esab.nl

Upvotes ontvangen86
Downvotes ontvangen172
Karma:-85 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (57)

1

15 Thumbs up   36 Thumbs down

CO2


Zie Kooldioxide.
Bron: esab.nl

2

14 Thumbs up   17 Thumbs down

Biodiversiteit


Biodiversiteit betekent dat er vele verschillende soorten bestaan, elk met grote genetische variëteiten.
Bron: esab.nl

3

12 Thumbs up   33 Thumbs down

biotoop


Een biotoop is een gebied met een bepaald landschapstype waarin bepaalde planten of dieren kunnen  gedijen. Een biotoop kan een loofbos, een walkant of ander soort landschap met speciale eigenschappen zijn. Wanneer de biotoop verandert veranderen de levensomstandigheden van de planten of dieren die daarin wonen mee. Veel biotopen veranderen door me [..]
Bron: esab.nl

4

6 Thumbs up   20 Thumbs down

composteren


Composteren is een proces waarbij plantaardige resten en voedselresten bij aanwezigheid van zuurstof worden afgebroken tot humus. Humus wordt gebruikt in parken, tuinen en in de landbouw. Bij composteren op grote schaal moet het vuil worden gesorteerd om te voorkomen dat de humus zware metalen bevat.
Bron: esab.nl

5

4 Thumbs up   8 Thumbs down

fotosynthese


Een proces dat zich in groene planten voltrekt. In het proces wordt met behulp van kooldioxide en water zonlicht in energie omgezet (chemisch gebonden energie in de vorm van glucose en zuurstof). Tijdens dit proces legt de plant het broeikasgas kooldioxide vast. De groene cellen zijn de bouwmeesters van Moeder Natuur en fotosynthese is de basis van [..]
Bron: esab.nl

6

4 Thumbs up   5 Thumbs down

stikstof


Tijdens verbranding van stikstof wordt stikstofoxide gevormd doordat de stikstof in de verbrandingslucht oxideert. Stikstofemissies leiden tot verzuring, eutrofiëring en door rook en uitlaatgassen vervuilde mist ("smog") en kunnen de vegetatie rechtstreeks schade toebrengen.
Bron: esab.nl

7

3 Thumbs up   6 Thumbs down

cyclus


Bron: esab.nl   NSFW / 18+

8

3 Thumbs up   2 Thumbs down

gesloten proces


Een gesloten proces is een emissieloos proces. Dit betekent dat er geen reststoffen aan het milieu worden afgelaten; ze worden in het proces zelf verbruikt. In de praktijk is dat niet helemaal waar; er ontstaat altijd wel enige emissie.
Bron: esab.nl

9

3 Thumbs up   2 Thumbs down

toxisch


"Toxisch" betekent "giftig". Verschillende stoffen hebben verschillende toxische effecten. Sommige, zoals de dioxinen, zijn onmiddellijk toxisch, ook bij zeer lage dosis. Andere, zoals de oligo-elementen, zijn  in grote dosis en na lange tijd in het lichaam verbleven te hebben giftig.
Bron: esab.nl

10

2 Thumbs up   2 Thumbs down

biobrandstof


Een verzamelnaam voor organische brandstoffen (biomassa). Hieronder vallen stoffen als hout en stro maar ook biobrandstoffen als granulaat en ethanol. Biobrandstoffen zijn in feite zonne-energie; planten zetten zonne-energie om in chemische energie in de vorm van verschillende typen glucose. Biobrandstoffen zijn op betrekkelijk korte tijd vernieuwb [..]
Bron: esab.nl


Login in om alle 57 betekenissen te bekijken