mkalk.home.xs4all.nl

Website:http://mkalk.home.xs4all.nl
Upvotes ontvangen627
Downvotes ontvangen896
Karma:-268 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (719)

1

42   17

consument


iedereen die goederen koopt om daarmee in behoeften te voorzien
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

2

25   1

polypolie


is een markttype met veel aanbieders en veel vragers. Het is te verdelen in de marktvormen volkomen concurrentie (= homogeen polypolie) en monopolistische concurrentie (= heterogeen polypolie).
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

3

25   25

autonoom


betekent onafhankelijk. De autonome consumptie, investeringen, overheidsbestedingen etc. zijn onafhankelijk van het nationaal inkomen. In de vergelijking C = cY + Co is Co de autonome consumptie.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

4

16   19

percentage


is het "zoveel"honderdste gedeelte van iets. Een gebruikelijke manier van berekenen is: ((nieuwe waarde - oude waarde) : oude waarde) x 100%. Of zoals veel leerlingen als ezelsbruggetje gebruiken: nie [..]
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

5

12   15

subsidie


is een door de overheid verstrekte inkomens- of (geld)kapitaaloverdracht aan gezinnen of ondernemingen. Het is een onderdeel van de overdrachtsuitgaven van de overheid.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

6

11   1

nivelleren


is het verkleinen van de inkomensverschillen. De inkomensverdeling is dan gelijkmatiger geworden..
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

7

11   6

kapitaalintensief


betekent dat er relatief veel kapitaalgoederen bij het produceren gebruikt worden. Zo is het produceren van microprocessers kapitaalintensiever dan het kweken van asperges.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

8

10   16

welvaart


is de mate waarin de behoeften bevredigd (kunnen) worden. In formulevorm zou men dit kunnen schrijven als middelen gedeeld door de behoeften. Dit is geen formule waarmee gerekend kan worden, omdat de [..]
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

9

10   25

consumeren


is het aankopen van goederen door de consument.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

10

10   8

vacature


is een onbezette arbeidsplaats, waarvoor iemand gezocht wordt.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl


Login in om alle 719 betekenissen te bekijken