zorgbelang-noordholland.nl

Upvotes ontvangen86
Downvotes ontvangen95
Karma:-10 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (162)

1

10   11

indicatie


Formele vaststelling van de aard en mate van de zorgbehoefte. Voorwaarde voor toegang tot door de AWBZ betaalde zorg.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

2

7   10

diagnose


1. Naam van de bij een patiënt vastgestelde ziekte of aandoening. 2. Aard van de ziekte of aandoening en van de lichamelijke en geestelijke toestand van een patiënt, die bepalend zijn voor verpleging en verzorging.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

3

4   1

observatie


Bewuste, gerichte en nauwkeurige waarneming van een patiënt of cliënt, diens ziekteverschijnselen en/of gedrag en de reacties op een behandeling.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

4

4   2

preventie


Het voorkómen van een ongewenste situatie.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

5

3   1

chronische ziekte


Lichamelijke ziekte of aandoening zonder uitzicht op (volledige) genezing en met gemiddeld een lange ziekteduur.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

6

3   3

consultatie


Het vragen van advies aan een hulpverlener. Ook: cliëntbespreking door verschillende hulpverleners.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

7

3   2

revalidatie


Medische en sociale zorg om iemand, die door ziekte of letsel te maken heeft met functieverlies, weer zo goed mogelijk te leren functioneren.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

8

3   1

signatuur


Levensovertuiging zoals protestants-christelijk, humanistisch, joods enz. van waaruit een instelling of persoon werkt.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

9

3   2

zorgvisie


Uitleg van een zorginstelling over ideeën, normen en waarden die als uitgangspunt bij de zorgverlening worden gehanteerd.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

10

2   3

cara


Chronisch Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen. Aandoeningen die gekenmerkt worden door problemen met de ademhaling.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl


Login in om alle 162 betekenissen te bekijken