Betekenis akte
Wat betekent akte? Hieronder vind je 29 betekenissen van het woord akte. Je kunt ook zelf een definitie van akte toevoegen.

1

8 Thumbs up   1 Thumbs down

akte


Een akte is een schriftelijk document waarin een handeling of een gegeven wordt vastgelegd, en dat ondertekend wordt zodat het later als bewijs kan dienen.

De akte is een officiële vaststelling, meestal opgesteld door iemand die in een professionele capaciteit handelt en zelf juridisch gebonden is door de juistheid van datgene wat er in de akte wordt beweerd, zoals een notaris, griffier of ambtenaar.

Niet zelden zijn bij het opstellen van een aktes twee of meer verschillende partijen betrokken, die de akte ondertekenen om blijk te geven van hun goedkeuring met datgene wat er in de akte beschreven wordt (denk bijvoorbeeld aan een verkoopsakte bij een vastgoedtransactie).


Nadat de arts de dood van de patiënt had vastgesteld, stelde hij een overlijdensakte op.
martijnver - 6 oktober 2018

2

3 Thumbs up   2 Thumbs down

akte


Een akte is een bewijs op papier. Een akte is een officieel document en kan voor verschillende type zaken opgemaakt worden. Bij een notariële akte heeft de notaris getekend dat hij op de hoogte is en het bewijs als echt verklaart.
katrien - 3 september 2011

3

2 Thumbs up   3 Thumbs down

akte


Een akte is een Notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Akten waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn onder andere de akten waarin de overdracht van een huis of een hypotheek wordt vastgelegd.
Bron: woningaanbodduitsland.nl

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

akte


Geschrift dat als bewijs dient van de feiten, gebeurtenissen, handelingen en/of verklaringen die erin zijn vastgelegd. Dit geschrift dient te zijn ondertekend en gedagtekend.
Bron: amernotarissen.nl

5

0 Thumbs up   2 Thumbs down

akte


 • officieel document
 • verleden tijd van ake
 • Bron: nl.wiktionary.org

  6

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  akte


  een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is
  Bron: home.planet.nl

  7

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  akte


  (= Bedrijf) Zie bedrijf.
  Bron: theatercastellum.nl

  8

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  akte


  Een akte is een notarieel document waarin de overdracht van het eigendom van een huis of hypotheek wordt vastgelegd.
  Bron: the-web-library.com

  9

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  akte


  Ondertekend geschrift dat als bewijs kan dienen.
  Bron: rechtspraak.nl

  10

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  akte


  Een ondertekend, gedagtekend en notarieel document waarin feiten en afspraken zijn vastgelegd. Deze wordt ondertekent door twee partijen en is bedoeld om als bewijs te dienen als er onenigheid ontstaat over de uitvoering van de overeenkomst.
  Bron: ondernemersunited.nl

  11

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  akte


  Archiefstuk opgemaakt om als bewijs van het daarin gestelde te dienen.
  Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

  12

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  akte


  Een akte is een geschrift, opgemaakt om als rechtsgeldig bewijs van het daarin vermelde te dienen.
  Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

  13

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  akte


  Een akte is een officieel document. Het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering definieert een akte als: "ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen" Er zijn wettelij [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  14

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  akte


  Akte kan verwijzen naar: een daad, een handeling akte (toneel), een onderdeel van een toneelstuk of opera Akte (document), een officieel stuk een schriftstuk dat toestemming of toelating tot iets of e [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  15

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  akte


  Akten zijn in het katholicisme waarheden die in de vorm van een gebed geformuleerd zijn. Ze kunnen voor en na de communie gebeden worden. De akten zijn: Akte van berouw – Actus contritionis Akte van l [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  16

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  akte


  een geschrift opgemaakt om als rechtsgeldig bewijs van het daarin vermelde te dienen.
  Bron: archieven.nl

  17

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  akte


  een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is
  Bron: dumont-andre.nl

  18

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  akte


  Een akte is een Notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Akten waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn onder andere de akten waarin de overdracht van een huis of een hypot [..]
  Bron: degoedkoopstenotaris.nl

  19

  1 Thumbs up   3 Thumbs down

  akte


  Het authentieke notarieel document waarin alle zaken, betrekking hebbende op de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars, worden vastgelegd.
  Bron: macobouwbeheer.nl

  20

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  akte


  een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is
  Bron: home.planet.nl

  21

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  akte


  Gedagtekend en ondertekend geschrift, waarin feiten, handelingen, gebeurtenissen en/of verklaringen zijn vastgelegd. De akte dient als bewijs van datgene wat erin beschreven staat. Een authentieke akte is opgemaakt door een bevoegde persoon, zoals een notaris of ambtenaar van de burgerlijke stand.
  Bron: wiewaswie.nl

  22

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  akte


  certificate
  Bron: utwente.nl

  23

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  akte


  een door een daartoe bevoegde ambtenaar opgesteld stuk
  Bron: gdwhaenen.nl

  24

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  akte


  Ondertekend geschrift dat is opgemaakt om tot bewijs te dienen. 
  Bron: bellevueholidayrentals.com

  25

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  akte


  Een akte is een Notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Akten waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn onder andere de akten waarin de overdracht van een huis of een hypotheek wordt vastgelegd.
  Bron: kosterenpartners.com

  26

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  akte


  Ondertekend geschrift, dat als bewijs kan dienen
  Bron: rechtbankkoophandeldendermonde.be

  27

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  akte


  Een in art. 156 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gedefinieerd begrip: een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen. Er zijn twee varianten: de authentieke akte en de onderhandse akte. Een akte levert ten aanzien van een daarin opgenomen verklaring tussen partijen dwingend bewijs op van de waarheid van die verklari...
  anoniem - 17 februari 2016

  28

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  akte


  Een in art. 156 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gedefinieerd begrip: een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen. Er zijn twee varianten: de authentieke akte en de onderhandse akte. Een akte levert ten aanzien van een daarin opgenomen verklaring tussen partijen dwingend bewijs op van de waarheid van die verklari...
  anoniem - 17 februari 2016

  29

  0 Thumbs up   13 Thumbs down

  akte


  een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is
  Bron: genealogie.hcc.nl

  << akkerbouw Akkerkruiden >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen