belastingdienst.nl

Upvotes ontvangen132
Downvotes ontvangen146
Karma:-13 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (295)

1

19   6

voorschot


Als u recht hebt op een toeslag, ontvangt u elke maand een vast geldbedrag op uw bankrekening. Dit is een voorlopig bedrag. We noemen dat een voorschot.
Bron: belastingdienst.nl

2

10   14

dividendbelasting


Belasting die wordt ingehouden bij de uitkering van dividenden. Deze belasting is te verrekenen als voorheffing.
Bron: belastingdienst.nl

3

8   6

rentebestanddeel


Het verschil tussen de uitkering en het totaal van de betaalde premies (of de koopsom) van een kapitaalverzekering of lijfrente.
Bron: belastingdienst.nl

4

7   7

immigratie


Er is sprake van immigratie als u zich in een ander land dan uw land van herkomst vestigt met de bedoeling er te gaan wonen. Zie ook: emigratie.
Bron: belastingdienst.nl

5

7   1

pleegkind


Een kind dat door anderen dan de biologische ouders als eigen kind wordt onderhouden en opgevoed.
Bron: belastingdienst.nl

6

5   7

indexering


De koppeling van bedragen aan de ontwikkeling van lonen en prijzen.
Bron: belastingdienst.nl

7

5   9

wao


WAO betekent Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Sinds 2004 is de WAO veranderd in de WIA. Iemand die door langdurige ziekte niet meer kan werken, krijgt een uitkering. Wie voor 2004 ziek is geworden, krijgt nog een WAO-uitkering.
Bron: belastingdienst.nl

8

4   6

loondienst


Iemand is in loondienst als hij voor een werkgever werkt die hem daarvoor loon betaalt. Meestal gebeurt dat op basis van een arbeidsovereenkomst.
Bron: belastingdienst.nl

9

3   1

bezwaar


Bent u het niet eens met de eindberekening van uw toeslagen? Dan kunt u dat laten weten. Dat noemen we bezwaar maken. Er is hier een speciaal formulier voor. U kunt ook een brief sturen.
Bron: belastingdienst.nl

10

3   0

drempelbedrag


Voor bepaalde aftrekposten mag u alleen dat deel van de uitgaven aftrekken dat uitkomt boven een bepaald bedrag: de drempel. De drempel kan een percentage van uw drempelinkomen zijn, maar ook een vast bedrag. Het bedrag van de drempel heet drempelbedrag.
Bron: belastingdienst.nl


Login in om alle 295 betekenissen te bekijken