zorgbelang-noordholland.nl

Upvotes ontvangen87
Downvotes ontvangen97
Karma:-9 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (162)

1

11 Thumbs up   11 Thumbs down

indicatie


Formele vaststelling van de aard en mate van de zorgbehoefte. Voorwaarde voor toegang tot door de AWBZ betaalde zorg.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

2

7 Thumbs up   10 Thumbs down

diagnose


1. Naam van de bij een patiënt vastgestelde ziekte of aandoening. 2. Aard van de ziekte of aandoening en van de lichamelijke en geestelijke toestand van een patiënt, die bepalend zijn voor verpleging en verzorging.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

3

4 Thumbs up   1 Thumbs down

Observatie


Bewuste, gerichte en nauwkeurige waarneming van een patiënt of cliënt, diens ziekteverschijnselen en/of gedrag en de reacties op een behandeling.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

4

4 Thumbs up   2 Thumbs down

preventie


Het voorkómen van een ongewenste situatie.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

5

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Chronische ziekte


Lichamelijke ziekte of aandoening zonder uitzicht op (volledige) genezing en met gemiddeld een lange ziekteduur.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

6

3 Thumbs up   3 Thumbs down

consultatie


Het vragen van advies aan een hulpverlener. Ook: cliëntbespreking door verschillende hulpverleners.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

7

3 Thumbs up   2 Thumbs down

revalidatie


Medische en sociale zorg om iemand, die door ziekte of letsel te maken heeft met functieverlies, weer zo goed mogelijk te leren functioneren.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

8

3 Thumbs up   1 Thumbs down

signatuur


Levensovertuiging zoals protestants-christelijk, humanistisch, joods enz. van waaruit een instelling of persoon werkt.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

9

3 Thumbs up   2 Thumbs down

Zorgvisie


Uitleg van een zorginstelling over ideeën, normen en waarden die als uitgangspunt bij de zorgverlening worden gehanteerd.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

10

2 Thumbs up   3 Thumbs down

Cara


Chronisch Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen. Aandoeningen die gekenmerkt worden door problemen met de ademhaling.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl


Login in om alle 162 betekenissen te bekijken