handreikingarcheologie.sikb.nl

Upvotes ontvangen158
Downvotes ontvangen329
Karma:-172 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (178)

1

17 Thumbs up   8 Thumbs down

Kwaliteit


Het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product of dienst dat van belang is voor het voldoen aan gestelde eisen of behoeften.
Bron: handreikingarcheologie.sikb.nl

2

12 Thumbs up   29 Thumbs down

Complex


Een verzameling in tijd en ruimte geassocieerde vondsten en/of grondsporen.
Bron: handreikingarcheologie.sikb.nl

3

11 Thumbs up   20 Thumbs down

Structuur


Meerdere met elkaar in ruimte en tijd, en in functioneel opzicht samenhan-gende sporen .
Bron: handreikingarcheologie.sikb.nl

4

10 Thumbs up   21 Thumbs down

conserveren


Het behandelen van een object en/ of zijn omgeving, zodanig dat het natuurlijk verval van het object minimaal is. Bij deze behandeling is maximale reversibiliteit het uitgangspunt.
Bron: handreikingarcheologie.sikb.nl

5

10 Thumbs up   12 Thumbs down

Draaiboek


Technisch uitgewerkt scenario waarin de opdrachtnemer/ aannemer aangeeft hoe het werk georganiseerd is (wie, wat, waar, wanneer etc.), veelal bestaande uit planning, veiligheidsplan e.d.
Bron: handreikingarcheologie.sikb.nl

6

9 Thumbs up   13 Thumbs down

restaureren


Het herstellen van de fysieke toestand van een monument tot een bekende, vroegere staat door het verwijderen van toevoegingen en/of het terugbrengen van bestaande componenten zonder de introductie van nieuw materiaal (→ reconstrueren).
Bron: handreikingarcheologie.sikb.nl

7

8 Thumbs up   23 Thumbs down

profiel


Verticale wand in een opgravingsput, proefput, of proefsleuf. In het profiel zijn stratigrafische lagen zichtbaar die van belang zijn voor de relatieve datering.
Bron: handreikingarcheologie.sikb.nl

8

6 Thumbs up   4 Thumbs down

Directievoerder


Partij of organisatie die voor de opdrachtgever het dagelijkse toezicht verzorgt op voor derden uit te voeren werken en die controleert op naleving van de overeenkomst.
Bron: handreikingarcheologie.sikb.nl

9

6 Thumbs up   6 Thumbs down

Kwaliteitsborging


Het waarborgen van kwaliteit door middel van het opzetten, invoe-ren en op peil houden van een kwaliteitssysteem met inbegrip van het aantonen aan derden dat de geleverde kwaliteit aan de gestelde voorwaarden voldoet.
Bron: handreikingarcheologie.sikb.nl

10

5 Thumbs up   5 Thumbs down

representativiteit


De mate waarin een bepaald type vindplaats typerend is voor een periode dan wel een gebied (→ waardering).
Bron: handreikingarcheologie.sikb.nl


Login in om alle 178 betekenissen te bekijken