Betekenis Visie
Wat betekent Visie? Hieronder vind je 18 betekenissen van het woord Visie. Je kunt ook zelf een definitie van Visie toevoegen.

1

72   21

Visie


Een blik, een kijk op de dingen. De manier waarop men iets beschouwt, hoe men iets conceptualiseert en interpreteert.

Een visie onstaat door een combinatie van perceptie en het oordeel dat men vormt over wat men waarneemt. Een visie is meestal persoonlijk, maar kan ook gedeeld worden binnen een organisatie of door een groep mensen.

Naarmate een situatie verandert, en er nieuwe informatie beschikbaar wordt, kan iemands visie op een bepaalde zaak evolueren. Ook wanneer de zaak zelf onveranderd blijft, kan de visie wijzigen door voortschrijdend inzicht.

Een visie vormt de basis waarop concrete plannen en strategieën worden ontwikkeld, en waartegen alle processen en handelingen worden afgetoets.


De visie van de raad van bestuur strookt niet met die van de aandeelhouders, wat tot wrevel leidde bij de bespreking van de jaarresultaten.
martijnver - 14 april 2019

2

47   20

Visie


Hoe iemand ergens naar kijkt, noem je visie. Bepaalde standpunten vallen onder je visie. Kijk je puur bedrijfskundig naar de term visie dan spreek je over het langetermijnperspectief van een organisatie.
Loraine - 2 augustus 2011

3

33   22

Visie


Een visie is de manier waarop je iets beschouwd. Je visie over zaken behelst dus je mening en de manier waarop je naar zaken kijkt. Een lange termijn visie is de manier waarop je de toekomst beschouwd of de doelen die je over de tijd stelt.


Hij had een heel andere visie over hun huwelijk dan zij.
katrien - 13 augustus 2011

4

17   15

Visie


De term visie verwijst naar het gewenste langetermijnperspectief van een organisatie. Er is slechts één visie per organisatie. De visie wordt afgeleid van, en is in overeenstemming met de missionstate [..]
Bron: nl.wikipedia.org

5

14   13

Visie


de manier waarop je ergens naar kijkt en erover oordeelt
Bron: www.muiswerk.nl

6

13   12

Visie


zienswijze, schouwing, inzage
Bron: dumont-andre.nl

7

13   13

Visie


Benaderingswijze, Beschouwingswijze, Denkwijs, Denkwijze, Inzicht, Kijk, Mening, Optiek, Zienswijze; Inzage
Bron: complete-encyclopedie.nl

8

13   13

Visie


1. de wijze waarop/de opvatting van waaruit men tegen een bepaalde zaak aankijkt; 2. Veelomvattend/breed inzicht in een materie met een duidelijk beeld omtrent toekomstige ontwikkelingen; 3. Een op ke [..]
Bron: kennisconsult.nl

9

17   18

Visie


Je kijk op iets of mening over iets, de manier waarop je over iets oordeelt. Zienswijze.
Bijvoorbeeld; de visie van de directeur van het bedrijf was heel anders dan de visie van de boze, stakende werknemers.
barbara - 6 april 2014

10

12   14

Visie


visiezn v visie (-s mv) ['vizi] mening over een zaak en hoe die moet worden aangepakt een visie op iets hebben
Bron: nl.thefreedictionary.com

11

13   15

Visie


zienswijze, schouwing, inzage
Bron: genealogie.hcc.nl

12

8   11

Visie


Visie, tot 1992 uitgegeven onder de naam Volksmacht, is het weekblad van de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen. Het valt wekelijks bij 1,3 miljoen gezinnen in de bus en is daardoor het groot [..]
Bron: nl.wikipedia.org

13

11   14

Visie


zienswijze, schouwing, inzage
Bron: home.planet.nl

14

11   16

Visie


de wijze waarop men zaken beoordeelt, beschouwt
Bron: nl.wiktionary.org

15

7   12

Visie


Een goede visie geeft het concreet beeld van de toekomst van een organisatie weer. Je geeft met andere woorden een kort en helder antwoord op de vraag: 'hoe zien we onszelf in de wereld van morgen?'
Bron: competentindesocialprofit.be

16

8   14

Visie


vi·sie (de; v; meervoud: visies) kijk, mening: hij heeft een interessante visie op dat probleem
Bron: vandale.nl

17

6   12

Visie


zienswijze, schouwing, inzage
Bron: home.planet.nl/~dumon002/

18

7   15

Visie


Een beschrijving van wat een organisatie op de lange termijn wil bereiken. Het is de bedoeling dat de visie een duidelijke richtlijn vormt bij het maken van keuzes voor actuele en toekomstige werkwijz [..]
Bron: bbest.be

Betekenis van Visie toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< viscositeit vis >>