amernotarissen.nl

Website:https://www.amernotarissen.nl
Upvotes ontvangen39
Downvotes ontvangen45
Karma:-7 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (55)

1

7   9

testament


Een notariële akte waarin u regelingen kunt treffen ten aanzien van uw nalatenschap.
Bron: amernotarissen.nl

2

5   3

afschrift


Een door de notaris ondertekende en aan de betrokkenen verstrekte letterlijke weergave van de minuut.
Bron: amernotarissen.nl

3

4   2

minuut


De bij de notaris in bewaring zijnde originele authentieke akte.
Bron: amernotarissen.nl

4

3   1

comparant


De persoon die persoonlijk de minuut bij de notaris ondertekent.
Bron: amernotarissen.nl

5

3   0

schenking


Het weggeven door de schenker van een vermogensbestanddeel (zoals een geldbedrag, een pand, een schilderij of een kwijtschelding van een schuld) aan de begiftigde zonder dat een tegenprestatie wordt verlangd uit persoonlijke en/of belastingtechnische overwegingen.
Bron: amernotarissen.nl

6

3   2

statuten


Een akte waarin de grondregels en de juridische structuur van een rechtspersoon zijn vastgelegd, zoals de naam, de doelstelling en het kapitaal.
Bron: amernotarissen.nl

7

2   3

bewind


In een testament kunt u vastleggen dat een erfgenaam niet zelf zal kunnen beschikken over zijn/haar erfdeel, maar dat dit voor een bepaalde periode door een andere persoon beheerd wordt, bijvoorbeeld omdat u de erfgenaam nog te jong vindt.
Bron: amernotarissen.nl

8

2   1

erfgenaam


De (rechts)persoon of één van de (rechts)personen die op basis van een testament of, bij ontbreken van een testament, op grond van de wet een erfenis krijgt.
Bron: amernotarissen.nl

9

2   3

erflater


Een overleden persoon.
Bron: amernotarissen.nl

10

1   2

akte


Geschrift dat als bewijs dient van de feiten, gebeurtenissen, handelingen en/of verklaringen die erin zijn vastgelegd. Dit geschrift dient te zijn ondertekend en gedagtekend.
Bron: amernotarissen.nl


Login in om alle 55 betekenissen te bekijken