Betekenis Fascisme
Wat betekent Fascisme? Hieronder vind je 27 betekenissen van het woord Fascisme. Je kunt ook zelf een definitie van Fascisme toevoegen.

1

24 Thumbs up   14 Thumbs down

Fascisme


Een politieke stroming en maatschappijmodel dat gestoeld is op het autoritair leiderschap van één man en één partij, zonder respect voor de basisbeginselen van de democratie. Twee kenmerken van fascistische regimes zijn een sterke nationalistische tendens (de eigen cultuur is superieur en moet verdedigd worden tegen 'indringers') en een voorliefde voor militair machtsvertoon, waarbij hoge legerofficieren vaak belangrijke beleidsfuncties bekleden.

Het fascisme kent zijn oorsprong in Italië, en meer bepaald bij het regime van Mussolini dat aan de macht kwam in de jaren 20 van de vorige eeuw, en ten onder ging tijdens de Tweede Wereldoorlog.


Veel politieke analisten maken zich zorgen dat de nieuwe populistische regering in Italië een terugkeer naar het fascisme inleidt.
martijnver - 30 november 2018

2

12 Thumbs up   9 Thumbs down

Fascisme


politieke ideologie berustend op ultranationalistische en autoritaire beginselen
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

3

14 Thumbs up   11 Thumbs down

Fascisme


Genoemd naar haar oorspronkelijke verschijningsvorm in Italië in de jaren dertig, is dit een verzamelnaam voor een ideologie die massaliteit, menselijke ongelijkheid, leiderschap en streven naar macht verheerlijkt. Theoretisch wordt fascisme wel gedefinieerd als 'de opheffing van het onderscheid tussen kapitaal en arbeid': werkgevers [..]
Bron: amnesty.nl (offline)

4

8 Thumbs up   5 Thumbs down

Fascisme


Politieke stroming die streeft naar een autoritair bestuurde samenleving, waarbij de natie boven het individu wordt gesteld
Bron: volkabulaire.nl

5

11 Thumbs up   9 Thumbs down

Fascisme


Het fascisme is een beweging die in 1900 is ontstaan in Italië. Fascisten stellen de staat boven het individu. Ze streven naar volledige controle over het maatschappelijk leven en over sociale en culturele organisaties. Het fascisme kent een autoritaire structuur met aan het hoofd daarvan een leider, wiens woord wet is. Andere partijen en politiek [..]
Bron: auschwitz.nl (offline)

6

6 Thumbs up   5 Thumbs down

Fascisme


Fascisme betekent ook een vorm van totalitair volksverraad. Bijvoorbeeld in Italië (Mussolini) Duitsland (Hitler) China(Mao) Cambodja(Pol Pot) Argentinië(Videla) Rusland(Poetin) en in Nederland(Rutte). Dit laatste voorbeeld van fascisme verwijst naar het Toeslagenmisdrijf 2011-2021 waar 50.000 ouders en kinderen het slachtoffer van zijn geworden, waaronder een zelfdoding.
Anne Marie ten Berge - 16 november 2021

7

14 Thumbs up   13 Thumbs down

Fascisme


Alle voorgaande omschrijvingen van het woord fascisme zijn van toepassing op het communisme. Communisten zijn de ultieme fascisten. De communisten zijn verantwoordelijk voor meer dan 100 miljoen doden all over the world. Bij voorbeeld in de Sovjet-Union(Stalin) China (Mao) en Cambodja(Pol Pot). Ook Cuba en Noord Korea kunnen er wat van.
Wim - 29 januari 2014

8

5 Thumbs up   4 Thumbs down

Fascisme


politiek systeem dat berust op nationalistische, autoritaire en onverdraagzame beginselen
Bron: collegenet.nl (offline)

9

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Fascisme


Citaat uit Van Dale, het Groot woordenboek der Nederlandse taal: Fascisme staat in ons taalbewustzijn voor alles wat gruwelijk is in de organisatie van de menselijke samenleving: geweld, onderdrukking, marteling en dood. (Balk-Smit Duyzendkunst)
A.M.S.ten Berge - 20 oktober 2021

10

4 Thumbs up   6 Thumbs down

Fascisme


 • ( sociologie ) ideologie, berustende op nationalistische, autoritaire en corporatieve beginselen Het fascisme is in Italië ontstaan.
 • fascisme
 • Bron: nl.wiktionary.org

  11

  6 Thumbs up   8 Thumbs down

  Fascisme


  Dat verschil komt voort uit de herkomst (etymologie) van de woorden. Racisme is afgeleid van het Franse woord race. Fascisme is afgeleid van het Italiaanse woord fascismo, dat weer gevormd werd van he [..]
  Bron: taaladvies.net

  12

  2 Thumbs up   4 Thumbs down

  Fascisme


  Totalitaire politieke stroming van Italiaanse oorsprong die berust op het beginsel van één charismatische leider en één partij, geflankeerd door op militaire leest geschoeide organisaties. Belangrijke [..]
  Bron: cultureelwoordenboek.nl

  13

  3 Thumbs up   6 Thumbs down

  Fascisme


  Beweging die ontstaat in Italie rond 1900 Verwerp democratie en communisme en wilde nationale enheid onder een eenhoofdige leiding. (In Duitsland was hier spraken van; aanhangers van het facisme wilde [..]
  Bron: scholieren.com

  14

  1 Thumbs up   4 Thumbs down

  Fascisme


  (engels: fascism) Een regeringsstelsel met een streng nationalistische beleid dat de industrie, handel en financiën strak regelt, strenge censuur toepast en elke oppositie onderdrukt.
  Bron: aat-ned.nl (offline)

  15

  5 Thumbs up   8 Thumbs down

  Fascisme


  De antidemocratische beweging van Mussolini in Italië kort na de WOI. Het fascisme was uiterst nationalistisch, trad gewelddadig op en verheerlijkte de sterke man.
  Bron: scholieren.com

  16

  1 Thumbs up   4 Thumbs down

  Fascisme


  stroming die wordt gekenmerkt door onder meer sterk nationalisme, één leider, één partij
  Bron: blaucapel.nl (offline)

  17

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Fascisme


  De 8 Kenmerken van het fascisme

  1- Ze waren tegen:
  -Parlementaire democratie
  -Democratische rechten
  -Socialisme
  -Communisme
  -Alles wat als ‘vreemd’ werd gezien
  -Mensen van andere culturen

  2- Het fascisme is nationalistisch
  -Belang eigen volk staat voorop
  -Eigen staat boven anderen, moet worden vergroot.

  3- Fascisme gaat uit van de ongelijkheid van de mensen
  -Ze delen de mensen in naar: ‘hoger ontwikkelden’ en ‘lager ontwikkelden’
  -De ‘hoger ontwikkelden’ moeten een partij vormen en leiding geven aan de ‘lager ontwikkelden’

  4- Het fascisme kent het leidersbeginsel
  -De leider neemt alle beslissingen, hij weet wat goed is voor het volk
  -Iedereen moet zich eraan houden

  5- Het fascisme is totalitair
  Volgens fascisten:
  -Moet de staat het leven van ieder mens regelen,controleren
  -Iedereen moet lid zijn van fascistische organisaties
  -Andere organisaties zijn verboden

  6- Fascisme gaat meer uit op gevoel dan op verstand
  -Niet alles hoeft bewezen te worden

  7- Fascisme verheerlijkt de daad van geweld
  -In fascistische staat moet gehandeld worden
  -Geen woorden maar daden: Kracht en Geweld
  -Oorlog voeren
  -Mannelijke strijd wordt verheerlijkt

  8-Fascisme geeft de vrouw een ondergeschikte positie
  -Kinderen krijgen, gezin onderhouden
  -Zijn ‘hun taken’
  -Het moederschap wordt verheerlijkt
  Valérie :) - 2 januari 2023

  18

  9 Thumbs up   12 Thumbs down

  Fascisme


  Totalitaire, autoritaire gedrag met discriminatie, brute onderdrukking van mensen, deportatie, lijfeigenschap, slavendrijving, vernietiging en volkerenmoord.
  Alles wat slecht tegen de mens wordt gedaan, is facisme.
  Auto - 9 december 2014

  19

  0 Thumbs up   4 Thumbs down

  Fascisme


  De oorspronkelijke naam van de antidemocratische politieke beweging in Italië onder leiding van de dictator Benito Mussolini. Mussolini was leider van Italië van 1922 tot 1943. Tegenwoordig is fascism [..]
  Bron: tracesofwar.nl

  20

  1 Thumbs up   6 Thumbs down

  Fascisme


  Een stroming waarin door middel van een autoritair regime een bevolkingsgroep sterk wordt bevoordeeld ten koste van andere groepen en deze bevoordeling door geweld wordt afgedwongen. Daarbij is vaak ook de drang om dit op te leggen aan omringende gebieden. Fascisme wordt in de westerse wereld vaak in verband gebracht met onderdrukking van joden.
  Bron: leiden.christenunie.nl (offline)

  21

  12 Thumbs up   17 Thumbs down

  Fascisme


  gaat uit van de ongelijkheid van de mens. Valt onder rechts-extremistische groepen.
  Bron: scholieren.com

  22

  2 Thumbs up   7 Thumbs down

  Fascisme


  de reeks over politiek Het fascisme (Italiaans: fascismo) is een politiek stelsel dat onder meer werd ingesteld in Italië van 1922-1943. Ook het nationaalsocialistisch bewind van Adolf Hitler en zijn [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  23

  2 Thumbs up   8 Thumbs down

  Fascisme


  antidemocratische denkwijze over regeren en bestuur
  Bron: scholieren.com

  24

  2 Thumbs up   8 Thumbs down

  Fascisme


  verzamelwoord voor een manier van leven gebaseerd op: emotie, intuïtie en instinkt. Het fascisme geeft geen koele verstandelijke analyse van de maatschappij en het menselijk handelen. Het zoekt de uit [..]
  Bron: scholieren.com

  25

  0 Thumbs up   6 Thumbs down

  Fascisme


  Een regeervorm waarbij het belang van het eigen land voorop staat. Er is slechts één persoon die alles voor iedereen bepaald. Deze persoon accepteert nauwelijks tegenspraak en heeft vaak ouderwetse gedachtes. Deze ene persoon maakt uit wat goed of fout is. Mensen met nieuwe ideeën, door het volk gekozen vertegenwoordigers of mensen die willen vernieuwen worden door deze leider als tegenstanders beschouwd. Hij zal er alles aan doen om deze tegenstanders uit de weg te ruimen.
  anoniem - 11 september 2017

  26

  4 Thumbs up   11 Thumbs down

  Fascisme


  gaat uit van de ongelijkheid van mensen. Minderwaardigheid en zo:
  Bron: scholieren.com

  27

  0 Thumbs up   9 Thumbs down

  Fascisme


  fascisme is een dictatoriale politieke stroming gebaseerd op een kwaadaardige, perverse ideologie, b.v. ras, godsdienst, kapitaal,..., dit in tegenstelling tot een "gewone" dictatuur die niet steunt op ideologie, maar enkel macht en rijkdom nastreeft.
  polpot - 13 maart 2017

  << fascioliasis fascist >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen