Betekenis erkenning
Wat betekent erkenning? Hieronder vind je 12 betekenissen van het woord erkenning. Je kunt ook zelf een definitie van erkenning toevoegen.

1

22 Thumbs up   15 Thumbs down

erkenning


een bevestiging van de juistheid of geldigheid van iets
Bron: nl.wiktionary.org

2

11 Thumbs up   13 Thumbs down

erkenning


Erkenning is volgens het internationaal recht een handeling waarbij een staat aanvaardt dat een bepaalde toestand of handeling waaraan hij zelf heeft deelgenomen, hem tegenstelbaar is. Het gaat hierbi [..]
Bron: nl.wikipedia.org

3

8 Thumbs up   16 Thumbs down

erkenning


1. erkenning van een kind 2. erkenning van basisscholen of scholen voor voortgezet onderwijs in het kader van de leerplichtwet.
Bron: thesauruszorgenwelzijn.multites.net

4

8 Thumbs up   16 Thumbs down

erkenning


Erkenning is een term die in het familierecht gebruikt wordt in de betekenis van de wettelijke erkenning van een kind door een man of vrouw. Door de erkenning ontstaan er familierechtelijke betrekking [..]
Bron: nl.wikipedia.org

5

5 Thumbs up   14 Thumbs down

erkenning


Erkenning is een term die in het recht gebruikt wordt en verband houdt met verjaring. Deze betekenis van erkenning wordt gegeven in boek 3 van het Burgerlijk wetboek. In artikel 3:318 is geregeld dat [..]
Bron: nl.wikipedia.org

6

6 Thumbs up   15 Thumbs down

erkenning


Blijk geven van het feit dat iemand door zijn inzet waardevol is voor de organisatie.
Bron: kennisconsult.nl

7

4 Thumbs up   14 Thumbs down

erkenning


accredition, recognition
Bron: cviweblog.nl

8

4 Thumbs up   14 Thumbs down

erkenning


Formele beslissing waarbij NIRAS erkent dat een procédé en een installatie voor verwerking/conditionering in staat is een type collo geconditioneerd afval te produceren dat aan de toepasbare acceptatiecriteria beantwoordt.
anoniem - 17 februari 2016

9

3 Thumbs up   14 Thumbs down

erkenning


In de jaren vijftig gaf Lacan, via Kojève beF;nvloed door Hegel, de erkenning van het verlangen een belangrijke plaats binnen de psychoanalytische behandeling. Hij spreekt van de symbol [..]
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

10

4 Thumbs up   15 Thumbs down

erkenning


Erkenning is een term die in het recht gebruikt wordt in verschillende betekenissen: Erkenning (familierecht), de wettelijke erkenning van een kind door een man door het familierecht Erkenning (verjar [..]
Bron: nl.wikipedia.org

11

5 Thumbs up   16 Thumbs down

erkenning


Volgens de Nederlandse Wet op de Adeldom van 1 augustus 1994 kan erkenning van een Nederlands burger in de adelstand slechts plaatsvinden "bij Koninklijk Besluit" ten aanzien van personen di [..]
Bron: nl.wikipedia.org

12

5 Thumbs up   16 Thumbs down

erkenning


(~ als buurtweg) Een administratieve handeling waarbij de overheid om een weg te behouden vaststelt dat deze dient tot het openbaar verkeer. De uiteindelijke beslissing om een weg als buurtweg te erke [..]
Bron: tragewegen.be

<< Ericson Erie >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen