belastingdienst.nl

Upvotes ontvangen139
Downvotes ontvangen150
Karma:-12 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (295)

1

19   6

voorschot


Als u recht hebt op een toeslag, ontvangt u elke maand een vast geldbedrag op uw bankrekening. Dit is een voorlopig bedrag. We noemen dat een voorschot.
Bron: belastingdienst.nl

2

10   14

dividendbelasting


Belasting die wordt ingehouden bij de uitkering van dividenden. Deze belasting is te verrekenen als voorheffing.
Bron: belastingdienst.nl

3

9   1

pleegkind


Een kind dat door anderen dan de biologische ouders als eigen kind wordt onderhouden en opgevoed.
Bron: belastingdienst.nl

4

8   7

rentebestanddeel


Het verschil tussen de uitkering en het totaal van de betaalde premies (of de koopsom) van een kapitaalverzekering of lijfrente.
Bron: belastingdienst.nl

5

7   7

immigratie


Er is sprake van immigratie als u zich in een ander land dan uw land van herkomst vestigt met de bedoeling er te gaan wonen. Zie ook: emigratie.
Bron: belastingdienst.nl

6

6   9

wao


WAO betekent Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Sinds 2004 is de WAO veranderd in de WIA. Iemand die door langdurige ziekte niet meer kan werken, krijgt een uitkering. Wie voor 2004 ziek is geworden, krijgt nog een WAO-uitkering.
Bron: belastingdienst.nl

7

5   7

indexering


De koppeling van bedragen aan de ontwikkeling van lonen en prijzen.
Bron: belastingdienst.nl

8

5   0

samengesteld gezin


Een samengesteld gezin is een gezin waarin 2 ouders samenleven die allebei kinderen hebben uit een eerdere relatie.
Bron: belastingdienst.nl

9

4   6

loondienst


Iemand is in loondienst als hij voor een werkgever werkt die hem daarvoor loon betaalt. Meestal gebeurt dat op basis van een arbeidsovereenkomst.
Bron: belastingdienst.nl

10

3   2

bezwaar


Bent u het niet eens met de eindberekening van uw toeslagen? Dan kunt u dat laten weten. Dat noemen we bezwaar maken. Er is hier een speciaal formulier voor. U kunt ook een brief sturen.
Bron: belastingdienst.nl


Login in om alle 295 betekenissen te bekijken