van uw pensioen zoveel mogelijk in stand te houden. Jaarruimte Als u in een bepaald jaar (te) weinig pensioen heeft opgebouwd, dan mag u soms aanvullend pensioen opbouwen via bijvoorbeeld een lijfr [..]
Bron: pensioenfondsboskalis.nl

3

2   0

franchise


De franchise is het bedrag dat niet meetelt voor de opbouw van uw pensioen. U ontvangt later namelijk ook AOW. De hoogte van de franchise houdt dan ook verband met de hoogte van de AOW. Dat wat overblijft na aftrek van de franchise heet de 'pensioengrondslag'. Gewezen deelnemer Een gewezen deelnemer is iemand die niet meer bij Boskalis werkt en daa [..]
Bron: pensioenfondsboskalis.nl

4

1   0

anw


ANW (Algemene nabestaandenwet) is de wettelijke basisvoorziening bij overlijden voor de nabestaanden. Niet iedereen komt voor ANW in aanmerking, aangezien het afhankelijk is van de gezinssituatie en het inkomen van de partner. De ANW loopt tot de nabestaande 65 wordt. Daarna ontvangt hij of zij AOW. Voorwaarden voor een ANW-uitkering zijn: •&n [..]
Bron: pensioenfondsboskalis.nl

5

0   2

aow


De Algemene ouderdomswet (AOW) is een volksverzekering voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier werkt en loon- of inkomstenbelasting betaalt. De AOW biedt een levenslange pensioenuitkering vanaf uw 65e jaar.
Bron: pensioenfondsboskalis.nl

6

0   0

beschikbare premie


Regeling waarbij de pensioenpremies het uitgangspunt vormen. Er is dan sprake van een premietoezegging i.p.v. een pensioentoezegging door de werkgever. Deze premie wordt door de werkgever gestort op een individuele rekening. De pensioenuitkering is afhankelijk van het totaal aan de gestorte premies en de rendementen daarop.
Bron: pensioenfondsboskalis.nl

7

0   1

deelnemer


Werknemers in dienst van Boskalis, ex-werknemers en gepensioneerden die deelnemen aan een pensioenregeling en voor wie pensioen wordt opgebouwd. Dekkingsgraad De dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van het pensioenfonds. Het wordt uitgedrukt in een percentage en geeft de verhouding weer tussen het vermogen van een pensioen [..]
Bron: pensioenfondsboskalis.nl

8

0   0

factor a


De factor die aangeeft hoe groot de pensioenaangroei is geweest in een bepaald jaar. Dit bedrag staat op de jaaropgave vermeld. De factor A wordt gebruikt voor het berekenen van de jaarruimte. De jaarruimte geeft aan hoeveel pensioen zelf nog fiscaal aftrekbaar bijgespaard kan worden.
Bron: pensioenfondsboskalis.nl

9

0   0

lijfrente


Een voorziening die iemand vrijwillig af kan sluiten. De voorziening wordt opgebouwd doordat regelmatig premie betaald wordt of ineens een bedrag wordt gestort. Vanaf een bepaalde leeftijd worden periodieke uitkeringen gedaan zolang een persoon in leven is. Zie ook bij koopsompolis.
Bron: pensioenfondsboskalis.nl

10

0   0

nabestaandenpensioen


Periodieke uitkering aan de nabestaanden van de deelnemer. Verzamelbegrip voor weduwenpensioen, weduwnaarspensioen en partnerpensioen.
Bron: pensioenfondsboskalis.nl


Login in om alle 26 betekenissen te bekijken