Betekenis Welvaart
Wat betekent Welvaart? Hieronder vind je 27 betekenissen van het woord Welvaart. Je kunt ook zelf een definitie van Welvaart toevoegen.

1

59 Thumbs up   22 Thumbs down

Welvaart


Welvaart is een term die aangeeft dat het goed gaat met de maatschappij, hoe hoger de welvaart in een land is, hoe beter de inwoners het hebben. Onder invloed van bepaalde omstandigheden in de economische toestand, kan de welvaart stijgen of dalen.
barbara - 6 april 2014

2

76 Thumbs up   51 Thumbs down

Welvaart


de mate waarin mensen in hun behoeften kunnen voorzien.
Bron: scholieren.com

3

13 Thumbs up   16 Thumbs down

Welvaart


"Toestand dat het economisch goed gaat met een gebied en zijn bewoners
anoniem - 27 april 2014

4

16 Thumbs up   21 Thumbs down

Welvaart


duidelijk is geworden dat bij toenemende welvaart de productie en consumptie gaan toenemen en de druk op het milieu groter wordt.
Bron: collegenet.nl

5

7 Thumbs up   12 Thumbs down

Welvaart


de mate waarin de bewoners van een land in hun behoeften kunnen voorzien
Bron: scholieren.com

6

8 Thumbs up   13 Thumbs down

Welvaart


toestand van gunstige ontwikkeling in maatschappelijk en vooral economisch opzicht, rijkdom.
Bron: scholieren.com

7

8 Thumbs up   13 Thumbs down

Welvaart


de mate waarin mensen in staat zijn te voorzien in de behoeften voor zover daarvoor schaarse middelen nodig zijn.
Bron: scholieren.com

8

7 Thumbs up   12 Thumbs down

Welvaart


Welvaart is de mate waarin de schaarste wordt verminderd. Dit betekent niet alleen dat welvaart om veel geld en om veel inkomen gaat, maar ook over bijvoorbeeld vrije tijd. Vrije tijd is immers ook ee [..]
Bron: finler.nl

9

17 Thumbs up   22 Thumbs down

Welvaart


de mate waarin mensen in hun behoefte kunnen voorzien.
Bron: scholieren.com

10

11 Thumbs up   16 Thumbs down

Welvaart


het in staat zijn om meer behoeften te kunnen bevredigen
Bron: blaucapel.nl

11

7 Thumbs up   12 Thumbs down

Welvaart


Fortuin, Rijkdom, Vermogen, Voorspoed, Welstand, Welvaren, Welzijn
Bron: complete-encyclopedie.nl

12

7 Thumbs up   12 Thumbs down

Welvaart


Welvaart is de mate waarin de behoeften met de beschikbare middelen kunnen worden bevredigd. Het is een kwalitatieve maatstaf. Men spreekt ook wel van welvaart in ruime zin. Van de behoeften wordt aa [..]
Bron: nl.wikipedia.org

13

22 Thumbs up   27 Thumbs down

Welvaart


de behoeften met de beschikbare middelen kunnen worden bevredigd.
Bron: scholieren.com

14

12 Thumbs up   17 Thumbs down

Welvaart


de mate waarin met behulp van schaarse, alternatief aanwendbare middelen aan behoeften kan worden voldaan.  Welvaart is persoonlijk en is dus een subjectief begrip.  Het is niet meetbaar.  (19) Een graadmeter voor de welvaart is het BBP, maar het BBP houdt  geen rekening met zaken zoals milieu, vrije tijd en inkomensongelijkheid.  (28 [..]
Bron: home.wanadoo.nl

15

7 Thumbs up   12 Thumbs down

Welvaart


welvaartzn welvaart ( mv) ['wɛlvart] toestand dat het economisch goed gaat met een gebied en zijn bewoners De welvaart is toegenomen, maar het milieu is vervuild.
Bron: nl.thefreedictionary.com

16

12 Thumbs up   17 Thumbs down

Welvaart


De mate waarin in de uiteenlopende menselijke behoeften is voorzien. Het gaat hier niet alleen om goederen en diensten, maar ook om vrije tijd, recreatieve mogelijkheden, kans op arbeid, milieuomstand [..]
Bron: kennisconsult.nl

17

8 Thumbs up   13 Thumbs down

Welvaart


Over structurele welvaart kan men spreken: Welvaart is de resultante van de volledige economische cyclus (conjunctuurbeweging) waarbij de som der getallen een positief resultaat dienen weer te geven, en welke in de vorm van procenten dient te worden uitgedrukt. `AJR`
A.J. Reumkens - 5 februari 2017

18

4 Thumbs up   9 Thumbs down

Welvaart


De mate waarin mensen in hun behoefden kunnen voorzien
anoniem - 9 november 2017

19

8 Thumbs up   13 Thumbs down

Welvaart


Als de economie van het land goed is dan stijgt de productiviteit en ook het aantal inwoners. Als er veel toeristen zijn dan is er veel reclame voor het land en dan zijn er meer inkomen en dan is de economie stabiel of heel goed.
............. - 14 maart 2018

20

9 Thumbs up   15 Thumbs down

Welvaart


( economie ) de mate waarin de behoeften met de beschikbare middelen kunnen worden bevredigd In de jaren 1950 is de welvaart enorm toegenomen, maar soms ging dat ten kost van het welzijn.
Bron: nl.wiktionary.org

21

6 Thumbs up   12 Thumbs down

Welvaart


overkoepelend begrip voor de mate waarin voorspoed en behoeftenbevrediging van de bevolking zich binnen de maatschappij hebben ontwikkeld
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

22

12 Thumbs up   18 Thumbs down

Welvaart


is de mate waarin de behoeften bevredigd (kunnen) worden. In formulevorm zou men dit kunnen schrijven als middelen gedeeld door de behoeften. Dit is geen formule waarmee gerekend kan worden, omdat de behoeften niet te meten zijn. Toch ziet men met deze formule de betrekkelijkheid van het welvaarstbegrip, omdat als niet alleen de middelen toenemen m [..]
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

23

7 Thumbs up   13 Thumbs down

Welvaart


De mate van behoeftebevrediging, voor zover deze afhankelijk is van het omgaan met schaarse middelen.
Bron: kerneconomie.nl

24

26 Thumbs up   32 Thumbs down

Welvaart


duidelijk zal zijn dat bij toenemende welvaart de productie en consumptie zullen groeien en bij afnemende welvaart is dit andersom.
Bron: collegenet.nl

25

5 Thumbs up   11 Thumbs down

Welvaart


mate waarin de bewoners van een land in hun behoeftes kunnen worden voorzien.
Bron: scholieren.com

26

4 Thumbs up   10 Thumbs down

Welvaart


De mate waarin iemand in staat is zijn behoeften te bevredigen bepaalt diens welvaart. Welvaart is de verhouding tussen behoeften en bevrediging van die behoeften. Welzijn is de toestand waarbij men in materieel en geestelijk opzicht voorspoedig, gelukkig is.
anoniem - 17 februari 2016

27

7 Thumbs up   14 Thumbs down

Welvaart


mate waarin de schaarste is opgeheven, of de mate waarin in de behoeften is voorzien door het gebruik van schaarse, alternatief aanwendbare middelen
Bron: scholieren.com
<< weglopers welkom >>