rechtbankkoophandeldendermonde.be

Upvotes ontvangen36
Downvotes ontvangen62
Karma:-27 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (56)

1

7   4

pleidooi


Mondelinge toelichting van zijn standpunt in het geding.
Bron: rechtbankkoophandeldendermonde.be

2

5   23

conclusie


Het document waarin een partij in het geding zijn argumentatie weergeeft.
Bron: rechtbankkoophandeldendermonde.be

3

4   7

verzet


Bezwaar tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek veroordeeld is. Een partij kan verzet aantekenen na kennisname van een vonnis dat hem aangaat maar dat in zijn afwezigheid is uitgesproken.
Bron: rechtbankkoophandeldendermonde.be

4

3   0

advocaat


Raadsman of raadsvrouw in juridische aangelegenheden. Een advocaat moet ingeschreven zijn bij de orde van advocaten.
Bron: rechtbankkoophandeldendermonde.be

5

2   4

balie


Aanduiding voor de gehele advocatuur.
Bron: rechtbankkoophandeldendermonde.be

6

2   3

betekening


Uitreiking van gerechtelijke stukken, zoals een dagvaarding of oproeping bij gerechtsbrief om te verschijnen of de kennisgeving door een deurwaarder of bij gerechtsbrief van een vonnis of arrest.
Bron: rechtbankkoophandeldendermonde.be

7

2   1

gemachtigde


Iemand die, als vertegenwoordiger namens een partij, optreedt in de procedure.
Bron: rechtbankkoophandeldendermonde.be

8

2   2

minuut


Origineel exemplaar van een gerechtelijk stuk (bijvoorbeeld een vonnis).
Bron: rechtbankkoophandeldendermonde.be

9

2   1

sekwester


Diegene die is aangesteld als voorlopig bewaarder van een in betwisting zijnde zaak.
Bron: rechtbankkoophandeldendermonde.be

10

1   0

bewijslast


De verplichting tot het leveren van bewijs in een proces.
Bron: rechtbankkoophandeldendermonde.be


Login in om alle 56 betekenissen te bekijken