Betekenis Accreditatie
Wat betekent Accreditatie? Hieronder vind je 20 betekenissen van het woord Accreditatie. Je kunt ook zelf een definitie van Accreditatie toevoegen.

1

7 Thumbs up   4 Thumbs down

Accreditatie


Een accreditatie is een erkenning van iets,
Vaak komt dit in formele teksten voor als een erkenning van bekwaamheid of deskundigheid door een onafhankelijke partij.
Het wordt ook gebruikt als term voor certificering van opleidingen (zie voorbeeld).


"Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlandse Accreditatie Organisatie."
Koen - 2 augustus 2011

2

5 Thumbs up   2 Thumbs down

Accreditatie


vorm van kwaliteitsborging in het onderwijs, waarbij een onafhankelijke accreditatie-instelling (bijv. de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) de garantie geeft dat een onderzochte opleiding b [..]
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

3

4 Thumbs up   1 Thumbs down

Accreditatie


Accreditatie is het keurmerk dat aangeeft dat de kwaliteit van de opleiding door het accreditatieorgaan positief is beoordeeld.
Bron: nvao.net (offline)

4

4 Thumbs up   3 Thumbs down

Accreditatie


Erkennen, krediet verschaffen. Bij accreditatie kijkt men of bij een bedrijf/organisatie aan bepaalde voorwaarden/maatstaven wordt voldaan.
lar - 2 augustus 2011

5

4 Thumbs up   3 Thumbs down

Accreditatie


Het woord accreditatie is afkomstig van het Latijnse 'ad credere'. Dit Latijnse woord staat voor 'te geloven', waarmee aan te geven is dat een bepaald iets te geloven is. Een accreditatie is dan ook een garantie die aangeeft dat een bepaald product of een bepaalde dienst voldoet aan bepaalde eisen.
Loraine - 2 augustus 2011

6

4 Thumbs up   3 Thumbs down

Accreditatie


1. formele uitspraak van een gezaghebbende instantie, dat een instelling of persoon, volgens europese normen op het gebied van onafhankelijkheid, deskundigheid en betrouwbaarheid, competent is om bepa [..]
Bron: thesauruszorgenwelzijn.multites.net

7

3 Thumbs up   2 Thumbs down

Accreditatie


De formele erkenning van een opleiding op grond van een besluit van een onafhankelijke organisatie.  In dit besluit wordt vastgesteld dat de opleiding voldoet aan vooraf vastgestelde minimale kwalitei [..]
Bron: hogeronderwijsregister.be

8

4 Thumbs up   3 Thumbs down

Accreditatie


kwaliteitseisen die regelmatig gecontroleerd worden voor klinieken die een bepaalde behandeling mogen uitvoeren.
Bron: apneuvereniging.nl (offline)

9

4 Thumbs up   4 Thumbs down

Accreditatie


Accreditatie komt van het Latijnse "ad+credere" met de betekenis: "als geloofwaardig erkennen".

Accreditatie is een erkenning van een derde partij waarbij ze garanderen dat een dienst/product/proces specifieke eisen voldoet.


- Een ambassadeur wordt bij een aanstelling "geaccrediteerd" door te gestationeren land
- Bij grote evenementen worden alleen "geaccrediteerde journalisten" toegelaten. (waar de betrouwbaarheid is geverifieerd)
micha - 2 augustus 2011

10

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Accreditatie


ac·cre·di·ta·tie (de; v; meervoud: accreditaties) het accrediteren schriftelijk bewijs daarvan
Bron: vandale.nl

11

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Accreditatie


Procedure waarbij een autoriteit bezittende organisatie een formele erkenning uitspreekt dat een entiteit bekwaam is specifieke taken uit te voeren.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

12

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Accreditatie


Accreditatie (uit het Latijn ad+credere, "te geloven") is een deftig woord voor "als geloofwaardig erkennen". Met accreditatie wordt in het algemeen een procedure bedoeld waarbij een derde partij een [..]
Bron: nl.wikipedia.org

13

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Accreditatie


Bij accreditatie van een organisatie wordt niet alleen gekeken of het managementsystemen aan de eisen voldoet (zie certificatie), maar wordt ook de competentie van de organisatie en naar personeel beoordeeld, en wordt de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de organisatie beoordeeld
Bron: microbiologie.info (offline)

14

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Accreditatie


Een keurmerk dat als bewijs voor de kwaliteit moet dienen. In het woord ligt de betekenis eigenlijk al verscholen: een teken van goedkeuring.


Als een slager een keurmerk heeft, weet je bijna zeker dat hij geen bedorven kip verkoopt.
jur - 2 augustus 2011

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Accreditatie


Een accreditatie is een attest dat uitgereikt wordt aan nadat een commissie van experten, na onderzoek formeel erkent dat een bepaalde hogere opleiding voldoet aan vooraf vastgestelde minimale kwalite [..]
Bron: onderwijskiezer.be

16

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Accreditatie


Iets erkennen door externe beoordeling van de kwaliteit van een bepaalde instelling (bijvoorbeeld bedrijf of opleiding).
anoniem - 2 augustus 2011

17

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Accreditatie


Het erkennen ergens van. In het onderwijs wordt dit woord ook wel gebruikt voor een externe beoordeling die kijkt naar de kwaliteit van opleidingen.
li - 4 augustus 2011

18

2 Thumbs up   4 Thumbs down

Accreditatie


Een accreditatie is de erkenning van een feit of geloofwaardigheid. Bij bedrijven worden jaarlijks de jaarrekeningen geaccrediteerd door een erkende boekhouder. Op die manier is een klant ervan verzekerd dat de cijfers correct en naar waarheid zijn. Een accreditatie gebeurt altijd door een derde partij.


Bij de accreditatie van de cijfers werd alles nauwkeurig negkeken.
katrien - 11 augustus 2011

19

3 Thumbs up   6 Thumbs down

Accreditatie


Accreditatie is iemand als geloofwaardig erkennen. Iemand krijgt bijvoorbeeld speciale privileges of een hoger aanzien door zeker te weten dat iemand daadwerkelijk geloofwaardig is


Doordat de journalist een accreditatie had, hoefde hij geen kaartjes te kopen, maar mocht hij meteen doorlopen.
Dennis de Wit - 2 augustus 2011

20

0 Thumbs up   3 Thumbs down

Accreditatie


In het Latijn ad+credere wat te geloven betekent. Het is een deftig woord voor als geloofwaardig erkennen. Er worden eisen gesteld aan bijvoorbeeld een product, men geeft aan dat men aan de eisen voldoet, de procedure die hieraan vooraf gaat.
inge - 8 augustus 2011

<< accountantscontrole accrediteren >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen