mkalk.home.xs4all.nl

Upvotes ontvangen703
Downvotes ontvangen1006
Karma:-304 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (719)

1

52 Thumbs up   20 Thumbs down

consument


iedereen die goederen koopt om daarmee in behoeften te voorzien
Bron: mkalk.home.xs4all.nl (offline)

2

25 Thumbs up   1 Thumbs down

polypolie


is een markttype met veel aanbieders en veel vragers. Het is te verdelen in de marktvormen volkomen concurrentie (= homogeen polypolie) en monopolistische concurrentie (= heterogeen polypolie).
Bron: mkalk.home.xs4all.nl (offline)

3

25 Thumbs up   26 Thumbs down

autonoom


betekent onafhankelijk. De autonome consumptie, investeringen, overheidsbestedingen etc. zijn onafhankelijk van het nationaal inkomen. In de vergelijking C = cY + Co is Co de autonome consumptie.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl (offline)

4

16 Thumbs up   24 Thumbs down

percentage


is het "zoveel"honderdste gedeelte van iets. Een gebruikelijke manier van berekenen is: ((nieuwe waarde - oude waarde) : oude waarde) x 100%. Of zoals veel leerlingen als ezelsbruggetje gebruiken: nieuw min oud, gedeeld door oud, maal 100%.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl (offline)

5

13 Thumbs up   21 Thumbs down

consument


iemand uit de gezinshuishouding die aankopen doet om in behoeften te voorzien. De consument is eindverbruiker van de goederen en diensten.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl (offline)

6

12 Thumbs up   18 Thumbs down

welvaart


is de mate waarin de behoeften bevredigd (kunnen) worden. In formulevorm zou men dit kunnen schrijven als middelen gedeeld door de behoeften. Dit is geen formule waarmee gerekend kan worden, omdat de behoeften niet te meten zijn. Toch ziet men met deze formule de betrekkelijkheid van het welvaarstbegrip, omdat als niet alleen de middelen toenemen m [..]
Bron: mkalk.home.xs4all.nl (offline)

7

12 Thumbs up   15 Thumbs down

subsidie


is een door de overheid verstrekte inkomens- of (geld)kapitaaloverdracht aan gezinnen of ondernemingen. Het is een onderdeel van de overdrachtsuitgaven van de overheid.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl (offline)

8

11 Thumbs up   14 Thumbs down

schaars


iets is schaars als er productiefactoren voor moeten worden aangewend (opgeofferd), die voor iets anders gebruikt kunnen worden. Deze productiefactoren worden dus ontrokken aan hun alternatieve aanwendbare richting.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl (offline)

9

11 Thumbs up   2 Thumbs down

alternatief aanwendbaar


betekent dat de middelen op verschillende manieren gebruikt kunnen worden.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl (offline)

10

11 Thumbs up   10 Thumbs down

vacature


is een onbezette arbeidsplaats, waarvoor iemand gezocht wordt.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl (offline)


Login in om alle 719 betekenissen te bekijken