Betekenis Beschikking
Wat betekent Beschikking? Hieronder vind je 20 betekenissen van het woord Beschikking. Je kunt ook zelf een definitie van Beschikking toevoegen.

1

8 Thumbs up   3 Thumbs down

Beschikking


Een officiële opdracht of beslissing die uitgaat van een gezagsdrager; de persoon of instantie die de beschikking uitdraagt, bepaalt dat er iets moet gebeuren. Ook wel een bepaling bij wet, een juridisch bindende bepaling.

In juridische context: een beslissing van een rechter, rechtbank of andere gerechtsinstantie tijdens het proces of in kortgeding, meestal om een juridische procedure of onderzoekshandeling op te starten.

In bepaalde uitdrukkingen: synoniem voor beschikbaarheid.


De overheid kende de jaarlijkse subsidies toe via een beschikking.
martijnver - 23 november 2018

2

5 Thumbs up   6 Thumbs down

Beschikking


een besluit, genomen ten aanzien van een bijzonder geval.
Bron: archieven.nl

3

1 Thumbs up   3 Thumbs down

Beschikking


 • de macht om over iets te beschikken Ik stel je dit vanaf nu ter beschikking .
 • een besluit dat iets wettelijk of juridisch regelt Dit wordt gedaan bij ministeriële beschikking .
 • Bron: nl.wiktionary.org

  4

  1 Thumbs up   3 Thumbs down

  Beschikking


  Een rechterlijke uitspraak in een civiele procedure die begint met een verzoekschrift. Ook: een besluit van een overheidsorgaan.
  Bron: rechtspraak.nl

  5

  1 Thumbs up   3 Thumbs down

  Beschikking


  Besluit van een administratief orgaan, meestal van de overheid, gericht op een persoon of rechtspersoon. Wordt ook gebruikt voor besluiten van het zorgkantoor.
  Bron: zorgbelang-noordholland.nl

  6

  1 Thumbs up   3 Thumbs down

  Beschikking


  Een besluit van een overheidsorganisatie, waarbij iets juridisch wordt geregeld. Een beschikking wordt verstuurd als brief. Hierin staat bijvoorbeeld hoeveel eigen bijdrage u moet betalen.
  Bron: achmeazorgkantoor.nl

  7

  1 Thumbs up   3 Thumbs down

  Beschikking


  In een procedure die gestart wordt met een verzoekschrift, bijvoorbeeld echtscheiding, alimentatie of bewind heet de uitspraak een beschikking. Uitgezonderd een verzoek tot faillissement, die uitspraak heet vonnis. Een beschikking is een uitspraak van de rechter gericht op één persoon of groep personen. In ieder geval is het geen besluit van algeme [..]
  Bron: lavg.nl

  8

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Beschikking


  De term beschikking kan verschillende betekenissen hebben: 1. Een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake is van een geschil. Een voorbeeld is daarbij de beschikking waarbij hand- lichting wordt verleend door deze rechter. 2. Een beslissing van een overheidsorgaan voor een bepaald geval.
  Bron: the-web-library.com

  9

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Beschikking


  Beslissing van een rechter die (meestal) niet op een openbare zitting is genomen. Bijvoorbeeld door de rechter-commissaris of door de raadkamer (van de rechtbank). Ook: naam van het stuk waarbij de administratieve 'boete' voor lichte verkeersovertredingen wordt opgelegd.
  Bron: om.nl

  10

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Beschikking


  Besluit van een bestuursorgaan, dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van de aanvraag daarvan.
  Bron: cbs.nl

  11

  1 Thumbs up   4 Thumbs down

  Beschikking


  Een beschikking is een officiële brief van de Belastingdienst. In deze brief staat een beslissing die betrekking heeft op uw persoonlijke situatie. U krijgt deze brief thuisgestuurd. Er zijn verschillende soorten beschikkingen:
  Bron: belastingdienst.nl

  12

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Beschikking


  een besluit over een aanvraag
  Bron: aquo.nl

  13

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Beschikking


  Besluit door een overheidsorgaan betreffende een bijzonder geval.
  Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

  14

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Beschikking


  De term beschikking heeft meerdere vaste betekenissen in het recht. Zo is het de aanduiding van een bepaald type overheidshandeling in het Nederlandse bestuursrecht en het recht van de Europese gemeen [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  15

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Beschikking


  beschikking: vergunning, besluit, dwangsom, boeteopleggingopen_thes('Nl')
  Bron: nl.thefreedictionary.com

  16

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Beschikking


  Besluit van een administratief orgaan, meestal van de overheid, gericht op een persoon of rechtspersoon. Wordt ook gebruikt voor besluiten van het zorgkantoor.
  Bron: zorgbelang-nederland.nl

  17

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Beschikking


  Een besluit van een organisatie, meestal van de overheid, waarbij iets wordt geregeld. Een beschikking wordt verstuurd als brief. Hierin staat bijvoorbeeld hoeveel eigen bijdrage u moet betalen. Bezwaarschrift Een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met een bepaald besluit. BJZ (Bureau Jeugdzorg) Bureau Jeugdzorg is de toegangspoort [..]
  Bron: dezorgplanner.nl

  18

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Beschikking


  "MsoNormal"> 
  Bron: colani.nl

  19

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Beschikking


  Gelden waarmee we op deze locatie de bijzondere aanpak en de kleine groepen kunnen hanteren.
  Bron: praktijkschool.kennemercollege.nl

  20

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Beschikking


  Ander woord voor een beslissing van de overheid. Een vreemdeling die een aanvraag om toelating heeft ingediend, krijgt via een schriftelijke beschikking de beslissing te horen. Deze wordt uitgereikt door de Vreemdelingendienst.
  Bron: collegenet.nl

  << Belastingen op inkomen en vermogen Beldo-lijst >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen