cogem.net

Website:https://cogem.net/
Upvotes ontvangen216
Downvotes ontvangen236
Karma:-21 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (215)

1

27   28

biodiversiteit


De verscheidenheid van het leven op aarde, op het niveau van genen, soorten en ecosystemen. Biodiversiteit omvat alle soorten die er op aarde zijn, waaronder alle dier- en plantensoorten. Naast de verscheidenheid aan soorten omvat biodiversiteit ook de diverse ecosystemen (of: leefgebieden) waar die soorten voorkomen. Bijvoorbeeld de tropische rege [..]
Bron: cogem.net

2

13   8

cellen


Een cel is de kleinste eenheid van het leven, die in staat is om zelf essentiële levensfuncties uit te oefenen.
Bron: cogem.net

3

12   11

paradigma


Afgeleid van het Griekse woord paradigma = voorbeeld. Het is een term uit de wetenschapsfilosofie van Kuhn. Met paradigma wordt enerzijds het gevestigde, maatgevende voorbeeld op een bepaald terrein van (normale) wetenschap bedoeld dat wetenschappers zich eigen maken door socialisatie in de wetenschappelijke gemeenschap. Anderzijds wordt paradigma [..]
Bron: cogem.net

4

11   12

genetisch


De erfelijkheid betreffende.
Bron: cogem.net

5

9   13

dna


Desoxyribonucleïnezuur (in het Engels Deoxyribonucleic Acid, DNA) is een molecuul opgebouwd uit vier verschillende bouwstenen (nucleotiden). DNA bestaat uit twee complementaire antiparallelle strengen die samen een dubbele helix vormen. In het DNA is de genetische informatie opgeslagen.
Bron: cogem.net

6

8   1

predispositie


De aanleg voor mogelijke erfelijke aandoeningen.
Bron: cogem.net

7

7   0

shedding


De uitscheiding van virusdeeltjes bij geïnfecteerde mensen of dieren. Shedding is een manier van horizontale virusoverdracht en speelt een belangrijke rol in de risicoanalyse bij gentherapie-experimenten. Shedding kan bijvoorbeeld plaatsvinden via het uitscheiden van lichaamsvloeistoffen.
Bron: cogem.net

8

7   7

resistent


Bestand tegen bepaalde ziekten, insecten, biologische of chemische stoffen
Bron: cogem.net

9

7   4

integriteit


De term integriteit wordt in uiteenlopende contexten toepast, op mensen, dieren en planten. Het is bij uitstek een historisch en cultureel bepaalde ethische notie. In het beroep op integriteit wordt verwezen naar de eigen standaarden die dienen te worden gerespecteerd en die veelal verbonden zijn met de identiteit of levensbeschouwing van bepaalde [..]
Bron: cogem.net

10

6   6

chromosomen


Draadvormige, lange structuren in de celkern die de genetische informatie bevatten en bestaan uit DNA en eiwitten (histonen).
Bron: cogem.net


Login in om alle 215 betekenissen te bekijken