nvao.net

Website:https://www.nvao.net/nl
Upvotes ontvangen55
Downvotes ontvangen114
Karma:-58 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (122)

1

17   34

variant


Een opleiding kan in verschillende vormen worden aangeboden: voltijd, deeltijd en duaal. In het kader van accreditatie gelden de verschillende opleidingsvormen als één opleiding. Er is dus één accreditatiebesluit. De NVAO heeft in de kaders bepaald, dat zij voor iedere opleidingsvorm afzonderlijk de basiskwaliteit gewaar [..]
Bron: nvao.net

2

5   3

tertiair onderwijs


Het hoger onderwijs zoals aangeboden door hogescholen en universiteiten.
Bron: nvao.net

3

4   1

accreditatie


Accreditatie is het keurmerk dat aangeeft dat de kwaliteit van de opleiding door het accreditatieorgaan positief is beoordeeld.
Bron: nvao.net

4

3   1

hbo


Hoger Beroepsonderwijs (hbo), gericht op de overdracht van theoretische kennis en op de ontwikkeling van vaardigheden in nauwe aansluiting op de beroepspraktijk.
Bron: nvao.net

5

3   3

specialisatie


Universiteiten en hogescholen kunnen een nieuwe opleiding starten wanneer deze door de NVAO is geaccrediteerd en door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Onderwijs doelmatig wordt gevonden. Soms is de nieuwe opleiding een variant op of specialisatie van een bestaande geaccrediteerde afstudeerrichting. Dit zijn volledige opleidingen, waarbij de [..]
Bron: nvao.net

6

2   2

bekostigd


Bekostigde hogeronderwijsinstellingen worden door de overheid gefinancierd. De bekostigde instellingen - openbare en bijzondere universiteiten en openbare en bijzondere hogescholen - zijn opgenomen in een bijlage behorende bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).
Bron: nvao.net

7

2   1

equivalent


De NVAO heeft voor Vlaamse hogeronderwijsopleidingen de bevoegdheid om internationale accreditaties als equivalent te erkennen op basis van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De NVAO heeft haar voorwaarden voor het erkennen van de equivalentie van internationale accreditaties vastgele [..]
Bron: nvao.net

8

2   7

kwalificatie


Een getuigschrift of diploma uitgereikt na het met goed gevolg voltooien van een formeel opleidings- of scholingstraject. Kwalificatie van een graad: toevoeging die verwijst naar de voltooide opleiding of naar een vakgebied (doctor).
Bron: nvao.net

9

2   5

vvs


De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), studentenorganisatie.
Bron: nvao.net

10

1   0

abrvs


Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Bron: nvao.net


Login in om alle 122 betekenissen te bekijken