Betekenis evaluatie
Wat betekent evaluatie? Hieronder vind je 24 betekenissen van het woord evaluatie. Je kunt ook zelf een definitie van evaluatie toevoegen.

1

38   26

evaluatie


Beoordeling. Je gaat - om te kunnen evalueren - informatie verzamelen, interpreteren en presenteren om zo het resultaat ergens van te bepalen. Veel bedrijven evalueren hun medewerkers of hun bedrijfsresultaten per bepaalde periode.


De meeste voeren maandelijks een evaluatie uit om te kijken hoe het met de financiën van het bedrijf gesteld is.
Loraine - 9 augustus 2011

2

24   20

evaluatie


Een evaluatie is een beoordeling of nabeschouwing. Wanneer je bijvoorbeeld een project evalueert ga je na wat er allemaal gedaan is en hoe dat allemaal gelopen is. Je maakt de balans op van het hele projectgebeuren.


Hun project had een erg positieve evaluatie gekregen van het bestuur.
katrien - 27 augustus 2011

3

2   2

evaluatie


Beoordeling van een boek of tijdschrift.
Je kan het ook gebruiken voor een boek presentatie of boeken doos .
Lotte - 15 juni 2021

4

16   17

evaluatie


Evaluatie is de eindwaardering Een evaluatie is het interpreteren van alle informatie van een bepaald proces om zo te beoordelen wat het resultaat is geweest. Bij een project gaat het vaak om het eind [..]
Bron: wat-betekent.nl

5

8   19

evaluatie


evaluatiezn v evaluatie (-s mv) [evalyˈwa(t)sie] het verzamelen van informatie over iets wat is gebeurd en die gebeurtenis vervolgens beoordelen;= nabeschouwing
Bron: nl.thefreedictionary.com

6

8   19

evaluatie


waardering
Bron: dumont-andre.nl

7

6   17

evaluatie


Evaluatie kijkt vooral naar de impact van de doelen die men heeft vooropgezet. Bedoeling is de doeltreffendheid, de impact, de duurzaamheid en de relevantie van de doelen te beoordelen. Evalueren is dus even afstand nemen, kritisch en systematisch reflecteren.
Bron: vvsg.be

8

4   15

evaluatie


waarde bepalen. Het geven van je mening over bereikte resultaten en de gang van zaken
anoniem - 17 februari 2016

9

5   17

evaluatie


beoordeling achteraf van de waarde of het resultaat van een handeling, regeling, traject, proces, beleid, methode, enz, en hoe men eventueel verbeteringen kan aanbrengenevaluatiemodellen
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

10

5   17

evaluatie


Evaluatie is het verzamelen, interpreteren en presenteren van informatie teneinde de waarde van een resultaat of proces te bepalen. Hierbij kan het gaan om het waarderen van de resultaten van personen [..]
Bron: nl.wikipedia.org

11

6   19

evaluatie


bespreking en beoordeling van de gang van zaken
Bron: nl.wiktionary.org

12

2   15

evaluatie


Evaluatie kijkt vooral naar de impact van de doelen die men heeft vooropgezet. Bedoeling is de doeltreffendheid, de impact, de duurzaamheid en de relevantie van de doelen te beoordelen. Evalueren is dus even afstand nemen, kritisch en systematisch reflecteren.
Bron: noordzuidkaart.be

13

3   16

evaluatie


Het achteraf beoordelen en vaststellen van de waarde van iets.
Bron: kennisconsult.nl

14

4   17

evaluatie


Door een gekwalificeerde archeoloog worden de resultaten van het veldwerk geëvalueerd in het licht van de vraagstelling. Dit resulteert in bijstelling van de plannen, bijvoorbeeld in een bijgesteld uitwerkingsplan en een advies over selectie van materiaal bij inventariserend veldonderzoek en opgraven, of een bijgesteld beheerplan bij fysiek besche [..]
Bron: handreikingarcheologie.sikb.nl

15

3   17

evaluatie


waardering
Bron: home.planet.nl/~dumon002/

16

3   17

evaluatie


beoordeling
Bron: medisch-woordenboek.nl

17

3   17

evaluatie


[m.] 1. bespreking; 2. beoordeling
Bron: hetambtelijkwoordenboek.webklik.nl

18

2   16

evaluatie


beoordeling
Bron: collegenet.nl

19

1   16

evaluatie


(Engels: Evaluation) beoordeling
Bron: ziekenhuis.nl

20

3   19

evaluatie


(Engels: Evaluation) beoordeling
Bron: gezondheidsplein.nl

21

1   17

evaluatie


waardering
Bron: genealogie.hcc.nl

22

1   17

evaluatie


waardering
Bron: home.planet.nl

23

1   19

evaluatie


eva·lu·a·tie (de; v; meervoud: evaluaties) het evalueren
Bron: vandale.nl

24

1   20

evaluatie


evaluation
Bron: utwente.nl

Betekenis van evaluatie toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< evictie Europese Vrijhandels Associatie >>
Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen