ariesadvocaten.nl

Upvotes ontvangen176
Downvotes ontvangen288
Karma:-111 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (224)

1

13 Thumbs up   11 Thumbs down

gebrek


Het ontbreken van een eigenschap, waardoor een zaak of goed niet kan worden gebruikt voor het beoogde doel.
Bron: ariesadvocaten.nl

2

10 Thumbs up   6 Thumbs down

Emissie


Uitgifte van nieuwe aandelen door een naamloze of besloten vennootschap.
Bron: ariesadvocaten.nl

3

10 Thumbs up   27 Thumbs down

verval


Het door tijdsverloop niet meer kunnen instellen van rechtsvorderingen. Kan niet worden gestuit.
Bron: ariesadvocaten.nl

4

7 Thumbs up   7 Thumbs down

bedreiging


Iemand trachten te bewegen een rechtshandeling te verrichten, door hem een nadeel in het vooruitzicht te stellen indien hij dat niet zou doen. Een onder die omstandigheden verrichte rechtshandeling is vernietigbaar.
Bron: ariesadvocaten.nl

5

7 Thumbs up   11 Thumbs down

voorrecht


Het recht van een schuldeiser om zijn vordering te voldoen uit het bepaalde goederen van zijn schuldenaar.
Bron: ariesadvocaten.nl

6

6 Thumbs up   4 Thumbs down

kwijting


Verklaring van de schuldeiser dat de schuldenaar aan zijn verplichtig jegens hem heeft voldaan.
Bron: ariesadvocaten.nl

7

5 Thumbs up   6 Thumbs down

executie


Het ten uitvoer leggen van vonnissen of beschikkingen, dan wel in Nederland verleden authentieke akten en andere bij wet aangewezen stukken.
Bron: ariesadvocaten.nl

8

4 Thumbs up   17 Thumbs down

hinder


Overlast door de gebruiker van een naburig erf, bestaande uit het verspreiden van stank, lawaai, trillingen, rook of gassen, dan wel het ontnemen van licht, lucht of steun.
Bron: ariesadvocaten.nl

9

4 Thumbs up   2 Thumbs down

Hypotheek


Recht op een registergoed, strekkend tot zekerheid voor de nakoming van een verbintenis tot betaling van een geldsom.
Bron: ariesadvocaten.nl

10

4 Thumbs up   8 Thumbs down

onvoorziene omstandigheden


Gewijzigde omstandigheden, die door partijen bij een overeenkomst ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet waren voorzien. Kunnen er in extreme gevallen toe leiden dat de rechter (de inhoud van) de overeenkomst wijzigt of (gedeeltelijk) ontbindt.
Bron: ariesadvocaten.nl


Login in om alle 224 betekenissen te bekijken