Betekenis assimilatie
Wat betekent assimilatie? Hieronder vind je 21 betekenissen van het woord assimilatie. Je kunt ook zelf een definitie van assimilatie toevoegen.

1

57 Thumbs up   12 Thumbs down

assimilatie


Het opnemen van een vreemd element in een groep of verzameling door het vreemde element gelijk te stellen/maken aan de andere elementen van de groep.

Het overnemen van eigenschappen, het één worden van twee vreemde elementen door één van die elementen gelijk te maken aan het andere.

Assimilatie is een term die vaak gebruikt wordt binnen de sociologie, met name wanneer men het over immigratie heeft.

Assimilatie verschilt van integratie: bij integratie worden de immigranten/vreemdelingen opgenomen in de maatschappij, maar behouden ze wel hun eigen identiteit, cultuur en levensgewoontes. Er ontstaat een wisselwerking tussen de vreemde cultuur en die van de autochtone bevolking, waardoor beide veranderen en elementen van elkaar overnemen.

Bij assimilatie geeft de immigrant/vreemdeling echter zijn eigen identiteit, cultuur en traditie op, en neemt hij die van de maatschappij waar hij in integreert helemaal over.


Nadat assimilatie succesvol heeft plaatsgevonden, is het voor de buitenstaander onmogelijk om het vreemde element van de rest van de groep te onderscheiden.
martijnver - 14 november 2018

2

29 Thumbs up   16 Thumbs down

assimilatie


Opbouw van lichaamseigen organische stoffen uit anorganische of andere organische stoffen. Vaak verstaat men onder assimilatie in het bijzonder de vorming van zetmeel uit kooldioxide en water met behu [..]
Bron: venividivissie.org

3

34 Thumbs up   23 Thumbs down

assimilatie


Allochtonen moeten zich volledig aanpassen aan onze cultuur en mogen niets uit de cultuur van het land van herkomst behouden. De nieuwkomer neemt de dominante cultuur van het nieuwe land over om zo snel mogelijk een gelijkwaardige positie in de maatschappij te krijgen.
anoniem - 17 februari 2016

4

27 Thumbs up   23 Thumbs down

assimilatie


Verregaande vorm van sociale integratie waarbij de eigen culturele identiteit wordt verlaten en er sprake is van een volledige aanvaarding van de waarden en levensstijlen van de omgeving.
Bron: thesauruszorgenwelzijn.multites.net

5

0 Thumbs up   3 Thumbs down

assimilatie


Het is een term van spelling waarbij je een samentelling hebt en na het laatste letter van het eerste woord het zelfde klinkt als het eerste letter van het laatste woord.
Bob - 22 juni 2021

6

8 Thumbs up   13 Thumbs down

assimilatie


Proces waarbij een minderheidsgroep van de bevolking op gaat in de meerderheid en daardoor de eigen culturele en etnische gebruiken en gewoonten geheel of gedeeltelijk achter zich laat.
Bron: auschwitz.nl (offline)

7

6 Thumbs up   12 Thumbs down

assimilatie


1. verwerking van de voedingsstoffen in het lichaam door het vermogen van alle levende wezens deze na een reeks scheikundige processen op te nemen in het bloed en om te zetten in eigen bestanddelen. 2. vernieuwing der weefselbestanddelen; tgst. dissimila
anoniem - 17 februari 2016

8

3 Thumbs up   11 Thumbs down

assimilatie


term voor de mate waarin een bevolkingsgroep in de maatschappij opgaat, en daardoor (een groot deel van) de eigenheid verliestsociale aanpassing
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

9

3 Thumbs up   11 Thumbs down

assimilatie


worden de organische stoffen gevormd waaruit je lichaam bestaat. Hiervoor is energie nodig
Bron: scholieren.com

10

4 Thumbs up   12 Thumbs down

assimilatie


Assimilatie is een term die wordt gebruikt voor een biochemisch proces waarbij een organische verbinding wordt opgebouwd uit eenvoudigere organische componenten en/of uit anorganische stoffen zoals ko [..]
Bron: nl.wikipedia.org

11

6 Thumbs up   14 Thumbs down

assimilatie


Assimilatie is een begrip uit de ontwikkelingspsychologie van de Zwitserse psycholoog Jean Piaget. Assimilatie staat voor het incorporeren van wat waargenomen wordt in een bestaand "handelings" schema [..]
Bron: nl.wikipedia.org

12

3 Thumbs up   11 Thumbs down

assimilatie


Het in het lichaam verwerken van verschillende voedingsstoffen door een hele reeks scheikundige processen.
Bron: dehelianthus-haarlem.nl (offline)

13

6 Thumbs up   15 Thumbs down

assimilatie


as·si·mi·la·tie (de; v; meervoud: assimilaties) gelijkmaking, aanpassing het volledig in elkaar opgaan van verschillende bevolkingsgroepen (taalkunde) gehele of gedeeltelijke gelijkwording van medekl [..]
Bron: vandale.nl

14

3 Thumbs up   12 Thumbs down

assimilatie


opbouw van organische stoffen; de koolstofassimilatie = fotosynthese
Bron: scholieren.com

15

3 Thumbs up   12 Thumbs down

assimilatie


(engels: assimilation) Het verschijnsel van visuele perceptie dat voorkomt wanneer er overlappende gebieden van contrasterende kleuren worden gecombineerd op het netvlies en worden gezien als een gemengde kleur.
Bron: aat-ned.nl (offline)

16

3 Thumbs up   12 Thumbs down

assimilatie


bladgroen- verrichting Bladgroenverrichting. Een deel van de stofwisseling waarbij hogere organische stoffen worden gesynthetiseerde uit lagere organische of anorganische stoffen. Eenvoudig verloop: koolzuurgas+water+ bladgroen + licht --> suiker + zuurstof
Bron: houtwal.be (offline)

17

2 Thumbs up   11 Thumbs down

assimilatie


aanpassing aan elkaar van verschillende delen van een bevolking
Bron: blaucapel.nl (offline)

18

2 Thumbs up   11 Thumbs down

assimilatie


Assimilatie is een fonologisch proces waarbij een klanksegment (in de regel een medeklinker) gedeeltelijk of volledig gelijk wordt aan een naburige klank. Dit proces kan men zowel synchroon bekijken ( [..]
Bron: nl.wikipedia.org

19

5 Thumbs up   14 Thumbs down

assimilatie


In de biologie: De stoffen die worden omgevormd door het lichaam, dus niet als Feces, maar als warmtebron of groeibron (Respiratie of Productie) wordt gebruikt
Pieter Pucha - 21 november 2013

20

2 Thumbs up   11 Thumbs down

assimilatie


Omzetting van CO2 in glucose en zuurstof onder invloed van lichtenergie.
Bron: kapittelberg.be (offline)

21

2 Thumbs up   12 Thumbs down

assimilatie


Assimilatie houdt in dat immigranten naast taal, voeding en manieren ook waarden en normen van de nieuwe cultuur overnemen, zoals het geloof of de manier van denken
Bron: scholieren.com

<< asplenie Aspyn >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen