amnesty.nl

Website:https://www.amnesty.nl
Upvotes ontvangen649
Downvotes ontvangen972
Karma:-324 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (617)

1

36 Thumbs up   20 Thumbs down

slavernij


Onvrije arbeid, waarvan het resultaat geheel of gedeeltelijk moet worden afgestaan en waarbij de werker lijfelijk eigendom is van de meester. Verwante, maar minder strikte vormen zijn horigheid, lijfeigenschap en schuldslavernij. In deze vormen is vaak een eerdere, soms voor de geboorte van de werker ontstane schuld of contractuele verplichting de [..]
Bron: amnesty.nl (offline)

2

21 Thumbs up   21 Thumbs down

nalatigheid


Een rechtspersoon, en dus ook een staat, kan verantwoordelijk worden gesteld voor overtredingen die begaan zijn door daad of nalatigheid (Eng: act or omission). Het niet nakomen van verplichtingen van de staat, zoals door nalatigheid in het bieden van bescherming en het berechten van misdaden, is een inbreuk op de due diligence van die staat. Een v [..]
Bron: amnesty.nl (offline)

3

14 Thumbs up   21 Thumbs down

vrijheid


Vrijheid is een centraal begrip in de mensenrechten, waar het in een groot aantal betekenissen en verbindingen wordt gebruikt. Er is zowel vrijheid tot als vrijheid (of vrijwaring) van. Er is persoonlijke, intellectuele, politieke en academische vrijheid. Tot de vrijheidsrechten behoren die op vrijheid van geweten, godsdienst, meningsuiting, vereni [..]
Bron: amnesty.nl (offline)

4

14 Thumbs up   18 Thumbs down

tolerantie


Ook: verdraagzaamheid. De erkenning dat naast de eigen denkbeelden, gewoonten en kenmerken, er andere zijn van gelijke waarde. Tolerantie betekent dat sancties uitblijven voor afwijkende meningen en gedragingen. Voltaire (1694-1778) bepleitte verdraagzaamheid vooral tegenover nieuwe ideeën: ' Wat is tolerantie? Ze is de consequentie van d [..]
Bron: amnesty.nl (offline)

5

14 Thumbs up   22 Thumbs down

petitie


Klachtrecht
Bron: amnesty.nl (offline)

6

14 Thumbs up   11 Thumbs down

fascisme


Genoemd naar haar oorspronkelijke verschijningsvorm in Italië in de jaren dertig, is dit een verzamelnaam voor een ideologie die massaliteit, menselijke ongelijkheid, leiderschap en streven naar macht verheerlijkt. Theoretisch wordt fascisme wel gedefinieerd als 'de opheffing van het onderscheid tussen kapitaal en arbeid': werkgevers [..]
Bron: amnesty.nl (offline)

7

13 Thumbs up   31 Thumbs down

onderdrukking


Als onrechtvaardig gevoelde beperkingen die door een staat worden opgelegd. Middelen van onderdrukking zijn o.m. censuur, geweld, gevangenschap, controle van media en communicatiemiddelen, isolatie van de buitenwereld, marteling, doodstraf, verdwijningen en buitengerechtelijke executies.
Bron: amnesty.nl (offline)

8

12 Thumbs up   21 Thumbs down

unicef


VN-organisatie voor hulp aan kinderen, opgericht in 1946. Ze werkt voor de naleving van de rechten van het kind. De organisatie houdt o.m. grote inzamelingsacties ten behoeve van noodhulp aan kinderen. In de praktijk wordt de hulp vaak gebruikt voor de hele bevolking, mede omdat Unicef door zijn goede reputatie relatief gemakkelijk toegang krijgt t [..]
Bron: amnesty.nl (offline)

9

12 Thumbs up   13 Thumbs down

kinderarbeid


Kinderen mogen alleen werken als ze niet te jong zijn, het werk niet gevaarlijk, ongezond of gedwongen is, en er voldoende tijd overblijft voor onderwijs, spel en rust. Kinderarbeid is volgens ILO-verdragen en het VN-verdrag voor de rechten van het kind (1989) verboden als die 'ongezond of schadelijk' is. In Nederland verbood het 'ki [..]
Bron: amnesty.nl (offline)

10

12 Thumbs up   11 Thumbs down

empowerment


Dit Engelse woord, dat letterlijk betekent 'iemand tot iets in staat stellen' en dat in het Nederlands meestal onvertaald blijft, wordt veel gebruikt door ontwikkelingsorganisaties, vrouwenbeweging e.d. om aan te geven dat het streven is de doelgroep in staat te stellen zelf de problemen op te lossen en de vervulling van rechten en basic [..]
Bron: amnesty.nl (offline)


Login in om alle 617 betekenissen te bekijken