Betekenis atoom
Wat betekent atoom? Hieronder vind je 15 betekenissen van het woord atoom. Je kunt ook zelf een definitie van atoom toevoegen.

1

16 Thumbs up   6 Thumbs down

atoom


Het kleinste deeltje materie van een chemisch element (zoals waterstof), dat verder niet deelbaar is langs scheikundige weg, en dat als geheel nog wel een rol speelt bij chemische processen.

Atomen bestaan uit een kern van protonen en neutronen, met een "wolk" van elektronen die daarrond cirkelen.

De precieze configuratie van het atoom (hoeveel elektronen, protonen en neuronen) bepaalt om welk chemisch element het gaat.


Een waterstofatoom bestaat uit een kern met een positief geladen proton en één, negatief geladen, elektron.
martijnver - 8 november 2018

2

10 Thumbs up   9 Thumbs down

atoom


Atomen zijn de bouwstenen van de chemische elementen. Elk element bestaat uit karakteristieke atomen, zuurstof bestaat uit zuurstofatomen, ijzer uit ijzeratomen enzovoorts.
Bron: nikhef.nl (offline)

3

7 Thumbs up   6 Thumbs down

atoom


Moleculen zijn opgebouwd uit atomen. Een atoom is het kleinste deeltje van een scheikundig element dat nog een rol kan spelen bij chemische veranderingen. Atomen zijn opgebouwd uit nog kleinere deeltjes: neutronen, protonen en elektronen. In het atoom cirkelen de elektronen om de kern, die bestaat uit protonen en neutronen. Het atoom is het kleinst [..]
Bron: energiewereld.nl (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

atoom


Een atoom is gelijk aan een enkel element uit het periodiek systeem.

In dat periodiek systeem staan alle ons bekende elementen (+/- 120) waarvan een klein deel kunstmatig is ontwikkeld in labaratoria.
Elk element heeft zijn eigen unieke eigenschappen .
Alles is opgebouwd uit verbindingen tussen dezelfde of verschillende elementen.
Ook een plant of dier is samengesteld uit elementen en combinaties uit dat periodiek systeem ,inclusief de mens!
Simpel beredeneerd is de mens het resultaat van een goed recept!
Gerard Jacobs - 3 oktober 2020

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

atoom


Een atoom is gematerialiseerde energie.
Energie ontstaat door de gecombineerde eigenschappen van ruimte en tijd (hypothese)
Gerard Jacobs - 5 oktober 2020

6

3 Thumbs up   4 Thumbs down

atoom


Het kleinste deeltje van een chemisch element dat langs chemische weg niet verder deelbaar is. De elementen onderscheiden zich van elkaar door hun atoombouw. Atomen zijn onvoorstelbaar klein. Een gewoon waterdruppeltje bevat ongeveer 6000 triljoen (een 6 met 21 nullen) atomen. De diameter van een atoom, dat uit een kern (de atoomkern) en een schil (de atoomschil of elektronenschil) bestaat, bedraagt ongeveer een honderdmiljoenste centimeter (10-8 cm). De atoomkern is opgebouwd uit positief geladen protonen en uit neutronen zonder elektrische lading. Daarom is de kern positief geladen. Zijn diameter bedraagt minder dan een biljoenste centimeter, namelijk 1 à 5 x 10-13 cm. De atoomkern is dus 100.000 maal kleiner dan de elektronenschil. De elektronenschil bestaat uit negatief geladen elektronen die om de kern draaien. Atomen gedragen zich naar buiten elektrisch neutraal, aange zien het aantal protonen in de kern en het aantal elektronen in de schil aan elkaar gelijk zijn. Zie ook Nuclide.
anoniem - 17 februari 2016

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

atoom


Atoom komt van 'atomos' ( Grieks voor : ondeelbaar ).
Een atoom is de kleinste hoeveelheid van een element, die in een molecule van een verbinding van dat element kan voorkomen.
Sjonnie - 5 januari 2022

8

4 Thumbs up   6 Thumbs down

atoom


Een atoom of atomaire formule in de logica is een logische formule die niet is opgebouwd uit subformules en dus ook geen logische operatoren bevat. Vaak worden atomen in de propositielogica aangeduid [..]
Bron: nl.wikipedia.org

9

2 Thumbs up   4 Thumbs down

atoom


In de maattheorie, een deelgebied van de wiskunde, is een atoom een meetbare verzameling, die een positieve maat heeft en die ook geen "kleinere" verzameling met een positieve maat bevat. Een maat die [..]
Bron: nl.wikipedia.org

10

2 Thumbs up   4 Thumbs down

atoom


Bouwsteen van de materie bestaande uit een atoomkern (neutronen, protonen) omgeven door een elektronenwolk. Het stelsel is elektrisch neutraal. Langs chemische weg niet verder deelbaar.
anoniem - 17 februari 2016

11

6 Thumbs up   9 Thumbs down

atoom


een voor het oog onzichtbaar klein deeltje van een stof dat [..]
Bron: www.muiswerk.nl

12

4 Thumbs up   7 Thumbs down

atoom


( natuurkunde ) , ( scheikunde ) het kleinste deel van een scheikundig element dat nog dezelfde eigenschappen van dat element bezit
Bron: nl.wiktionary.org

13

5 Thumbs up   8 Thumbs down

atoom


Beluister Een atoom is van ieder scheikundig element de kleinste nog als zodanig herkenbare bouwsteen. Weliswaar bestaan de atomen op hun beurt uit nog kleinere elementaire deeltjes, zoals quarks, ma [..]
Bron: nl.wikipedia.org

14

3 Thumbs up   7 Thumbs down

atoom


het kleinste deeltje materie dat voor elk element uniek is.
Bron: aquo.nl

15

2 Thumbs up   7 Thumbs down

atoom


Als we een molecuul opsplitsen krijgen we atomen.
Bron: scholieren.com

<< atom atomen >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen