nikhef.nl

Website:https://www.nikhef.nl/
Upvotes ontvangen60
Downvotes ontvangen87
Karma:-28 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (95)

1

10   9

atoom


Atomen zijn de bouwstenen van de chemische elementen. Elk element bestaat uit karakteristieke atomen, zuurstof bestaat uit zuurstofatomen, ijzer uit ijzeratomen enzovoorts.
Bron: nikhef.nl

2

9   15

massa


Onder invloed van de zwaartekracht leidt massa tot gewicht; in de relativiteitstheorie is massa equivalent met energie.
Bron: nikhef.nl

3

4   8

impuls


De hoeveelheid beweging in een bepaalde richting. Als de snelheden veel kleiner zijn dan de lichtsnelheid dan geldt: impuls = massa x snelheid
Bron: nikhef.nl

4

3   2

energie


De energie van een deeltje met rustmassa m en snelheid v bestaat uit: bewegingsenergie E = 1/2mv2 (bij snelheden die veel kleiner zijn dan de lichtsnelheid), interne energie (E = mc2) en uit potentiƫle energie (bijvoorbeeld wanneer een elektrisch geladen deeltje zich in een elektrisch veld bevindt).
Bron: nikhef.nl

5

3   3

grid


De gridtechnologie maakt het mogelijk netwerken van computers te bouwen die zich gedragen als virtuele supercomputers met grote rekenkracht.
Bron: nikhef.nl

6

3   3

mev


Mega-elektronvolt; een miljoen elektronvolt.
Bron: nikhef.nl

7

3   1

muon


Zwaardere broertje van het elektron (ongeveer tweehonderd maal zo zwaar). Net als het elektron draagt het muon negatieve elektrische lading en heeft het halftallige spin.
Bron: nikhef.nl

8

3   0

neutron


Neutraal bouwsteen van de atoomkernen. Een neutron zelf bestaat uit drie quarks: twee downquarks en een upquark.
Bron: nikhef.nl

9

3   10

zwaartekracht


Kracht waarmee (zware) objecten elkaar aantrekken. De zwaartekracht is evenredig met de massa van de objecten en omgekeerd evenredig met het kwadraat van hun onderlinge afstand.
Bron: nikhef.nl

10

2   0

gev


Giga-elektronvolt, een miljard elektronvolt.
Bron: nikhef.nl


Login in om alle 95 betekenissen te bekijken