nedlloydpensioenfonds.nl

Website:https://www.nedlloydpensioenfonds.nl/
Upvotes ontvangen31
Downvotes ontvangen58
Karma:-26 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (85)

1

5   11

werkgever


Maersk Holding BV (hierna ook Maersk of of het Maersk Concern), gevestigd te Rotterdam, APM Global Logistics BV, Damco International BV, Maersk BV, Maersk Benelux BV, Maersk Ship Management BV, Maersk Transport BV, Stichting Nedlloyd Pensioenfonds, Safmarine Netherlands BV alsmede andere tot Maersk behorende ondernemingen, welke [..]
Bron: nedlloydpensioenfonds.nl

2

4   2

aow


AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is de uitkering die u ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vanaf de maand waarin u 65 wordt. De hoogte van de AOW is afhankelijk van het aantal jaren dat u in Nederland gewoond heeft en van uw partnersituatie. Op het moment is de regeling als volgt: Als u een partner heeft, ontvangt u beiden AOW. [..]
Bron: nedlloydpensioenfonds.nl

3

4   3

rendement


Het positieve of negatieve resultaat dat behaald wordt met de beleggingen van pensioenmiddelen. Het totaal rendement bestaat uit de directe opbrengsten, zoals interest, huur en dividend en de indirecte opbrengsten zoals de gerealiseerde en nog niet gerealiseerde waardeveranderingen van de beleggingen. Vanaf septmber 2012 wordt het driemaands gemidd [..]
Bron: nedlloydpensioenfonds.nl

4

3   0

verevening


Verdeling van gedurende het huwelijk opgebouwde pensioenaanspraken volgens de systematiek van de wet.
Bron: nedlloydpensioenfonds.nl

5

2   3

bestuur


Het Bestuur van het Nedlloyd Pensioenfonds bestaat uit drie bestuursleden benoemd door de werkgever, drie bestuursleden gekozen door de deelnemers en drie bestuursleden gekozen door de gepensioneerden. Zie voor de huidige samenstelling van het Bestuur: Personalia. De leden van het Bestuur richten zich bij de vervulling van hun taak -zonder last of [..]
Bron: nedlloydpensioenfonds.nl

6

2   2

franchise


Bij pensioenopbouw via uw werkgever wordt rekening gehouden met het feit dat u te zijner tijd AOW zult gaan ontvangen. Over het bodemgedeelte van uw salaris bouwt u geen ouderdomspensioen op. Dit gedeelte wordt franchise (uitgesproken op z'n frans) genoemd en wordt gebruikt om de zogenaamde pensioengrondslag uit te rekenen. Uw pensioensal [..]
Bron: nedlloydpensioenfonds.nl

7

2   25

np


Verzamelnaam voor pensioen, dat uitgekeerd wordt aan de nabestaanden van de deelnemer, zoals weduwen, weduwnaars, (geregistreerde) partners. Het nabestaandenpensioen is de uitkering die uw partner of echtgeno(o)t(e) ontvangt wanneer u komt te overlijden. In de Pensioenregeling is standaard zowel het nabestaandenpensioen bij overlijden nĂ¡ de pensioe [..]
Bron: nedlloydpensioenfonds.nl

8

2   1

psw


De wet die de werkgever verplicht om indien een pensioentoezegging is gedaan deze buiten de onderneming bij een pensioenfonds of verzekeraar onder te brengen. Tevens worden aan pensioenfondsen een aantal regels gesteld en wordt het toezicht van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) geregeld. Zie voor meer informatie: www.pensioenregelgeving.nl [..]
Bron: nedlloydpensioenfonds.nl

9

2   1

vast inkomen


Het vaste jaarinkomen, in het algemeen bestaande uit 12 maal het maand salaris plus vakantietoeslag en eventueel vaste dertiende uitkering.
Bron: nedlloydpensioenfonds.nl

10

1   0

dekkingsgraad


De verhouding tussen het pensioenvermogen van het fonds en de Voorziening Pensioenverplichtingen (VPV). De dekkingsgraaddient op grond van de circulaire van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) van 30 september 2002 minimaal 105% te bedragen. De dekkingsgraad is van belang voor de mate waarin toeslag (indexatie) kan worden verleend.
Bron: nedlloydpensioenfonds.nl


Login in om alle 85 betekenissen te bekijken