wiewaswie.nl

Website:https://www.wiewaswie.nl/
Upvotes ontvangen108
Downvotes ontvangen168
Karma:-59 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (87)

1

21 Thumbs up   21 Thumbs down

stamvader


Een stamvader is de oudst bekende voorvader van een geslacht in rechte mannelijke lijn. De stamvader vormt het eindpunt van een stamreeks.
Bron: wiewaswie.nl

2

11 Thumbs up   13 Thumbs down

testament


Een testament is een notariƫle akte waarin de verdeling van de nalatenschap van een persoon is vastgelegd. In een testament staan de erfenis en de erfgenamen vermeld en wie de voogdij over de eventueel aanwezige kinderen krijgt. Bij het ontbreken van een testament valt de nalatenschap onder de regels van het erfrecht.
Bron: wiewaswie.nl

3

11 Thumbs up   20 Thumbs down

verwantschap


Een verwantschap is een relatie tussen personen. Bij stamboomonderzoek betreft het de verwantschap tussen familieleden, die aangeeft op welke manier zij met elkaar verbonden zijn. Dit kan via een bloedverwantschap of een aanverwantschap. De mate van verwantschap wordt uitgedrukt in verwantschapsgraden.
Bron: wiewaswie.nl

4

9 Thumbs up   19 Thumbs down

erfenis


Een erfenis is het geheel van bezittingen en schulden die een persoon (de erflater) na zijn overlijden achterlaat. De erfgenamen krijgen de erfenis toebedeeld. De erflater kan de verdeling van de erfenis tijdens zijn leven laten vastleggen in een testament. Bij het ontbreken van een testament valt de nalatenschap onder de regels van het erfrecht.
Bron: wiewaswie.nl

5

8 Thumbs up   25 Thumbs down

exact


Klik 'exact' aan achter een zoekveld om alleen op dat woord te zoeken. Als je ook (spellings)varianten in je zoekopdracht wilt meenemen, selecteer dan 'syn'.
Bron: wiewaswie.nl

6

6 Thumbs up   2 Thumbs down

Patroniem


Een patroniem is een van de voornaam van vader afgeleide naamsaanduiding. Het gebruik van een patroniem stamt van voor de invoering van de burgerlijke stand in 1811. Toen gebruikten veel personen hun vaders naam als toenaam. Bijvoorbeeld: het kind Harm met vader Jan werd Harm Jans genoemd. Na invoering van de burgerlijke stand bleven sommigen een p [..]
Bron: wiewaswie.nl

7

6 Thumbs up   6 Thumbs down

geslachtsnaam


Een geslachtsnaam is de door de vorige generatie doorgegeven naam van een persoon. Een geslachtsnaam volgt op de voornaam van een persoon. De geslachtsnaam wordt door familieleden gedeeld en wordt ook wel achternaam of familienaam genoemd.
Bron: wiewaswie.nl

8

5 Thumbs up   1 Thumbs down

Verwantschapsreeks


Een verwantschapsreeks laat zien langs welke weg twee of meer personen van een gemeenschappelijke voorouder afstammen. De reeks gaat in een opgaande lijn naar de gemeenschappelijke voorouder en in neerdalende lijn naar de verwante persoon.
Bron: wiewaswie.nl

9

4 Thumbs up   8 Thumbs down

DNA


DNA is in de cellen van ons lichaam opgeslagen erfelijk en uniek materiaal. Met DNA onderzoek kan een biologisch verwantschap worden aangetoond.
Bron: wiewaswie.nl

10

4 Thumbs up   12 Thumbs down

Bevat


Klik 'bevat' aan voor resultaten waarin de zoekterm als los woord voorkomt.
Bron: wiewaswie.nl


Login in om alle 87 betekenissen te bekijken