plusdelta.nl

Upvotes ontvangen99
Downvotes ontvangen112
Karma:-14 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (166)

1

14   13

variatie


De standaardafwijking of deviatie of sigma is de gemiddelde afstand tot het gemiddelde van een groep gegevens. Door met spreiding te werken in plaats van met gemiddelde wordt duidelijk hoeveel verschil de klant in zijn eindproducten ervaart. Binnen Six Sigma staat dit centraal. Gemiddeld kan een proces goed presteren maar met veel spreiding in het [..]
Bron: plusdelta.nl

2

13   21

gemiddelde


De som van een aantal getallen gedeeld door het aantal getallen. Het is een graadmeter voor locatie.
Bron: plusdelta.nl

3

10   0

defect


Een output van een proces die niet voldoet aan de vastgestelde specificaties of vereisten.
Bron: plusdelta.nl

4

9   5

kwaliteit


Voldoen aan de eisen en wensen van de klant. Essentieel is dat kwaliteit vanuit de perceptie van de klant moet worden bezien.
Bron: plusdelta.nl

5

6   6

flow


Een ononderbroken, ongehinderde, liefst stuksgewijze doorstroming van het product of de service door het proces.
Bron: plusdelta.nl

6

4   0

jidoka


Jidoka is een Lean principe dat staat voor het automatisch inbouwen van kwaliteit in het proces. Het achterliggende idee is dat een product pas naar de volgende processtap mag gaan wanneer het defectvrij is. Als er een defect/fout voorkomt wordt het proces stilgelegd tot een oplossing is gevonden. Door het proces stil te leggen kan de oorzaak snel [..]
Bron: plusdelta.nl

7

4   6

output


Term om het eindresultaat van een proces te beschrijven: een product of dienst dat wordt geproduceerd ten behoeve van de klant
Bron: plusdelta.nl

8

3   2

constraint


Een bottleneck of beperkende factor binnen een proces die ervoor zorgt dat het proces niet sneller kan.
Bron: plusdelta.nl

9

3   9

knelpunt


Een knelpunt (Engels: bottleneck) is een proces dan wel processtap die voor het hele proces de beperkende factor is.
Bron: plusdelta.nl

10

3   2

work in progress


Alle eenheden die in behandeling zijn binnen een proces
Bron: plusdelta.nl


Login in om alle 166 betekenissen te bekijken