Betekenis Verzet
Wat betekent Verzet? Hieronder vind je 22 betekenissen van het woord Verzet. Je kunt ook zelf een definitie van Verzet toevoegen.

1

31 Thumbs up   15 Thumbs down

Verzet


het proberen iets tegen te houden
Voorbeeld: er is in de [..]
Bron: www.muiswerk.nl

2

14 Thumbs up   9 Thumbs down

Verzet


Verzet kwam in de Tweede Wereldoorlog voor in alle bezette landen. Dit varieerde van het lezen van verzetskranten tot het verbergen van neergestorte piloten of zelf gewapend in opstand komen tegen de [..]
Bron: nl.wikipedia.org

3

5 Thumbs up   5 Thumbs down

Verzet


Als je probeert iets niet door te laten gaan

(Van school)
Angela - 15 mei 2019

4

10 Thumbs up   11 Thumbs down

Verzet


verzetten tegen de bezetters en diens handlangers
Bron: scholieren.com

5

10 Thumbs up   14 Thumbs down

Verzet


Bezwaar tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek (afwezigheid) veroordeeld is.
Bron: rechtspraak.nl (offline)

6

7 Thumbs up   11 Thumbs down

Verzet


Een deel van de Nederlandse bevolking verzette zich actief tegen de bezetter en diens handlangers
Bron: scholieren.com

7

8 Thumbs up   12 Thumbs down

Verzet


Bezwaar tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek veroordeeld is. Een partij kan verzet aantekenen na kennisname van een vonnis dat hem aangaat maar dat in zijn afwezigheid is uitgesproken.
Bron: rechtbankkoophandeldendermonde.be (offline)

8

7 Thumbs up   12 Thumbs down

Verzet


Benaming voor alle acties, in welke vorm dan ook, gedurende WO II ondernomen tegen de Duitse bezetting. In Nederland, en derhalve ook in Drenthe, is amper sprake geweest van massaal openlijk verzet. [..]
Bron: www.encyclopediedrenthe.nl

9

5 Thumbs up   11 Thumbs down

Verzet


Beroerte, Contestatie, Muiterij, Ongehoorzaamheid, Oppositie, Oproer, Opstand, Protest, Rebellie, Recalcitrantie, Revolte, Strijd, Tegenbeweging, Tegenkanting, Tegenspraak, Tegenstand, Verweer, Wederspannigheid, Weerspannigverzetsbeweging; Verpozing; Versnelling
Bron: complete-encyclopedie.nl (offline)

10

5 Thumbs up   12 Thumbs down

Verzet


 • handelingen gericht tegen de heersende macht of de aanvallende vijand Daarmee werd het verzet voorgoed gebroken.
 • de van de stand van de versnellingen afhangende afstand in meters die [..]
 • Bron: nl.wiktionary.org

  11

  2 Thumbs up   9 Thumbs down

  Verzet


  Bezwaar tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek (afwezigheid) veroordeeld is.
  Bron: cbs.nl

  12

  2 Thumbs up   9 Thumbs down

  Verzet


  Wanneer iemand het niet eens is met een strafbeschikking, een veroordeling bij verstek, een dwangbevel of een rechtsmaatregel door een gerechtsdeurwaarder kan men in verzet komen. Heel eenvoudig gezeg [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  13

  3 Thumbs up   10 Thumbs down

  Verzet


  Activiteiten die tot doel hadden weerstand te bieden tegen de bezetter.
  Bron: joodsmonument.nl

  14

  1 Thumbs up   9 Thumbs down

  Verzet


  dit is het verweer dat een partij kan uitoefenen tegen een vonnis bij verstek tegen haar gewezen. Die partij heeft zich immers op de 1ste zitting niet kunnen verdedigen en wil dit alsnog doen om zo bi [..]
  Bron: lar.be

  15

  0 Thumbs up   8 Thumbs down

  Verzet


  Verzet wil zeggen activiteiten die tot doel hadden weerstand te bieden tegen de bezetter. Vormen van verzet waren onder meer: het helpen onderduiken van mensen die vervolgd werden, het drukken en verspreiden van illegale kranten, het plegen van sabotage en alle kleine en grote daden waarmee personen zich keerden tegen de bezettingspolitiek. In Nede [..]
  Bron: auschwitz.nl (offline)

  16

  0 Thumbs up   8 Thumbs down

  Verzet


  Rechtsmiddel dat in sommige gevallen door de wet wordt toegekend tegen een verstek-beslissing in eerste aanleg. De zaak wordt door dezelfde rechter behandeld. (s) Verzet kan niet worden gedaan tegen een vonnis waartegen de verdachte hoger beroep kan instellen. 
  Bron: bellevueholidayrentals.com (offline)

  17

  0 Thumbs up   8 Thumbs down

  Verzet


  Het verzet is het totaal aan activiteiten tegen de Duitse bezetter. Dat kon het berekenen van hogere prijzen inhouden tot aan het doodschieten van Duitsers. Ook de illegale pers was een vorm van verze [..]
  Bron: dedokwerker.nl

  18

  0 Thumbs up   8 Thumbs down

  Verzet


  Bezwaar tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek (afwezigheid) veroordeeld is.
  Bron: lavg.nl (offline)

  19

  1 Thumbs up   9 Thumbs down

  Verzet


  Verzet, o. gmv. verpoozing, rust, uitspanning; tegenkanting, wederstand, oproer; pand, hetgeen men verzet heeft. *-TEN, bw. gel. verplaatsen; verpanden; (fig.) geenen voet -, niet uitgaan. ZICH -, ww. [..]
  Bron: dbnl.org

  20

  3 Thumbs up   12 Thumbs down

  Verzet


  Verzet is de afstand die een fiets aflegt als de pedalen een keer worden rondgedraaid. Het verzet is gelijk aan de omtrek van het aangedreven wiel, vermenigvuldigd met het aantal tanden op het kettin [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  21

  0 Thumbs up   9 Thumbs down

  Verzet


  Weerstand bieden tegen de vijand. Vaak ook met gewapende middelen.
  Bron: tracesofwar.nl

  22

  1 Thumbs up   11 Thumbs down

  Verzet


  De menselijke geest heeft de bijzondere opdracht zich naar eigen vrije keuze en op eigen kracht geestelijk te ontwikkelen tot innerlijke zelfstandigheid, tot geestelijk zelfbewustzijn en zelfbeheersin [..]
  Bron: geestkunde.net

  << Verzorgingshuis Velden en wedstrijdbanen >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen