martijnver

Upvotes ontvangen6129
Downvotes ontvangen4154
Karma:1974 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (745)

1

393 Thumbs up   70 Thumbs down

Habiba


Een Arabische meisjesnaam die 'geliefde, geliefkoosde' betekent. Werd in Nederland en België onder meer bekend dankzij het nummer 'Habiba' van de rapper Boef, dat uitkwam op zijn album 'Slaaptekort' in 2017.


Habiba, Habiba
Waarom stress je mij a zina, a zina?

(fragment uit 'Habiba', door Boef)
martijnver - 13 juni 2010

2

373 Thumbs up   58 Thumbs down

OMW


Een informele afkorting van de Engelse uitdrukking "on my way", wat zoveel betekent als: "Ik ben onderweg."

Wordt vooral veel gebruikt in tekstberichten, chattaal en meer in het algemeen op het internet.


- We wachten op je, waar blijf je?
- Omw, ik ben bij jullie over 5 minuten.
martijnver - 30 november 1999

3

312 Thumbs up   57 Thumbs down

Relativeren


Het betrekkelijke van iets inzien, het in perspectief plaatsen. Iets minder belang toedichten.

Als je iets relativeert, vergelijk je het met andere dingen. Je beschouwt het dus niet als een alleenstaand ding, waardoor je een nuchterder, realistische beeld krijgt van de zaken.

Door te relativeren, kan je de invloed die een gebeurtenis of situatie op je leven heeft minder belangrijk maken In die zin is relativeren een zeer nuttig psychologisch mechanisme om met negatieve emoties zoals teleurstelling, boosheid of angst om te gaan.

Een belangrijke manier om dingen te relativeren, is door ze te vergelijken met een (hypothetische) situatie of gebeurtenis die als meer/minder ingrijpend wordt ervaren.


Natuurlijk is het niet prettig dat je vakantie door dat ongeval in het water valt, maar je moet de dingen ook relativeren: er zijn tenminste geen doden gevallen!
martijnver - 13 juni 2010

4

291 Thumbs up   41 Thumbs down

SMH


Afkorting voor "shaking my head", informele chat- of internettaal.

Meestal gebruikt als reactie op een post of een bericht van een andere gebruiker, om afkeuring, teleurstelling, ongeloof of misprijzen uit te drukken.


Ongelofelijk dat er vandaag de dag nog mensen zijn die denken dat vaccins autisme veroorzaken. smh
martijnver - 13 juni 2010

5

277 Thumbs up   48 Thumbs down

Relativeren


Iets in perspectief plaatsen, het betrekkelijke ervan inzien. Het belang van iets afzwakken.

Als je iets relativeert, bekijk je het niet als een alleenstaand element, maar plaats je het in relatie tot de rest van de werkelijkheid. Het gevolg hiervan is dat je een nuchterder, realistische beeld krijgt van de zaken.

Door te relativeren, kan iemand een (positieve of negatieve) gebeurtenis of situatie minder belangrijk maken en minder ingrijpend ervaren. In die zin is relativeren een zeer nuttig psychologisch mechanisme om met negatieve emoties zoals teleurstelling, boosheid of angst om te gaan.

Je gaat gegeven feiten herinterpreteren (een nieuwe betekenis toeschrijven) op zo'n manier dat je de gevolgen ervan mentaal het hoofd kunt bieden. Vaak gebeurt dit door de vergelijking te maken met een (hypothetische) situatie of gebeurtenis die als meer/minder prettig wordt ervaren: "Deze situatie mag dan wel onaangenaam zijn, die (andere, hypothetische) situatie zou nog veel erger zijn."


Hoewel hij eerst teleurgesteld was dat hij de marathon niet sneller had gelopen, kon hij dit al snel relativeren: hij had de wedstrijd tenminste uitgelopen!
martijnver - 13 juni 2010

6

257 Thumbs up   52 Thumbs down

beroepshouding


De manier waarop je je gedraagt bij het uitoefenen van je beroep.

Beroepshouding is een erg breed begrip dat alle verschillende facetten van het beroepsleven omvat:

- De kwalificaties, opleidingen en ervaringen die belangrijk zijn voor de competenties waarover je beschikt en die gebruikt op het werk.

- Je normen en waarden; je vermogen en intentie om integer te handelen; je 'moreel kompas'.

- Je relaties met collega's, meerderen en klanten; je communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden; de manier waarop je jezelf plaatst binnen het team en het bedrijf.

- Je opvattingen over de manier waarop je je functie moet uitoefenen (proactief versus passief, competitief versus loyaal).

Je beroepshouding omvat dus veel meer dan enkel de taken die je uitvoert. Het gaat erom hoe je die taken uitvoert, in welke mate je samenwerkt of concurreert met anderen binnen het bedrijf, welke normen en waarden jij belangrijk vind op de werkvloer en hoe dat tot uiting komt, ...


Die nieuwe collega werd al na een maand ontslagen. Hij leverde degelijk werk, maar kwam voortdurend in conflict met zijn collega's. Het management vond zijn beroepshouding maar niks.
martijnver - 13 juni 2010

7

244 Thumbs up   47 Thumbs down

lit


Lit is slang of straattaal afkomstig uit het Engels. Het kan vrij vertaald worden als 'cool', 'geweldig', 'gaaf' of 'top'.

'Lit' is het voltooid deelwoord van 'to light (up)'. Wanneer iemand 'lit (up)' is, wilt men meestal zeggen dat die helemaal van de kaart is onder de invloed van verdovende middelen.


Dat feestje vorig weekend was echt lit.
martijnver - 27 januari 2011

8

243 Thumbs up   50 Thumbs down

Pragmatisch


Gericht op praktisch gebruik in het dagdagelijkse leven en concrete toepassing.

Een pragmatisch aanpak van een probleem laat zich niet te veel in met conceptuele bedenkingen of filosofische kwesties, maar kijkt vooral naar het hier en nu: hoe kan men een werkbare, realistische methode vinden om het probleem, in de mate van het mogelijke, op te lossen of te omzeilen.

Iemand die pragmatisch is, werkt doelgericht en staat niet te veel op zijn principes. Dat wil overigens niet zeggen dat pragmatische mensen geen idealen of waarden hebben; ze zijn gewoon steeds op zoek naar de kortst mogelijke weg naar hun doel.


Het heeft geen zin om de Europese immigratiecrisis proberen op te lossen lang ideologische lijnen. We kunnen beter pragmatisch zijn en kijken naar de beste manier om Europa vandaag en morgen leefbaar te houden voor de autochtone bevolking en de vluchtelingen.
martijnver - 4 juni 2010

9

223 Thumbs up   68 Thumbs down

solidariteit


De bereidheid om niet enkel in eigenbelang te handelen, maar de groepsbelangen voorop te stellen.

Solidariteit impliceert een gevoel van betrokkenheid en verbondenheid met anderen, dat tot uiting komt in acties die er niet enkel op gericht zijn de eigen doelen na te streven en de eigen behoeften te bevredigen.

Solidariteit is een bewuste keuze die je als mens maakt om anderen als (even-)waardig te beschouwen. Je zet een deel van je eigen welvaart, krachten of middelen in om tegemoet te komen aan de rechten en behoeften van anderen die minder fortuinlijk zijn.

In juridische context: zich aansprakelijk stellen (hoofdelijkheid) ten aanzien van schuldeisers en schuldenaren.


Solidariteit is het fundament waarop we ons moderne sociale zekerheidsstelsel hebben gebouwd.
martijnver - 13 juni 2010

10

203 Thumbs up   49 Thumbs down

arrogant


Verwaand, zelfingenomen, vol van zichzelf, hoogmoedig.

Wie zichzelf als beter dan de rest beschouwd, en anderen daarom zonder respect behandelt, is arrogant. Met ongegronde trotsheid en zelfverheerlijking op anderen neerkijkend.


Hij is zo arrogant, hij denkt echt dat hij beter is dan al de rest.
martijnver - 13 mei 2010


Login in om alle 745 betekenissen te bekijken