collegenet.nl

Upvotes ontvangen8625
Downvotes ontvangen10556
Karma:-1932 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (5300)

1

6   19

regionale ontwikkeling


jammer genoeg zien we vaak alleen ontwikkeling langs bovengenoemde lijnen en ontbreken in deze landen vaak de dwarsverbindingen. Alles gaat naar de hoofdstad en/of de havens.
Bron: collegenet.nl

2

3   10

pressiegroepen


actiegroepen proberen door druk uit te oefenen, de regering maatregelen te laten nemen die in hun straatje passen.
Bron: collegenet.nl

3

5   8

ruimtelijke kwaliteit


zie begrip bij subdomein 1.
Bron: collegenet.nl

4

6   8

nederlandse mainport


moet je kunnen plaatsen in een groter Europees verband. Wacht het kaartje maar af. Let op de nieuwe vervoersstromen en – corridors*.
Bron: collegenet.nl

5

9   21

milieu aspect


hoe meer vervoerslijnen en hoe meer er versleept wordt des te groter de druk op het milieu. Dan staan weer allerlei pressiegroepen op (stop de Betuwelijn).
Bron: collegenet.nl

6

7   30

economisch aspect


belangrijk is te onthouden dat vervoeren op zich een laagwaardige activiteit. Je moet er iets mee doen: bewerken, verdelen, verhandelen, kortom er een economische waarde aan toevoegen. En daar zijn we goed in.
Bron: collegenet.nl

7

11   16

schaalvergroting


door op grotere schaal te werken komen er voordelen, kan men goedkoper produceren en werken. Dus van lokaal Þ regionaal Þ nationaal Þ wereldniveau. De naam globalisering komt nu tevoorschijn. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door grotere schepen, vliegtuigen en door de computer + e-mail.
Bron: collegenet.nl

8

97   36

global shift


het verplaatsen van de belangrijkste handelsstromen over de aarde in verloop van tijd. We zien nu een verplaatsing van het zwaartepunt van de wereldhandel: van de randen van de Atlantische Oceaan naar die van de Stille Oceaan (Pacific Rim).
Bron: collegenet.nl

9

5   8

decompartimentering


door het bouwen van bruggen en /of het aanleggen van tunnels probeert men de nadelige gevolgen van compartimentering op te heffen.Internationaal: als grenzen wegvallen zullen de goederenstromen toenemen (denk aan de EU).
Bron: collegenet.nl

10

5   10

compartimentering


steeds meer afgescheiden ruimtes. Bedoeld wordt: door de aanleg van wegen, spoorlijnen en/of kanalen wordt een bepaald gebied in afzonderlijke ruimtes verdeeld en is het lastiger om van het ene deel naar het andere te fietsen.
Bron: collegenet.nl


Login in om alle 5300 betekenissen te bekijken