barbara

Upvotes ontvangen260
Downvotes ontvangen209
Karma:50 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (20)

1

59   22

welvaart


Welvaart is een term die aangeeft dat het goed gaat met de maatschappij, hoe hoger de welvaart in een land is, hoe beter de inwoners het hebben. Onder invloed van bepaalde omstandigheden in de economische toestand, kan de welvaart stijgen of dalen.
barbara - 6 april 2014

2

40   15

tolerantie


1. Het tolerant zijn, het verdraagzaam zijn
2. Verdraagzaamheid tegenover mensen die anders denken of handelen. Toegevendheid tonen, ook wanneer mensen anders zijn dan jij of als de ander denkbeelden heeft die niet stroken met de jouwe.
barbara - 6 april 2014

3

28   15

cynisch


Iemand wordt cynisch genoemd als hij/zij niet gelooft in het goede in de mens of de omgeving. Cynische opmerkingen zijn vaak hard, pijnlijk en spottend.

Bijvoorbeeld; tegen iemand die gezakt is voor een examen zeggen "dat heb je goed gedaan"!
barbara - 6 april 2014

4

22   26

discreet


1. Tactvol omgaan met een bepaalde situatie, goed kunnen inschatten wat beter wel en niet gezegd kan worden en daar naar handelen.
2. Zaken die privé, genant of pijnlijk kunnen zijn voor de betrokkenen niet openbaar maken.
barbara - 6 april 2014

5

21   12

uitsluitend


Alleen maar, enkel en alleen, slechts.
Uitsluitend voor de kinderen van groep 8 betekent dat het enkel en alleen voor de kinderen van groep 8 bestemd is, iedereen die niet in groep 8 zit wordt dus uitgesloten.
barbara - 6 april 2014

6

18   42

frequentie


1. Het getal dat aangeeft hoe vaak iets met regelmaat gebeurt binnen een bepaalde tijd.
2. Bij elektronica; het aantal trillingen per seconde
3. Het steeds terugkeren van een bepaalde gebeurtenis.
barbara - 6 april 2014

7

17   18

visie


Je kijk op iets of mening over iets, de manier waarop je over iets oordeelt. Zienswijze.
Bijvoorbeeld; de visie van de directeur van het bedrijf was heel anders dan de visie van de boze, stakende werknemers.
barbara - 6 april 2014

8

9   17

objectief


1. Zich op de feiten richtend, zonder zich te laten beïnvloeden door eigen mening/voorkeur, onbevooroordeeld.
2. Doelwit
3. Bij fotografie; de lens of combinatie van lenzen die staat/staan opgesteld in de richting van het object.
barbara - 6 april 2014

9

8   7

zwichten


1. Ergens geen weerstand meer aan kunnen bieden. Toegeven aan iets wat je eigenlijk niet wil of zou moeten doen. Bijvoorbeeld; doordat de taart er zo lekker uit zag, zwichtte hij voor de verleiding en nam een stuk.
barbara - 6 april 2014

10

8   5

utopia


Utopia zou de naam zijn van een land met een volmaakte maatschappij, waar alles perfect is en iedereen gelukkig en welvarend is; een utopie. Deze perfecte wereld is een droom die nooit verwezenlijkt kan worden.
barbara - 6 april 2014


Login in om alle 20 betekenissen te bekijken