opfmn.nl

Upvotes ontvangen44
Downvotes ontvangen47
Karma:-4 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (89)

1

6   1

gepensioneerde


Een gepensioneerde is een persoon die recht heeft op een uitkering ouderdomspensioen van Pensioenfonds MN.
Bron: opfmn.nl

2

5   0

deeltijdfactor


De verhouding tussen het aantal uren dat de werknemer werkt en de volledige werktijd per week. De factor wordt gemaximeerd op één. Voorbeeld: een werknemer werkt 18 uur per week. De volledige werktijd is 36 uur. De deeltijdfactor is in dit geval 0,5.
Bron: opfmn.nl

3

4   1

pensioengerechtigde leeftijd


De pensioengerechtigde leeftijd is de leeftijd waarop een vroegpensioen tot uitkering komt. De standaard ingangsleeftijd is 62 jaar. De uittredingsleeftijd kan ook eerder of later zijn (zie ook herschikken). Indien er geen vroegpensioen is verworven of de deelnemer hier geen gebruik van maakt, is de pensioengerechtigde leeftijd de eerste van de maa [..]
Bron: opfmn.nl

4

4   5

wees


Onder een wees wordt verstaan een kind van wie een ouder is, of beide ouders (volle wees) zijn overleden.
Bron: opfmn.nl

5

4   5

ww


Onder bepaalde voorwaarden kunnen werkloos geworden werknemers in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de WW of Werkloosheidswet. Meer informatie kunt u krijgen bij de uitvoeringsinstelling. Bepaalde voorzieningen, zoals de aanvullende WAO-verzekering, kunnen vrijwillig worden voortgezet tijdens werkloosheid, gedurende de periode dat de [..]
Bron: opfmn.nl

6

3   2

echtscheiding


Met echtscheiding wordt de beëindiging van het huwelijk bedoeld. Beëindiging van het huwelijk is gelijk aan de beëindiging van het geregistreerd partnerschap, waarvoor een akte van "scheiding en deling" wordt opgemaakt.
Bron: opfmn.nl

7

2   1

cao


De CAO van Mn Services N.V. op grond waarvan werknemers deelnemer zijn van de Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services.
Bron: opfmn.nl

8

2   2

onroerend goed


Onroerend goed is een verzamelnaam voor woningen, bedrijfspanden, winkelcentra en andere panden. Hierin kan men beleggen door de panden te kopen. Men spreekt dan van ‘Directe onroerend-goedbeleggingen’. Men kan ook aandelen kopen in beleggingsfondsen die op hun beurt direct in de panden beleggen. Het gaat dan om ‘Indirecte onroerend-goedbeleggingen [..]
Bron: opfmn.nl

9

2   3

performance


Het rendement van een portefeuille is een absoluut begrip; bij de performance gaat het om een relatief begrip: ‘Hoe verhoudt het rendement zich tot de benchmark?’. Bij een outperformance ligt het portefeuillerendement boven dat van de benchmark. Bij een underperformance ligt het portefeuillerendement daaronder. In plaats van performance wordt ook w [..]
Bron: opfmn.nl

10

1   0

conversie


Conversie is een manier voor ex-partners om pensioenrechten na (echt)scheiding onderling te verdelen. Dit houdt in dat een deel van de rechten op vroeg-, ouderdoms- en het totale bijzonder nabestaandenpensioen worden omgezet (geconverteerd) naar een zelfstandig recht van de ex-partner. Bij conversie doet de deelnemer dus definitief afstand van bepa [..]
Bron: opfmn.nl


Login in om alle 89 betekenissen te bekijken