Betekenis akkerbouw
Wat betekent akkerbouw? Hieronder vind je 13 betekenissen van het woord akkerbouw. Je kunt ook zelf een definitie van akkerbouw toevoegen.

1

13 Thumbs up   12 Thumbs down

akkerbouw


het verbouwen van planten
Bron: blaucapel.nl

2

5 Thumbs up   10 Thumbs down

akkerbouw


De akkerbouw is een onderdeel van de landbouw, en houdt de benutting van braakliggend land door verbouw en het oogsten van gewassen in. Zie ook lijst met akkerbouwgewassen.
Bron: houtwal.be

3

4 Thumbs up   9 Thumbs down

akkerbouw


Akkerbouw is een vorm van landbouw: het is het geheel van economische activiteiten waarbij het natuurlijke milieu wordt aangepast ten behoeve van de productie van planten voor menselijk gebruik. Afhan [..]
Bron: nl.wikipedia.org

4

4 Thumbs up   9 Thumbs down

akkerbouw


Dat is het kweken van akkerbouwgewassen op grote stukken grond, mogelijk met grote machines. Die gewassen kun je verdelen in 2 groepen: Eetbare en niet-eetbare gewassen.
Bron: scholieren.com

5

3 Thumbs up   8 Thumbs down

akkerbouw


Het kweken van gewassen zoals fruit, groente, en tarwe. Je hebt ook niet eetbare gewassen zoals bloemen.
Anouk - 29 september 2015

6

3 Thumbs up   9 Thumbs down

akkerbouw


Door talloze factoren, onder andere de veepest, zijn de Groninger boeren, vooral in de 19e eeuw, overgegaan op de akkerbouw. Vooral de lichtere kleigronden waren hier uitermate geschikt voor. Aan ge [..]
Bron: www.natuurinformatie.nl

7

3 Thumbs up   9 Thumbs down

akkerbouw


In de geschiedenis van de landbouw op Ameland was het verbouwen van gewassen alleen bedoeld voor eigen levensonderhoud en als voedergewas voor het vee. Op de hoge zandgronden achter de duinen, bescher [..]
Bron: www.natuurinformatie.nl

8

6 Thumbs up   12 Thumbs down

akkerbouw


Akkerbouw vindt vooral plaats op de vruchtbare kleigronden. In het Deense kustgebied en in Groningen zijn de grootste akkerbouwgebieden. In Denemarken vindt vooral graanproductie plaats. Tarwe en [..]
Bron: www.natuurinformatie.nl

9

3 Thumbs up   9 Thumbs down

akkerbouw


het kweken van akkerbouwgewassen.
Bron: scholieren.com

10

4 Thumbs up   10 Thumbs down

akkerbouw


het verbouwen van voedselgewassen en niet-eetbare gewassen
Bron: scholieren.com

11

3 Thumbs up   10 Thumbs down

akkerbouw


het verbouwen van groen.
Bron: scholieren.com

12

3 Thumbs up   10 Thumbs down

akkerbouw


(engels: agronomy) Tak van de landbouw die zich bezighoudt met het bewerken van land, onderhoud van grond en de verbetering, productie en het beheer van veldgewassen. Zie 'bodemkunde' voor de wetenschap die zich bezighoudt met alle aspecten van bodemsoorten, inclusief hun oorsprong, spreiding, classificatie, gebruik, natuur- en scheikundige eigensc [..]
Bron: aat-ned.nl

13

4 Thumbs up   11 Thumbs down

akkerbouw


Akkerbouw Door talloze factoren, onder andere de veepest, zijn de Groninger boeren, vooral in de 19e eeuw, overgegaan op de akkerbouw. Vooral de lichtere kleigronden waren hier uitermate geschikt voor. Aan gewassen als tarwe, gerst, koolzaad en suikerbieten had men een goed, zo niet weelderig bestaan. Kapitale boerderijen sieren nog steeds in het oude kweldergebied het landschap. Vooral in dorpen als Warffum en Usquert, Beerta en Finsterwolde is te zien hoe goed het de akkerbouwers voor de wind ging in de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw. Op akkerbouw- boerderijen was veel meer personeel nodig dan op veebedrijven. Ook dit heeft z`n weerslag in het landschap door het ontstaan van kleine arbeidersdorpen als Kruisweg, Broek en Kleine Huisjes, allemaal in de buurt van Pieterburen. De laatste tientallen jaren gaat het minder met de akkerbouw. Veel boeren gaan weer over op veeteelt. Ook zoekt men het wel in de bollenteelt. Vooral in de buurt van Kloosterburen ziet men in voorjaar en vroege zomer de kleurige patronen van de bloembollenteelt.
anoniem - 17 februari 2016

<< akker akte >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen