Betekenis correlatie
Wat betekent correlatie? Hieronder vind je 18 betekenissen van het woord correlatie. Je kunt ook zelf een definitie van correlatie toevoegen.

1

11   5

correlatie


Een maatstaf tussen -1 en +1 die een weerspiegeling is van de mate waarin twee variabelen, bijvoorbeeld de koersen van twee aandelen, gezamenlijk in de tijd schommelen. Wanneer die twee variabelen steeds samen en in dezelfde mate stijgen en dalen, is er sprake van een perfecte positieve correlatie en is de correlatiecoëfficiënt gelijk aan +1. De [..]
Bron: kbcam.be

2

2   2

correlatie


(Engels: Correlation) samenhang
Bron: ziekenhuis.nl

3

2   2

correlatie


(engels: correlation) De mate waarin twee of meer kenmerken of afmetingen binnen dezelfde groep elementende neiging hebben om samen afwijkingen vertonen.
Bron: aat-ned.nl

4

3   3

correlatie


Een onderlinge wisselwerking of samenhang.
Bron: dehelianthus-haarlem.nl

5

1   2

correlatie


( medisch ) , ( wiskunde ) samenhang
Bron: nl.wiktionary.org

6

1   2

correlatie


verbetering
Bron: medisch-woordenboek.nl

7

1   2

correlatie


Onder correlatie wordt in de geologie verstaan het met elkaar in verband brengen van gesteenten, fossiele flora's of fauna's die op een zekere afstand van elkaar liggen. Als op verschillende plaatsen [..]
Bron: nl.wikipedia.org

8

3   4

correlatie


Men spreekt van correlatie als er sprake is van een samenhang tussen variabelen in (reeksen van) metingen. Zo bestaat er bijvoorbeeld een logische correlatie tussen de temperatuur en het jaargetijde.
Bron: multiscope.nl

9

0   1

correlatie


Er is sprake van correlatie als er een statistisch verband bestaat tussen twee of meer factoren.
Bron: plusdelta.nl

10

0   2

correlatie


Samenhang tussen twee onafhankelijke variabelen of getallenreeksten. Zo kun je bijvoorbeeld de correlatie tussen twee aandelen berekenen, wat gebruikt wordt bij het samenstellen van een evenwichtige portefeuille. Als alle fondsen tegelijk omhoog gaan is dat gevaarlijker [..]
Bron: the-web-library.com

11

1   3

correlatie


Positieve of negatieve samenhang tussen (kans)variabelen die op interval- of rationiveau zijn gemeten.
Bron: wynneconsult.com

12

0   2

correlatie


Correlatie is een min of meer (lineaire) samenhang tussen twee variabelen. Dit kunnen twee reeksen metingen of mogelijke waarden van twee toevalsvariabelen zijn. De sterkte van deze samenhang wordt be [..]
Bron: nl.wikipedia.org

13

0   2

correlatie


Samenhang tussen variabelen of numerieke grootheden.
Bron: kennisconsult.nl

14

0   2

correlatie


Correlatie is een techniek voor het onderzoeken van de relatie tussen twee kwantitatieve, continue variabelen. Correlatie is de mate of omvang van de relatie tussen twee variabelen. Als de waarde van een variabele toeneemt als de waarde van de andere wordt verhoogd, zijn ze positief gecorreleerd. Als de waarde van een variabele afneemt wanneer de w [..]
Bron: sixsigma.nl

15

1   3

correlatie


onderlinge afhankelijkheid
Bron: collegenet.nl

16

0   2

correlatie


onderlinge samenhang
Bron: collegenet.nl

17

0   4

correlatie


Lineaire samenhang tussen twee verschillende metingen. Voorbeeld:In onderstaande lijst het ziekteverzuimpercentage onder medewerkers, verdeeld naar leeftijdscategorie:Leeftijdsgroep / ziekteverzuimpercentage18-25: 4%25-35: 5%36-45: 5%46-55: 8%56-67: 9% Uit deze variabelen kan met een berekening de correlatie coëfficiënt herleid worden, een maat [..]
Bron: staatvanbeleg.nl

18

0   4

correlatie


Geeft de mate van samenhang tussen bijvoorbeeld twee verschillende beursfondsen aan. Er is sprake van correlatie wanneer beide beursfondsen stijgen door dezelfde onderliggende oorzaak. Een ander voorbeeld is het faillissement van Lehman Brothers, dat alle banken wereldwijd in problemen bracht doordat er in het financiële systeem een grote mate van [..]
Bron: raboglobalmarkets.nl

Betekenis van correlatie toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< Conner contra-indicatie >>
Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen