Betekenis vruchtgebruik
Wat betekent vruchtgebruik? Hieronder vind je 23 betekenissen van het woord vruchtgebruik. Je kunt ook zelf een definitie van vruchtgebruik toevoegen.

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

vruchtgebruik


Zakelijk recht om iemand anders zijn goed (veelal eigendommen) te gebruiken en daarvan de vruchten (opbrengsten) te trekken, dit alsof men daar zelf de eigenaar van is, mits men zorgt dat het goed in stand blijft.
Bron: uitvaartinformatie.nl (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

vruchtgebruik


Het recht om goederen van een ander te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. Voorbeeld: vruchtgebruik op een onroerende zaak kan de vruchtgebruiker aanspraak op de huuropbrengst verschaffen.
Bron: ariesadvocaten.nl (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vruchtgebruik


lijftocht, in het oude erfrecht is voorzien dat de weduwnaar of de weduwe het vruchtgebruik houdt van de eenmaal gemeenzaam bezeten huwelijksgoederen
Bron: home.planet.nl (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vruchtgebruik


Als u het recht hebt om het eigendom van een ander te gebruiken zonder dat u daar iets voor betaalt, kan er sprake zijn van vruchtgebruik. Bijvoorbeeld als u als ouder gratis in het huis van uw kind woont.
Bron: belastingdienst.nl (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vruchtgebruik


Lijftocht, Usufructus
Bron: complete-encyclopedie.nl (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vruchtgebruik


Het recht van vruchtgebruik is het recht om gebruik te maken van goederen die aan een ander toebehoren en daarvan de vruchten te genieten. Het recht bestond al in het klassieke Romeinse recht, en had [..]
Bron: nl.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vruchtgebruik


zakelijk recht om een goed van een ander te gebruiken en de vruchten daarvan te trekken, alsof men zelf de eigenaar daarvan was, mits zorgend dat de zaak zelf in stand blijft; zie ook tocht.
Bron: loegiesen.nl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vruchtgebruik


Het vruchtgebruik is de opbrengst van bijvoorbeeld een eigendom, denk aan huurinkomsten.  Als je dus het vruchtgebruik hebt op een woning, dan kan je de huurinkomsten en andere inkomsten ontvangen, of [..]
Bron: seniorennet.be

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vruchtgebruik


Zakelijk recht om iemand anders zijn goed (veelal eigendommen) te gebruiken en daarvan de vruchten (opbrengsten) te trekken, dit alsof men daar zelf de eigenaar van is. Mits men zorgt dat het goed in [..]
Bron: sites.google.com

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vruchtgebruik


lijftocht, in het oude erfrecht is voorzien dat de weduwnaar of de weduwe het vruchtgebruik houdt van de eenmaal gemeenzaam bezeten huwelijksgoederen
Bron: dumont-andre.nl (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vruchtgebruik


Zakelijk recht om iemand anders zijn goed (veelal eigendommen) te gebruiken en daarvan de vruchten (opbrengsten) te trekken, dit alsof men daar zelf de eigenaar van is. Mits men zorgt dat het goed in [..]
Bron: degoedkoopstenotaris.nl

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vruchtgebruik


lijftocht, in het oude erfrecht is voorzien dat de weduwnaar of de weduwe het vruchtgebruik houdt van de eenmaal gemeenzaam bezeten huwelijksgoederen
Bron: genealogie.hcc.nl (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vruchtgebruik


lijftocht, in het oude erfrecht is voorzien dat de weduwnaar of de weduwe het vruchtgebruik houdt van de eenmaal gemeenzaam bezeten huwelijksgoederen
Bron: home.planet.nl (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vruchtgebruik


Dit is de opbrengst van een woning of stuk grond, denk aan huurinkomsten of de groenten uit de tuin. Als u het vruchtgebruik hebt op een woning, dan kan u de huurinkomsten en andere inkomsten ontvangen, of er zelf in gaan wonen. U heeft echter geen recht op de woning zelf; u mag de woning dus niet slopen, verkopen of wegschenken.
Bron: huisvestingtienen.be (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vruchtgebruik


Dit is de opbrengst van een woning of stuk grond, denk aan huurinkomsten of de groenten uit de tuin. Als je het vruchtgebruik hebt op een woning, dan kan je de huurinkomsten en andere inkoms [..]
Bron: infocordium.be

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vruchtgebruik


Dit is de opbrengst van een woning of stuk grond, denk aan huurinkomsten of de groenten uit de tuin. Als u het vruchtgebruik hebt op een woning, dan kan u de huurinkomsten en andere inkomsten ontvangen, of er zelf in gaan wonen. U heeft echter geen recht op de woning zelf; u mag de woning dus niet slopen, verkopen of wegschenken [..]
Bron: nieuwdak.be (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vruchtgebruik


is de opbrengst van een woning of stuk grond, denk aan huurinkomsten of de groenten uit de tuin. Als je het vruchtgebruik hebt op een woning, dan kan je de huurinkomsten en andere inkomsten ontvangen, [..]
Bron: woonplatform.be

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vruchtgebruik


Zakelijk recht om iemand anders zijn goed (veelal eigendommen) te gebruiken en daarvan de vruchten (opbrengsten) te trekken, dit alsof men daar zelf de eigenaar van is. Mits men zorgt dat het goed in [..]
Bron: notaristarieven.nl

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vruchtgebruik


Het zakelijk recht om van een anders goed de `vruchten' te gebruiken alsof men zelf de eigenaar daarvan was, mits men ervoor zorgt dat de zaak in stand blijft. Het recht eindigt bij het overlijden van de vruchtgebruiker en kan dus niet per nalatenschap worden overgedragen. Het recht rust op het goed en eindigt niet als het goed van eigenaar ve [..]
Bron: bellevueholidayrentals.com (offline)

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vruchtgebruik


Het recht van de leenman (ius utendi et fruendi) op de opbrengst van de grond van een ander, de leenheer (ius in re aliena). De leenheer bezat het recht om over het leen te beschikken (het ius abutend [..]
Bron: absolutefacts.nl

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vruchtgebruik


Het recht om bepaalde goederen te gebruiken en daarvan de vruchten (zoals rente) te genieten, terwijl die goederen in ‘bloot’ eigendom aan iemand anders (de hoofdgerechtigde) toebehoren.
Bron: amernotarissen.nl (offline)

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vruchtgebruik


Vruchtgebruik geeft het recht om goederen die aan een ander toebehoren, te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. Vruchtgebruik ontstaat door vestiging of verjaring. Vruchtgebruik kan niet worden gevestigd voor langer dan het leven van de vruchtgebruiker. Is de vruchtgebruiker een rechtspersoon dan vervalt het recht van vruchtgebruik in ieder geval na verloop van dertig jaar na vestiging. In beginsel mag de vruchtgebruiker de betreffende goederen slechts vervreemden of bezwaren met toestemming van de hoofdgerechtigde of machtiging van de kantonrechter, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik anders is bepaald. Na het eindigen van het vruchtgebruik rust op de vruchtgebruiker of zijn rechtverkrijgenden de verplichting de goederen ter beschikking van de hoofdgerechtigde te stellen.
anoniem - 17 februari 2016

23

0 Thumbs up   1 Thumbs down

vruchtgebruik


Het vruchtgebruik is een zakelijk genotsrecht dat iemand(de vruchtgebruiker) heeft om het roerend of onroerend goed van een ander de vruchten te trekken als hij zelf de eigenaar was, mits en zolang dat goed zelf in stnd blijft. Zo zijn (stock) dividenden en coupons vruchten van aandelen dan wel obligaties.
Bron: ondernemersunited.nl (offline)

<< vruchtgenot Vremde >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen