sixsigma.nl

Upvotes ontvangen155
Downvotes ontvangen119
Karma:37 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (169)

1

20 Thumbs up   21 Thumbs down

VOC


VOC - Voice of the Customer De stem van de klant in het Nederlands. Verzamel gegevens over klachten, onderzoeken, opmerkingen of marktonderzoek dat de standpunten en vertegenwoordigt en/of behoeften van klanten van een bedrijf of interne afdelingen van het bedrijf. Deze data moet worden gedefinieerd in een meetbare eis voor het gegeven proces. [..]
Bron: sixsigma.nl

2

14 Thumbs up   4 Thumbs down

empowerment


Het geven van medewerkers meer zelfwerkzaamheid, autoriteit en verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de dagelijkse processen en verbeteringen binnen hun werkterrein.
Bron: sixsigma.nl

3

12 Thumbs up   13 Thumbs down

dialoog


De kunst van het gezamenlijk denken De dialoog is een gespreksvorm, waarin de bijdrage van ieder groepslid als onontbeerlijk beschouwd wordt voor de verdere ontwikkeling van de groep of de organisatie. In de dialoog staan wederzijds respect, luisteren en authentiek spreken centraal. Dit zijn de pijlers voor het gemeenschappelijke (collectieve) denk [..]
Bron: sixsigma.nl

4

8 Thumbs up   3 Thumbs down

flow


Een ononderbroken, ongehinderde, liefst stuksgewijze doorstroming van het product of de service door het proces.
Bron: sixsigma.nl

5

7 Thumbs up   11 Thumbs down

Capaciteit


De maximale hoeveelheid eenheden die kunnen worden voortgebracht in een bepaalde periode. Wordt beperkt door het knelpunt van het proces - dat wil zeggen het vermogen van een productie-systeem hangt af van de langzaamste handeling. Capaciteit = 1 / Cyclustijd
Bron: sixsigma.nl

6

7 Thumbs up   1 Thumbs down

Champion


Een Champion is iemand van het senior management en rapporteert aan de directie van een onderneming. De Champion zorgt ervoor dat er op het hoogste niveau overzicht isover alle Six Sigma projecten en zorgt dat voldoende prioriteit wordt gegeven aan de diverse Six sigma projecten. De Champion is eindverantwoordelijk voor de snelle en succesvolle uit [..]
Bron: sixsigma.nl

7

7 Thumbs up   1 Thumbs down

defect


Elk soort ongewenste resultaat is een defect. Een fout waardoor er aan een van de criteria voor acceptatie van uw klanten niet is voldaan. Een defect apparaat kan een of meer defecten bevatten. 'Een defect is een gebrek aan overeenstemming met eisen' (Crosby, 'Quality Is Free'), al dan niet of deze eisen zijn gedefinieerd of ges [..]
Bron: sixsigma.nl

8

7 Thumbs up   4 Thumbs down

Kappa


Kappa geeft de foutkans aan van beoordelaars in een meetproces. (zie ook Gage R&R). Als Kappa=1, dan zijn de meetuitkomsten perfect betrouwbaar. Bij Kappa=0 zijn de uitkomsten volstrekt willekeurig. Bij een kappa onder 0.7 moet het meetsysteem verbeterd worden. Boven 0.9 is zeer goed.
Bron: sixsigma.nl

9

5 Thumbs up   4 Thumbs down

bias


Bias is een afwijking in de steekproef populatie veroorzaakt door de aanwezigheid van een bepaalde factor. Een test kan dergelijke factor bevatten waardoor de uitkomst niet overeenkomt met het werkelijke gedrag indien er geen test zou zijn.
Bron: sixsigma.nl

10

5 Thumbs up   0 Thumbs down

FIFO


FIFO = First In, First Out Is een voorraadmanagementsysteem, waarbij als eerste de oudste voorraden worden verkocht. Dit om te verkomen datmen met oude voorraad blijft zitten, waarin de klant niet geïnteresseerd is. Het tegenovergestelde van FIFO is LIFO (zie LIFO). Beiden termen worden ook vaak bij personeelsmanagement gebruikt.
Bron: sixsigma.nl


Login in om alle 169 betekenissen te bekijken