belastingdienst.nl

Upvotes ontvangen139
Downvotes ontvangen150
Karma:-12 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (295)

1

19 Thumbs up   6 Thumbs down

voorschot


Als u recht hebt op een toeslag, ontvangt u elke maand een vast geldbedrag op uw bankrekening. Dit is een voorlopig bedrag. We noemen dat een voorschot.
Bron: belastingdienst.nl (offline)

2

10 Thumbs up   14 Thumbs down

dividendbelasting


Belasting die wordt ingehouden bij de uitkering van dividenden. Deze belasting is te verrekenen als voorheffing.
Bron: belastingdienst.nl (offline)

3

9 Thumbs up   1 Thumbs down

pleegkind


Een kind dat door anderen dan de biologische ouders als eigen kind wordt onderhouden en opgevoed.
Bron: belastingdienst.nl (offline)

4

8 Thumbs up   7 Thumbs down

rentebestanddeel


Het verschil tussen de uitkering en het totaal van de betaalde premies (of de koopsom) van een kapitaalverzekering of lijfrente.
Bron: belastingdienst.nl (offline)

5

7 Thumbs up   7 Thumbs down

immigratie


Er is sprake van immigratie als u zich in een ander land dan uw land van herkomst vestigt met de bedoeling er te gaan wonen. Zie ook: emigratie.
Bron: belastingdienst.nl (offline)

6

6 Thumbs up   9 Thumbs down

wao


WAO betekent Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Sinds 2004 is de WAO veranderd in de WIA. Iemand die door langdurige ziekte niet meer kan werken, krijgt een uitkering. Wie voor 2004 ziek is geworden, krijgt nog een WAO-uitkering.
Bron: belastingdienst.nl (offline)

7

5 Thumbs up   7 Thumbs down

indexering


De koppeling van bedragen aan de ontwikkeling van lonen en prijzen.
Bron: belastingdienst.nl (offline)

8

5 Thumbs up   0 Thumbs down

samengesteld gezin


Een samengesteld gezin is een gezin waarin 2 ouders samenleven die allebei kinderen hebben uit een eerdere relatie.
Bron: belastingdienst.nl (offline)

9

4 Thumbs up   6 Thumbs down

loondienst


Iemand is in loondienst als hij voor een werkgever werkt die hem daarvoor loon betaalt. Meestal gebeurt dat op basis van een arbeidsovereenkomst.
Bron: belastingdienst.nl (offline)

10

3 Thumbs up   2 Thumbs down

bezwaar


Bent u het niet eens met de eindberekening van uw toeslagen? Dan kunt u dat laten weten. Dat noemen we bezwaar maken. Er is hier een speciaal formulier voor. U kunt ook een brief sturen.
Bron: belastingdienst.nl (offline)


Login in om alle 295 betekenissen te bekijken