Betekenis inspectie
Wat betekent inspectie? Hieronder vind je 15 betekenissen van het woord inspectie. Je kunt ook zelf een definitie van inspectie toevoegen.

1

14   6

inspectie


het inspecteren, het doen van een onderzoek
Bron: aquo.nl

2

7   7

inspectie


bezichtiging, baar-blijkelijk, beschouwing
Bron: home.planet.nl/~dumon002/

3

4   6

inspectie


het kijken of iets in orde is
Voorbeeld: mijn auto moet [..]
Bron: www.muiswerk.nl

4

4   7

inspectie


Een inspectie is een overheidsdienst die controleert of de wetgeving wordt nageleefd, of dat de door de overheid gestelde normen worden gehaald. In Nederland zijn de volgende Inspecties verbonden aan [..]
Bron: nl.wikipedia.org

5

1   7

inspectie


een grondige en nauwkeurige controle De inspectie werd uitgevoerd door twee heren van de politie.
Bron: nl.wiktionary.org

6

0   6

inspectie


het inwinnen, verwerken en interpreteren van informatie met het doel om de momentane toestand van de boezemkade vast te stellen.
Bron: aquo.nl

7

0   6

inspectie


Wettelijke bevoegdheid van een functionaris op gezag van een met toezicht belast overheidsorgaan tot kennisneming en toetsing van de wijze waarop een archiefbeheerder het archiefbeheer uitvoert.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

8

1   7

inspectie


1. Gericht en systematisch onderzoek ter controle van hetgeen is afgesproken of hetgeen mag worden verwacht. 2. Een onafhankelijk onderzoek van een produkt of set produkten, waarbij wordt gekeken in h [..]
Bron: kennisconsult.nl

9

0   6

inspectie


het bekijken
Bron: collegenet.nl

10

0   7

inspectie


bezichtiging, baar-blijkelijk, beschouwing
Bron: dumont-andre.nl

11

0   7

inspectie


Inspectie van het Onderwijs/Onderwijsinspectie/Inspectie: houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, rechtmatigheid en doelmatigheid en de naleving van wet- en regelgeving (Wet op het onderwijstoezicht - WOT).
Bron: nvao.net

12

0   7

inspectie


bezichtiging, baar-blijkelijk, beschouwing
Bron: genealogie.hcc.nl

13

0   7

inspectie


bezichtiging, baar-blijkelijk, beschouwing
Bron: home.planet.nl

14

0   7

inspectie


controlerend organisatie die zich bezighoud met het onderwijs
Bron: onderwijsklachten.nl

15

0   7

inspectie


wordt in twee betekenissen gebruikt:
Bron: handreikingarcheologie.sikb.nl

Betekenis van inspectie toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< inbinden inboedel >>
Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen