Betekenis Energie
Wat betekent Energie? Hieronder vind je 32 betekenissen van het woord Energie. Je kunt ook zelf een definitie van Energie toevoegen.

1

10   5

Energie


Het lichaam heeft energie nodig. Dit is nodig voor onder andere de groei en inspanning, maar ook tijdens totale rust verbruikt het lichaam energie (dit is het zogenaamde basaal metabolisme). Ener [..]
Bron: bijsluiterwoordenboek.nl

2

7   4

Energie


Energie is een natuurkundige grootheid die wordt gedefinieerd door de hamiltoniaan. De SI-eenheid van energie is joule. Energie wordt vaak aangeduid als de mogelijkheid om arbeid te verrichten, of rui [..]
Bron: nl.wikipedia.org

3

7   6

Energie


vermogen om arbeid te verrichten
Bron: blaucapel.nl

4

3   2

Energie


De energie van een deeltje met rustmassa m en snelheid v bestaat uit: bewegingsenergie E = 1/2mv2 (bij snelheden die veel kleiner zijn dan de lichtsnelheid), interne energie (E = mc2) en uit potentiële energie (bijvoorbeeld wanneer een elektrisch geladen deeltje zich in een elektrisch veld bevindt).
Bron: nikhef.nl

5

5   5

Energie


om van 0 naar 1 over te gaan, om van stilstand naar beweging over te gaan, om van analoog naar digitaal over te gaan is het toevoegen van energie noodzakelijk, naargelang de nodige hoeveelheid (massa). Zonder energie, geen beweging, geen overgang. (kleinste deeltje energie = 1V/50.2.)
fernand neerman - 8 mei 2019

6

6   6

Energie


Energie in economische opzicht is die energie die door de mens wordt aangewend om zijn overlevingskansen, comfort en welvaart te vergroten. Technische vooruitgang maakte een steeds grotere beheersing [..]
Bron: nl.wikipedia.org

7

1   1

Energie


De energetische dichtheid kan je meten op een schaal van 0 tot 100. 0 is vast en 100 is gasvormig. In afvalenergie vind je Ether van 0 tot 20. Ook kunnen brokstukken vaste energie meestromen met de vl [..]
Bron: geomantie.nl

8

2   2

Energie


Vanuit esoterisch gezichtspunt bestaat er in het gehele geopenbaarde universum niets dan energie op verschillende niveaus van trilling. Het trillingsniveau (de frequentie) bepaalt welke vorm de energi [..]
Bron: ngwd.nl

9

2   3

Energie


In fysica wordt energie beschouwd als het vermogen van een fysiek systeem om "werk" te doen. In de fysica wordt "werk" gedefinieerd als het produkt van een kracht en de afstand die die kracht aflegt. [..]
Bron: nederlands.skepdic.com

10

4   5

Energie


  Het vermogen om arbeid te leveren.
Bron: tennet.org

11

2   3

Energie


Het begrip Energie kan verwijzen naar: Energie, een van de natuurkundige grootheden. Meer specifiek natuurkundige vormen zijn: Chemische energie, de totale energie-inhoud van een stof. Kinetische ener [..]
Bron: nl.wikipedia.org

12

1   2

Energie


wordt in de natuurkunde gedefinieerd als het vermogen om arbeid te kunnen verrichten. In de voedingsleer betekent dit dat bepaalde voedingsstoffen in het lichaam door omzetting energie leveren. Deze energie is nodig om het lichaam normaal te laten werken en spierarbeid uit te kunnen uitoefenen. Energie wordt uitgedrukt in kilojoules (kJ) of in kilo [..]
Bron: fitteschool.be

13

1   2

Energie


Energie is zeer subtiel en voor het stoffelijk en energetisch leven van vitaal belang. Dat wil zeggen, als de energie uit Ether met genoeg elementen bestaat die als voeding voor het leven en het verwe [..]
Bron: geomantie.nl

14

2   3

Energie


Energetisch afval is de energie die een levensvorm niet meer kan gebruiken voor zijn eigen levensbehoefte. Energetisch afval is energie, waaruit een deel van de voeding door een bepaalde levensvorm is [..]
Bron: geomantie.nl

15

1   2

Energie


Afvalenergie kan zich ophopen in lagen of stroomt af via stromen naar afvoerende banen, waarna deze automatisch weer Lichter wordt naar de kern van de aarde toe. Dit gebeurt door een langzame Etherisc [..]
Bron: geomantie.nl

16

0   1

Energie


Er zijn banen die afvalenergie vervoeren. Zij voeren naar plekken waar de energie afgevoerd kan worden. Dit zijn de afnamepunten. Er zijn meerdere afvoersystemen. In een daarvan hebben de banen een ge [..]
Bron: geomantie.nl

17

0   1

Energie


Afvalenergie kan zich ophopen in lagen, vooral daar waar die niet direct kan wegstromen, zoals bijvoorbeeld in huizen en gebouwen. Er zijn vijf energetische afvallagen (1 is de onderste laag, 5 is de [..]
Bron: geomantie.nl

18

0   1

Energie


Wetenschappelijk gezien betekent energie de mogelijkheid om werk te verrichten dat boven de natuurlijke capaciteiten van de mens uitgaat. In het dagelijks taalgebruik wordt vaak het woord kracht gebru [..]
Bron: energiewereld.nl

19

0   1

Energie


Energie is het product van vermogen en tijd en wordt uitgedrukt in kWh of in Joules. Een sterke man heeft veel vermogen. Hij verbruikt maar energie als hij gedurende een zekere tijd een inspanning doe [..]
Bron: bbemg.ulg.ac.be

20

0   1

Energie


Energie kan niet vernietigd maar alleen omgezet worden. Energiebronnen kunnen in drie hoofdgroepen worden ingedeeld: zonne-energie, fossiele brandstoffen en atoomenergie. Zonne-energie kan rechtstreek [..]
Bron: esab.nl

21

0   1

Energie


Het deel van de portefeuille dat belegd is in bedrijven die zich bezighouden met de winning, verwerking, distributie en levering van olie en aardgas. Voorbeelden hiervan zijn BP Amoco, Edinburgh Oil & Gas, Pennzoil en Total Fina. De aanduiding strekt zich ook uit tot toeleveringsbedrijven en dienstverleners in deze sector en leveranciers van pi [..]
Bron: fidelity.be

22

1   3

Energie


 • het (fysiek) vermogen waarmee arbeid kan worden verricht Ik heb geen energie vandaag.
 • het (geestelijk) vermogen waarmee denkwerk kan worden verricht Om langer dan een kwartier te s [..]
 • Bron: nl.wiktionary.org

  23

  1   3

  Energie


  Onderwerpen:energie-vraagstukzonne-energie getijden- en golfenergieenergie uit biomassa (energiegewassen)windenergiewindparken op zeeenergie uit zeewaterBron: de Vleet, Ecomare
  Bron: www.natuurinformatie.nl

  24

  0   2

  Energie


  Energeia: werkzaamheid, met energie kun je arbeid verrichten.
  Bron: scholieren.com

  25

  1   3

  Energie


  (engels: energy) Over het algemeen de kracht om iets te doen; nauwkeurig gezien is het een hoeveelheid met afmetingen die kan worden weergegeven als massa maal lengte in het kwadraat gedeeld door tijd [..]
  Bron: aat-ned.nl

  26

  1   3

  Energie


  Het totaal van grondstoffen en producten dat volgens de Gecombineerde Nomenclatuur (GN, ofwel goederennaamlijst voor de internationale handel) wordt geregistreerd onder hoofdstuk 27, de statistieknumm [..]
  Bron: cbs.nl

  27

  1   3

  Energie


  Berekent de energieomzet van het lichaam met een rendement van xx% voor het leveren van het mechanische vermogen. De overige xx% zet het lichaam om in warmte. Fiets-/renergometer: 25% mechanisch vermo [..]
  Bron: help.kettlerworldtours.eu

  28

  0   2

  Energie


  Het in beweging brengen van gestagneerde afvalenergie kan door middel van verschillende methoden, onder andere, door visualisatie en geluid. Visualisatie: Je stelt je voor dat, in je fantasie, de afva [..]
  Bron: geomantie.nl

  29

  0   2

  Energie


  1. lagen 2. stromen 3. banen
  Bron: geomantie.nl

  30

  0   2

  Energie


  Er zijn stromen die afvalenergie vervoeren. Ze hebben geen geometrische structuur en vallen dus onder de vrije energie.
  Bron: geomantie.nl

  31

  0   2

  Energie


  Vuilpunten zijn plekken die afvalenergie de aarde inzuigen.
  Bron: geomantie.nl

  32

  1   4

  Energie


  kracht die gebruikt kan worden voor warmte, licht, etc.
  [..]
  Bron: www.muiswerk.nl

  Betekenis van Energie toevoegen.
  Aantal woorden:
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)

  << Emissierendement obligatie Energiebelasting >>
  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen