Betekenis ethiek
Wat betekent ethiek? Hieronder vind je 20 betekenissen van het woord ethiek. Je kunt ook zelf een definitie van ethiek toevoegen.

1

28 Thumbs up   13 Thumbs down

ethiek


Moraalfilosofie, het onderdeel van de filosofie dat zich inlaat met vragen over wat goed of slecht is. Ethiek evalueert normen, wetten, regels en menselijk gedrag, en stelt zich de vraag hoe 'zedelijk' of 'moreel' die zijn.

Ethiek speelt een grote rol in heel wat disciplines zoals de politiek (bv. bepalen wat een misdaad is), in de bedrijfswetenschappen (bv. mag winst maken ten koste van menselijk leed gaan) en de medische wetenschappen (bv. zijn ingrepen als abortus of euthanasie moreel verantwoord).

Ethiek houdt zich in met zowel praktische, toegepaste als theoretische en zelfs hypothetische vraagstukken, en kan zowel normatief als descriptief zijn.


De voortschrijdende wetenschappelijke ontwikkelingen maken het steeds meer mogelijk om een baby genetisch te 'ontwerpen', maar dit brengt veel vragen op het vlak van ethiek met zich mee.
martijnver - 29 november 2018

2

19 Thumbs up   14 Thumbs down

ethiek


Ethiek (Grieks: èthos, gewoonte of zedelijke handeling) of moraalwetenschap is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen. In algemene zin probeer [..]
Bron: nl.wikipedia.org

3

18 Thumbs up   13 Thumbs down

ethiek


Op zo'n manier denken en handelen dat je handelingen niet te schadelijk zijn voor de mens en zijn omgeving.
Adriaan de Rijk - 7 juli 2018

4

12 Thumbs up   12 Thumbs down

ethiek


zedenleer, onderdeel van de filosofie dat in termen van `goed’ of `slecht’ het menselijk gedrag normeert en codes vaststelt; medische ~, complex van gedragscodes die de uitoefening van het medische beroep bepalen; verpleegkundige ~, idem van het verpleegkundige beroep.
anoniem - 17 februari 2016

5

13 Thumbs up   17 Thumbs down

ethiek


(engels: ethics (philosophy)) Te gebruiken voor de tak van filosofie die zich bezig houdt met waarden die verband houden met het menselijk gedrag, met betrekking tot de juist- of onjuistheid van bepaalde handelingen en de goed- of slechtheid van de motieven voor, en de resultaten van dergelijke handelingen. Gebruik 'ethiek (concept)' voor het begri [..]
Bron: aat-ned.nl (offline)

6

6 Thumbs up   10 Thumbs down

ethiek


Freud wilde met zijn psychoanalyse niet een bepaalde ethiek propageren (1960a; brief aan Putnam van 8-7-1915). De psychoanalyse moest wetenschappelijk neutraal zijn en hij had ook weinig vertrouw [..]
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

7

6 Thumbs up   11 Thumbs down

ethiek


Hierbij gaat het allemaal om het menselijk gedrag. Het woord ethiek komt ook van “ ethos” uit het Grieks wat “ gewoonte” betekent en het gaat om menswaardig handelen, zeg maar je normen en waarden. En het heeft te maken met goed of kwaad Denk je na over de dingen die je doet en wat de mogelijke gevolgen daarvan zouden kunnen zijn voor anderen? Als je bijvoorbeeld met jezelf de afspraak maakt altijd op tijd te komen, dan hou je je daaraan. Maar natuurlijk bij alles wat je doet, kun je van te voren wellicht nadenken over wat dat betekent voor de mensen om je heen.
syl123 - 21 september 2017

8

7 Thumbs up   13 Thumbs down

ethiek


Ethiek is de wetenschap die probeert te bepalen of iets goed of slecht is. Handelingen kunnen worden gekwalificeerd als positief of negatief. Ethiek is vaak persoonlijk en het is moeilijk om een eenduidig antwoord te krijgen op ethische vragen. Het gevoel over goed of slecht, verschilt van persoon tot persoon en daarom is ethiek een relatief vloeibaar gegeven.
turelinckx - 7 april 2014

9

7 Thumbs up   13 Thumbs down

ethiek


De praktische wijsheid over de juiste manier van handelen die wordt verkregen door continue zaken te bediscussiëren en te bespreken. Ethiek omschrijft de criteria waarmee beoordeeld kan worden of iets “goed” of “fout” is. Belangrijk is daarbij dat alle invalshoeken en standpunten worden overwogen. Ethiek geeft ook aan hoe dat kan worden beoordeeld. Ethiek speelt een grote rol in vakgebieden waarbij kennis- en informatiedeling, het geloof en de medische wetenschap een rol spelen. De invloed die mensen in deze beroepsgroepen hebben is dusdanig groot dat het belangrijk is dat ze continue hun invalshoek en de consequenties van hun actie overwegen.
Guy Oldenkotte - 18 september 2017

10

4 Thumbs up   11 Thumbs down

ethiek


Wetenschap van het goede of verantwoorde handelen van de mens.
Bron: thesauruszorgenwelzijn.multites.net

11

2 Thumbs up   9 Thumbs down

ethiek


Zedenleer, moraalfilosofie. Het praktische deel van de filosofie dat zich bezighoudt met de bestudering van de zeden en probeert vast te stellen wat goed is en wat slecht. De ethiek kan beschrijvend z [..]
Bron: cultureelwoordenboek.nl

12

5 Thumbs up   12 Thumbs down

ethiek


Normen of waarden die sturing geven aan het gedrag van een persoon of groep.
Bron: kennisconsult.nl

13

4 Thumbs up   12 Thumbs down

ethiek


Ethiek Ook wel praktische filosofie genoemd. Het is de bezinning op de fundamentele principes en begrippen in het morele debat. Ethiek analyseert en verheldert de naar voren gebrachte argumenten en de rechtvaardiging van morele claims. Het gaat daarbij niet om de feitelijke vaststelling of iets als goed of slecht wordt beschouwd, maar vooral om de [..]
Bron: cogem.net (offline)

14

4 Thumbs up   12 Thumbs down

ethiek


 ethiek de; v geheel van morele principes
Bron: vandale.nl

15

4 Thumbs up   12 Thumbs down

ethiek


onderdeel van de filosofie dat zich bezighoudt met het goede en het kwade in menselijk handelen; moraalwetenschap
Bron: anw.inl.nl (offline)

16

3 Thumbs up   12 Thumbs down

ethiek


een praktische wijsbegeerte die zich bezighoudt met wat goed en kwaad is De man die we gisteren ontmoet hebben, is gespecialiseerd in medische ethiek .
Bron: nl.wiktionary.org

17

3 Thumbs up   13 Thumbs down

ethiek


ethiek (de; v) geheel van morele principes
Bron: vandale.nl

18

2 Thumbs up   13 Thumbs down

ethiek


reflectie op de moraalethische reflectie
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

19

0 Thumbs up   11 Thumbs down

ethiek


Zendelaar. of zedenleer of netenleren of iets anders
Zedenleer - 8 juni 2018

20

1 Thumbs up   17 Thumbs down

ethiek


Zedenleer
Bron: hervormdegemeentelunteren.nl (offline)

<< ethyleen vinyl acetaat barbotine >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen