energiewereld.nl

Upvotes ontvangen149
Downvotes ontvangen250
Karma:-100 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (143)

1

15   14

klimaatverandering


De veranderingen ins ons klimaat a.g.v. het broekaseffect.
Bron: energiewereld.nl

2

11   6

circuit


De weg die een elektrische stroom aflegt. Veel elektrische circuits zijn ingewikkeld van constructie en samenstelling. Ze bevatten weerstanden transistoren, verbonden aan een of meer batterijen of andere stroomopwekkers. Computerchips werken met zeer geavanceerde circuits.
Bron: energiewereld.nl

3

10   16

weerstand


Alle elektrische apparaten hebben een bepaalde hoeveelheid weerstand. Met weerstand wordt bedoeld in welke mate de elektronen in een stroomkring worden gehinderd in hun stroom van A naar B. Als je een weerstand aansluit op een spanning van 1 volt en er loopt dan een stroom door die weerstand van 1 ampère, dan heeft die weerstand een waarde v [..]
Bron: energiewereld.nl

4

8   7

watt


Eenheid van elektrisch vermogen op een willekeurig tijdstip. Watt worden vaak gebruikt als aanduiding voor opwekkingscapaciteit of stroomvraag. Een langere tijd ingezette capaciteit van 1 Watt staat gelijk aan een stroomlevering van 1 joule per seconde. Watt wordt soms aangeduid met VI ofwel spanning x stroom. Daaruit is makkelijk af te leiden dat [..]
Bron: energiewereld.nl

5

7   6

atoom


Moleculen zijn opgebouwd uit atomen. Een atoom is het kleinste deeltje van een scheikundig element dat nog een rol kan spelen bij chemische veranderingen. Atomen zijn opgebouwd uit nog kleinere deeltjes: neutronen, protonen en elektronen. In het atoom cirkelen de elektronen om de kern, die bestaat uit protonen en neutronen. Het atoom is het kleinst [..]
Bron: energiewereld.nl

6

7   18

elektriciteit


Elektriciteit is aanwezig in alles. Elk voorwerp bestaat uit molekulen. Molekulen bestaan uit atomen, en atomen bestaan uit neutronen, protonen en elektronen. De elektrische lading van neutronen en protonen en elektronen zijn normaal gesproken tegengesteld en heffen elkaar op. Als in een voorwerp het evenwicht tussen elektronen en neutronen is vers [..]
Bron: energiewereld.nl

7

6   7

fahrenheit


Een schaal in temperatuur waarin het kookpuint van water ligt op 212 graden en het vriespunt van water ligt op 32 graden Fahrenheit. Om graden Fahrenheit naar graden Celsius te converteren: graden Fahrenheit, min 32, keer 5, gedeeld door 9.
Bron: energiewereld.nl

8

6   3

fossiele brandstoffen


Steenkool, bruinkool, ruwe aardolie en aardgas, die in lagen van de aardkorst ontstonden als fossiele resten van organismen die eens hebben geleefd.
Bron: energiewereld.nl

9

6   5

uranium


Net als plutonium een brandstof kernsplitsing in kerncentrales.
Bron: energiewereld.nl

10

5   11

biomassa


Plantaardig materiaal. Men spreekt soms wel van schone en vuile biomassa. Schone biomassa is plantaardig materiaal dat geen bewerkingen heeft ondergaan, die er bij verbranding voor zorgen dat schadelijke gassen worden uitgestoten. Vuile biomassa heeft wel dergelijke behandelingen ondergaan. Een voorbeeld hiervan is gelakt hout.
Bron: energiewereld.nl


Login in om alle 143 betekenissen te bekijken